เนื้อเพลง Dangerous to Know คำอ่านไทย Hilary Duff

Some secrets need to be kept
(ซัม ซีคเร็ท นีด ทู บี เค็พท)
Some stories should never be told
(ซัม สตอยสฺ เชิด เนฝเวอะ บี โทลด)
Some reasons shouldn’t be understood
(ซัม รี๊ซั่น ชูดดึ่น บี อันเดิซทูด)
They just might turn your blood cold
(เด จัซท ไมท เทิน ยุร บลัด โคลด)

Who needs all the answers?
(ฮู นีด ซอร์ ดิ อานเซอะ)
Who takes all the chances?
(ฮู เทค ซอร์ เดอะ ชานซ)
Who said the truth’s gonna save you?
(ฮู เซ็ด เดอะ ทรูธ กอนนะ เซฝ ยู)
When the truth can be dangerous
(ฮเว็น เดอะ ทรูธ แค็น บี เดนเจอะรัซ)

Like the way I feel
(ไลค เดอะ เว ไอ ฟีล)
It’s all right to steal
(อิทซ ซอร์ ไรท ทู ซทีล)
What I need from you
(ว็อท ไอ นีด ฟร็อม ยู)
Do what I have to do
(ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Say what I have to say
(เซ ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Go where I have to go
(โก ฮแว ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
And that’s dangerous
(แอ็นด แด๊ท เดนเจอะรัซ)
Dangerous to know
(เดนเจอะรัซ ทู โน)

I was a law onto myself
(ไอ วอส ซา ลอ ออนทู ไมเซลฟ)
When you found me out on my own
(ฮเว็น ยู เฟานด มี เอ้า ออน มาย โอน)
Together nothing was sacred
(ทุเกฑเออะ นัธอิง วอส เซคเร็ด)
Together we where alone
(ทุเกฑเออะ วี ฮแว อะโลน)

Who needs all the questions?
(ฮู นีด ซอร์ เดอะ คเวซชัน)
Who lost their direction?
(ฮู ล็อซท แด ดิเรคฌัน)
Who said a lie’s gonna break you?
(ฮู เซ็ด อะ ไล กอนนะ บเรค ยู)
When a lie could be dangerous
(ฮเว็น อะ ไล เคิด บี เดนเจอะรัซ)

Like the way I feel
(ไลค เดอะ เว ไอ ฟีล)
It’s all right to steal
(อิทซ ซอร์ ไรท ทู ซทีล)
What I need from you
(ว็อท ไอ นีด ฟร็อม ยู)
Do what I have to do
(ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Say what I have to say
(เซ ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Go where I have to go
(โก ฮแว ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
And that’s dangerous
(แอ็นด แด๊ท เดนเจอะรัซ)
Dangerous to know
(เดนเจอะรัซ ทู โน)

Ignorance is bliss
(อีกโนะแร็นซ อีส บลิซ)
you’re safe when you’resist
(ยัวร์ เซฟ ฮเว็น youresist)
There’s no safety in a kiss like this
(แดร์ โน เซพทิ อิน อะ คิซ ไลค ดีซ)
It’s dangerous
(อิทซ เดนเจอะรัซ)
So kiss me
(โซ คิซ มี)
Kiss me
(คิซ มี)

Like the way I feel
(ไลค เดอะ เว ไอ ฟีล)
It’s all right to steal
(อิทซ ซอร์ ไรท ทู ซทีล)
What I need from
(ว็อท ไอ นีด ฟร็อม)
Do what I have to do
(ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Say what I have to say
(เซ ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Go where I have to go
(โก ฮแว ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
And that’s dangerous
(แอ็นด แด๊ท เดนเจอะรัซ)
Dangerous
(เดนเจอะรัซ)
Like the way I feel
(ไลค เดอะ เว ไอ ฟีล)
It’s all right to steal
(อิทซ ซอร์ ไรท ทู ซทีล)
What I need from
(ว็อท ไอ นีด ฟร็อม)
Do what I have to do
(ดู ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
Say what I have to say
(เซ ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู เซ)
Go where I have to go
(โก ฮแว ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
And that’s dangerous
(แอ็นด แด๊ท เดนเจอะรัซ)
Dangerous to know
(เดนเจอะรัซ ทู โน)

Some secrets need to be kept
(ซัม ซีคเร็ท นีด ทู บี เค็พท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerous to Know คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น