เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Robert Plant

Tears, tears at the waters edge
(เทีย , เทีย แอ็ท เดอะ วอเทอะ เอ็จ)
Hey little sister give us laughter instead
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ กิฝ อัซ ลาฟเทอะ อินซเทด)
Tears for the teacher, from the eyes, for her soul
(เทีย ฟอ เดอะ ทีชเออะ , ฟร็อม ดิ ไอ , ฟอ เฮอ โซล)
This restless spirit takes a long way back home
(ดีซ เรซทเล็ซ ซพีริท เทค ซา ล็อง เว แบ็ค โฮม)
Like the wind, you are free
(ไลค เดอะ วินด , ยู อาร์ ฟรี)
Just a whisper I hear you, so talk to me
(จัซท ดา ฮวีซเพอะ ไอ เฮีย ยู , โซ ทอค ทู มี)
Oh, I believe, aye do aye
(โอ , ไอ บิลีฝ , ไอ ดู ไอ)
Say brother sisters, see your brothers in the sky
(เซ บรัฑเออะ ซีซเทอะ , ซี ยุร บรัฑเออะ ซิน เดอะ ซไค)
Neighbour, neighbour, don’t be so cold
(เนเบอะ , เนเบอะ , ด้อนท์ บี โซ โคลด)
It’s only glory from the story untold
(อิทซ โอ๊นลี่ กโลริ ฟร็อม เดอะ ซโทริ อันโทลด)
Ah-ooh, oh I believe, aye do aye
(อา อู้ , โอ ไอ บิลีฝ , ไอ ดู ไอ)
Say brother sisters, see your brothers in the sky, oh-oh-oh
(เซ บรัฑเออะ ซีซเทอะ , ซี ยุร บรัฑเออะ ซิน เดอะ ซไค , โอ โอ โอ)
Neighbour, neighbour, don’t be so cold
(เนเบอะ , เนเบอะ , ด้อนท์ บี โซ โคลด)
It’s only glory from the story untold Ah-ooh, ooh Mm, yeah
(อิทซ โอ๊นลี่ กโลริ ฟร็อม เดอะ ซโทริ อันโทลด อา อู้ , อู้ อึมมมม , เย่)
Big fire, on top of the hill
(บิก ไฟร , ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ ฮิล)
A worthless gesture, and last farewell
(อะ เวิธเล็ซ เจซเชอะ , แอ็นด ลาซท แฟเวล)
Tears from your Mother, from the pits of her soul
(เทีย ฟร็อม ยุร ม๊าเธ่อร์ , ฟร็อม เดอะ พิท อ็อฝ เฮอ โซล)
Look at your Father, see his blood run cold
(ลุค แกท ยุร ฟาเฑอะ , ซี ฮิส บลัด รัน โคลด)
Like the wind, you are free
(ไลค เดอะ วินด , ยู อาร์ ฟรี)
Just a whisper, I hear you, so talk to me
(จัซท ดา ฮวีซเพอะ , ไอ เฮีย ยู , โซ ทอค ทู มี)
Oh, talk to me, Oh talk to me, Oh talk to me Oh, come on now, come on now
(โอ , ทอค ทู มี , โอ ทอค ทู มี , โอ ทอค ทู มี โอ , คัมมอน เนา , คัมมอน เนา)
I believe, aye do aye
(ไอ บิลีฝ , ไอ ดู ไอ)
Say brothers sisters, see your brothers in the sky
(เซ บรัฑเออะ ซีซเทอะ , ซี ยุร บรัฑเออะ ซิน เดอะ ซไค)
Neighbour, neighbour, don’t be so cold
(เนเบอะ , เนเบอะ , ด้อนท์ บี โซ โคลด)
It’s only glory from the story untold Ah-ooh
(อิทซ โอ๊นลี่ กโลริ ฟร็อม เดอะ ซโทริ อันโทลด อา อู้)
I believe, aye do aye
(ไอ บิลีฝ , ไอ ดู ไอ)
Say brothers sisters, see your brothers in the sky
(เซ บรัฑเออะ ซีซเทอะ , ซี ยุร บรัฑเออะ ซิน เดอะ ซไค)
Neighbour, neighbour, don’t be so cold
(เนเบอะ , เนเบอะ , ด้อนท์ บี โซ โคลด)
It’s so much glory from the story untold
(อิทซ โซ มัช กโลริ ฟร็อม เดอะ ซโทริ อันโทลด)
Ah-ooh, ooh I believe, I believe, I believe
(อา อู้ , อู้ ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ , ไอ บิลีฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Believe คำอ่านไทย Robert Plant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น