เนื้อเพลง Game Got Switched คำอ่านไทย Ludacris feat Infamous 2-0, Fate Wilson

Chorus Repeat 2x
(โครัซ ริพีท 2x)

I Hate It When It’s Too Many N*ggaz Too Many N*ggaz
(ไอ เฮท อิท ฮเว็น อิทซ ทู เมนอิ เอ็น *ggaz ทู เมนอิ เอ็น *ggaz)
Not Enough Hoes
(น็อท อินัฟ โฮ)
Too Many Rookies
(ทู เมนอิ รูคอิ)
Not Enough Pros
(น็อท อินัฟ พโร)
The Game Got Switched On Some Ludacris Sh*t
(เดอะ เกม ก็อท ซวิช ออน ซัม ลูดาคริ ฌะ *ที)
So All Ya’ll Can S*ck My D*ck B*tch
(โซ ออล ยอล แค็น เอส *ck มาย D*ck บี *tch)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
I Got A Miracle Ludacris Lyrical Fool
(ไอ ก็อท ดา มิ๊ราเคิ่ล ลูดาคริ ลีริแค็ล ฟูล)
We Dirty South Shut Yo Mouth We Rock Tools
(วี เดอทิ เซาธ ฌัท โย เมาธ วี ร็อค ทูล)
No Holds Barred But Obey The Block Rules
(โน โฮลด Barred บัท โอะเบ เดอะ บล็อค รูล)
Cock Tools Put Chlorine In Record Pools
(ค็อค ทูล พัท คโลรีน อิน เรคออด พูล)
Are There Anyone Like Ya Hell Naw
(อาร์ แดร์ เอนอิวัน ไลค ยา เฮ็ล นอว)
I Treat Humans Like Students Fail Ya’ll
(ไอ ทรีท ฮยูแม็น ไลค ซทยูเด็นท เฟล ยอล)
So Turn Ya Book To Page 69 And Start S*ckin
(โซ เทิน ยา เบิค ทู เพจ 69 แอ็นด ซทาท เอส *ckin)
When Organized Drop The Track Then Start Duckin’
(ฮเว็น ออแกะไนส ดร็อพ เดอะ ทแรค เด็น ซทาท ดักคิน)
When Ludacris Get In The Bed Start F*ckin
(ฮเว็น ลูดาคริ เก็ท อิน เดอะ เบ็ด ซทาท เอฟ *ckin)
Girl You Wanna Be Startin Something
(เกิล ยู วอนนา บี สตาร์ดิน ซัมติง)
Get Out The Booth And Lemme Tell You The Truth
(เก็ท เอ้า เดอะ บูธ แอ็นด เลมมี เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
We Kick Down Doors
(วี คิด เดาน โด)
Save All The H20 For Front Rows
(เซฝ ออล เดอะ H20 ฟอ ฟรันท เรา)
Live In The Bank And Watch For Stank Hoes
(ไลฝ อิน เดอะ แบ็งค แอ็นด ว็อช ฟอ ซแท็งค โฮ)
Stay Chromed Out And That’s On Or Off Road
(ซเท คโรม เอ้า แอ็นด แด๊ท ออน ออ ออฟฟ โรด)
If You Know What I Mean Proceed To Stay Clean
(อิฟ ยู โน ว็อท ไอ มีน พโระซีด ทู ซเท คลีน)
Light Skinded N*gga Turn Red But Get Green
(ไลท Skinded เอ็น *gga เทิน เร็ด บัท เก็ท กรีน)
Inhale Some Of That Dro But Blow Steam
(อินเฮล ซัม อ็อฝ แดท ดีโร บัท บโล ซทีม)
Love A Combination Big Ass And Tight Jeans
(ลัฝ อะ คอมบิเนฌัน บิก อาซ แซน ไทท จีน)

