เนื้อเพลง Don’t Waste Your Time คำอ่านไทย Kelly Clarkson

It’s over, it’s over, it’s over…
(อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ)

It seems you can’t hear me
(อิท ซีม ยู แค็นท เฮีย มี)
When I open my mouth you never listen
(ฮเว็น นาย โอเพ็น มาย เมาธ ยู เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น)
You say stay, but what does that mean
(ยู เซ ซเท , บัท ว็อท โด แดท มีน)
Do you think I honestly want to be reminded forever?
(ดู ยู ธิงค ไอ ออนเอ็ซทลิ ว็อนท ทู บี ริไมนด เฟาะเรฝเออะ)

Don’t waste your time trying to fix
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ทไรอิง ทู ฟิคซ)
What I want to erase
(ว็อท ไอ ว็อนท ทู อิเรซ)
What I need to forget
(ว็อท ไอ นีด ทู เฟาะเกท)
Don’t waste your time on me my friend
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี มาย ฟเร็นด)
Friend, what does that even mean
(ฟเร็นด , ว็อท โด แดท อีเฝ็น มีน)
I don’t want your hand
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยุร แฮ็นด)
You’ll only pull me down
(โยว โอ๊นลี่ พุล มี เดาน)
So save your breath
(โซ เซฝ ยุร บเร็ธ)
Don’t waste your song on me, on me
(ด้อนท์ เวซท ยุร ซ็อง ออน มี , ออน มี)
Don’t waste your time
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม)

It’s not easy not answering
(อิทซ น็อท อีสอิ น็อท answerings)
Every time I want to talk to you
(เอฝริ ไทม ไอ ว็อนท ทู ทอค ทู ยู)
But I can’t
(บัท ไอ แค็นท)
If you only knew the hell I put myself through
(อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู เดอะ เฮ็ล ไอ พัท ไมเซลฟ ธรู)
Replaying memories in my head of you and I
(รีเพลย์อิง เมรโมรี ซิน มาย เฮ็ด อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)
Every night
(เอฝริ ไนท)

Don’t waste your time trying to fix
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ทไรอิง ทู ฟิคซ)
What I want to erase
(ว็อท ไอ ว็อนท ทู อิเรซ)
What I need to forget
(ว็อท ไอ นีด ทู เฟาะเกท)
Don’t waste your time on me my friend
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี มาย ฟเร็นด)
Friend, what does that even mean
(ฟเร็นด , ว็อท โด แดท อีเฝ็น มีน)
I don’t want your hand
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยุร แฮ็นด)
You’ll only pull me down
(โยว โอ๊นลี่ พุล มี เดาน)
So save your breath
(โซ เซฝ ยุร บเร็ธ)
Don’t waste your song on me, on me
(ด้อนท์ เวซท ยุร ซ็อง ออน มี , ออน มี)
Don’t waste your time
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม)

you’re calling
(ยัวร์ คอลลิง)
you’re talking
(ยัวร์ ทอคอิง)
you’re trying
(ยัวร์ ทไรอิง)
Trying to get in
(ทไรอิง ทู เก็ท อิน)
But it’s over, it’s over
(บัท อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ)
It’s over, friend
(อิทซ โอเฝอะ , ฟเร็นด)

Don’t waste your time trying to fix it
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ทไรอิง ทู ฟิคซ อิท)
So save your breath
(โซ เซฝ ยุร บเร็ธ)
Don’t waste your song on me, on me
(ด้อนท์ เวซท ยุร ซ็อง ออน มี , ออน มี)
Don’t waste your time
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม)

You held me
(ยู เฮ็ลด มี)
You felt me
(ยู เฟ็ลท มี)
You left me
(ยู เล็ฟท มี)
But it’s over, it’s over, it’s over
(บัท อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ)
You touched me
(ยู ทั๊ช มี)
You had me
(ยู แฮ็ด มี)
But it’s over, it’s over
(บัท อิทซ โอเฝอะ , อิทซ โอเฝอะ)
It’s over, my friend
(อิทซ โอเฝอะ , มาย ฟเร็นด)
Don’t waste my time
(ด้อนท์ เวซท มาย ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Waste Your Time คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น