เนื้อเพลง Step Right Up คำอ่านไทย Jamai

[Earth shaking breath taking love making, baby
([ เอิธ เชคกิ้ง บเร็ธ เทคอิง ลัฝ เมคอิง , เบบิ)
Don’t tell me no, tell me that, tell me baby
(ด้อนท์ เท็ล มี โน , เท็ล มี แดท , เท็ล มี เบบิ)
I’m checking in checking out.]
(แอม เช็คติ้ง อิน เช็คติ้ง เอ้า ])
Baby, I’m your man.
(เบบิ , แอม ยุร แม็น)
Now Come on!
(เนา คัมมอน !)

Who am I, to ask on you to leave it all behind?
(ฮู แอ็ม ไอ , ทู อาซค ออน ยู ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Who am I, just a selfish guy? No one you should trust.
(ฮู แอ็ม ไอ , จัซท ดา เซลฟิส ไก โน วัน ยู เชิด ทรัซท)

I’ve got this feeling.
(แอฝ ก็อท ดีซ ฟีลอิง)
I can’t shake it.
(ไอ แค็นท เฌค อิท)
I’m tangled in my dreams.
(แอม แทงเกิล อิน มาย ดรีม)
What if I could have you baby.
(ว็อท อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ ยู เบบิ)
Wicked as it seems.
(วิค แอ็ส ซิท ซีม)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Rock this crazy world I’m living in.
(ร็อค ดีซ คเรสิ เวิลด แอม ลีฝอิง อิน)
If the love ain’t foolish, nothing is.
(อิฟ เดอะ ลัฝ เอน ฟูลอิฌ , นัธอิง อีส)
I’m dieing for your kiss.
(แอม ดายอิ้ง ฟอ ยุร คิซ)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Walk all over me and set me free.
(วอค ออล โอเฝอะ มี แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Come on!
(คัมมอน !)

It’s a shame,
(อิทซ ซา เฌม ,)
To let it go.
(ทู เล็ท ดิธ โก)
Where we both know it’s right [we both know it’s right]
(ฮแว วี โบธ โน อิทซ ไรท [ วี โบธ โน อิทซ ไรท ])
It’s a shame
(อิทซ ซา เฌม)
To let this be another wasted night.
(ทู เล็ท ดีซ บี แอะนัธเออะ ว็อซท ไนท)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Rock this crazy world I’m living in.
(ร็อค ดีซ คเรสิ เวิลด แอม ลีฝอิง อิน)
If the love ain’t foolish, nothing is.
(อิฟ เดอะ ลัฝ เอน ฟูลอิฌ , นัธอิง อีส)
I’m dieing for your kiss.
(แอม ดายอิ้ง ฟอ ยุร คิซ)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Walk all over me and set me free.
(วอค ออล โอเฝอะ มี แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)

Earth shaking breath taking love making, baby
(เอิธ เชคกิ้ง บเร็ธ เทคอิง ลัฝ เมคอิง , เบบิ)
Don’t tell me no, tell me that, tell me baby
(ด้อนท์ เท็ล มี โน , เท็ล มี แดท , เท็ล มี เบบิ)
I’m checking in checking out.
(แอม เช็คติ้ง อิน เช็คติ้ง เอ้า)
Baby, I’m your man.
(เบบิ , แอม ยุร แม็น)
Ohow. Come on!
(Ohow คัมมอน !)

Step right up. [Walk right in, rock this crazy world I’m living in.]
(ซเท็พ ไรท อัพ [ วอค ไรท อิน , ร็อค ดีซ คเรสิ เวิลด แอม ลีฝอิง อิน ])
Yeah yeah yeah! [If love ain’t foolish]
(เย่ เย่ เย่ ! [ อิฟ ลัฝ เอน ฟูลอิฌ ])
O nothing is.
(โอ นัธอิง อีส)
I’m dieing for your kiss.
(แอม ดายอิ้ง ฟอ ยุร คิซ)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Walk all over me and set me free.
(วอค ออล โอเฝอะ มี แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Now come on!
(เนา คัมมอน !)
Ohow yeah yeah yeah [Step right up. Walk right in, rock this crazy world I’m living in.]
(Ohow เย่ เย่ เย่ [ ซเท็พ ไรท อัพ วอค ไรท อิน , ร็อค ดีซ คเรสิ เวิลด แอม ลีฝอิง อิน ])
If the love ain’t foolish, nothing is.
(อิฟ เดอะ ลัฝ เอน ฟูลอิฌ , นัธอิง อีส)
I’m dieing for your kiss.
(แอม ดายอิ้ง ฟอ ยุร คิซ)

Step right up.
(ซเท็พ ไรท อัพ)
Walk right in.
(วอค ไรท อิน)
Walk all over me and set me free.
(วอค ออล โอเฝอะ มี แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Now come on!
(เนา คัมมอน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step Right Up คำอ่านไทย Jamai

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น