Chorus Repeat 2x
(โครัซ ริพีท 2x)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Girl Man You Done Lost Yo Mind
(เกิล แม็น ยู ดัน ล็อซท โย ไมนด)
No I’ve Lost My Virginity
(โน แอฝ ล็อซท มาย เฝอะจีนอิทิ)
And I Shot Quick
(แอ็นด ดาย ฌ็อท ควิค)
Like That N*gga Shot Kennedy
(ไลค แดท เอ็น *gga ฌ็อท เคนนีดี)
What’s The Remedy Hennessey Coke
(ว็อท เดอะ เรมอิดิ เฮนเนสซี โคค)
If You Cut All Your Money You’d Still Be Half Broke
(อิฟ ยู คัท ดอร์ ยุร มันอิ ยูต ซทิล บี ฮาล์ฟ บโรค)
Ashes To Ashes Smoke Or Get Smoked
(แอสเชรด ทู แอสเชรด ซโมค ออ เก็ท ซโมค)
We Come By The Masses You Come And Get Smoked
(วี คัม ไบ เดอะ แมสเซซ ยู คัม แอ็นด เก็ท ซโมค)
If You Take Me For A Fool I’ll Take You For A Joke
(อิฟ ยู เทค มี ฟอ รา ฟูล แอล เทค ยู ฟอ รา โจค)
Tired Of Fast Food So They Cooked Up Dope
(ไทร อ็อฝ ฟัซท ฟูด โซ เด คุ๊ค อัพ โดพ)
So Now We Eatin’ Lobster Shrimp And Things
(โซ เนา วี อีดิน ลอบซเทอะ ฌริมพ แอ็นด ธิง)
Watch For Imposters That’s Been In The Game
(ว็อช ฟอ Imposters แด๊ท บีน อิน เดอะ เกม)
We Invented The Game And Ya’ll Just Got Here
(วี อินเฝนท เดอะ เกม แอ็นด ยอล จัซท ก็อท เฮียร)
Dude Man What’s That Smell
(ดยูด แม็น ว็อท แดท ซเม็ล)
Probably Yo Upper Lip
(พรอบอับลิ โย อัพเพอะ ลิพ)
Cause I Love To Walk Around Like My Sh*t Don’t Stink
(คอส ไอ ลัฝ ทู วอค อะเรานด ไลค มาย ฌะ *ที ด้อนท์ ซทิงค)
Even If Its Cigars And That Purple Color Dank
(อีเฝ็น อิฟ อิทซ ซิกา แซน แดท เพ๊อร์เพิ่ล คัลเออะ แด็งค)
Chillin In The Gut With No Trace Of Tom Hanks
(ชิลลินอิน เดอะ กัท วิฑ โน เทร๊ซ อ็อฝ ท็อม แฮ็งค)
So Put This In Yo Jaw Like Weiners And Beef Franks
(โซ พัท ดีซ ซิน โย จอ ไลค Weiners แซน บีฟ แฟร๊งค)

Chorus Repeat 2x
(โครัซ ริพีท 2x)

Verse 3
(เฝิซ ที)
I Put Too Much Sugar In My Kool Aid
(ไอ พัท ทู มัช ฌูกเออะ อิน มาย Kool เอด)
And Partied Like A Kid With A High Top Fade
(แอ็นด พาทิ ไลค เก คิด วิฑ อะ ไฮ ท็อพ เฝด)
Arrive At The Show And I Like To Get Paid
(แอะไรฝ แอ็ท เดอะ โฌ แอ็นด ดาย ไลค ทู เก็ท เพลด)
Arrive To A Hoe And I Like To Get Laid
(แอะไรฝ ทู อะ โฮ แอ็นด ดาย ไลค ทู เก็ท เลด)
Ride Up On My Back Like Rugs And Floormats
(ไรด อัพ ออน มาย แบ็ค ไลค รัก แซน Floormats)
I’m On The Right Page But What’s My Format
(แอม ออน เดอะ ไรท เพจ บัท ว็อท มาย ฟอแม็ท)
I Wave To The Ocean Cause I’m Where Shores At
(ไอ เวฝ ทู ดิ โอแฌ็น คอส แอม ฮแว โฌ แอ็ท)
And Women Go Nuts Just Like My Bozack
(แอ็นด วีมเอิน โก นัท จัซท ไลค มาย Bozack)
Did You Know That
(ดิด ยู โน แดท)
Man I’m The Gift Of Change
(แม็น แอม เดอะ กิฟท อ็อฝ เชนจ)
Electric Stoves So Give Me The Keys To The Range
(อิเลคทริค ซโทฝ โซ กิฝ มี เดอะ คี ทู เดอะ เรนจ)
Sagadelic Beautiful But Strange
(Sagadelic บยูทิฟุล บัท ซทเรนจ)
Went To Magic City Saw Nikki And Blue Flame
(เว็นท ทู แมจอิค ซีทอิ ซอ Nikki แอ็นด บลู ฟเลม)
Rearrange Same Broad Different Night
(รีโอเรง เซม บรอด ดีฟเฟอะเร็นท ไนท)
Pass The E And J And Let A N*gga Get Right
(เพซ ดิ อี แอ็นด เจ แอ็นด เล็ท ดา เอ็น *gga เก็ท ไรท)
The Bomb Threat Dude That’s On The Same Flight
(เดอะ บ็อม ธเร็ท ดยูด แด๊ท ออน เดอะ เซม ฟไลท)
The Highlight’s That I Live A High Ass Life
(เดอะ ฮายไลท์ แดท ไอ ไลฝ อะ ไฮ อาซ ไลฟ)

Chorus Repeat 6x
(โครัซ ริพีท 6x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game Got Switched คำอ่านไทย Ludacris feat Infamous 2-0, Fate Wilson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น