เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Sister Hazel

One night–One town
(วัน ไนท วัน ทาวน์)
Well there’s just one man
(เว็ล แดร์ จัซท วัน แม็น)
And he throws his bag down
(แอ็นด ฮี ธโร ฮิส แบ็ก เดาน)
Then he runs away
(เด็น ฮี รัน อะเว)
Just as fast as he can
(จัซท แอ็ส ฟัซท แอ็ส ฮี แค็น)
And then he falls to the ground
(แอ็นด เด็น ฮี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
And he waits….
(แอ็นด ฮี เวท)

For Superman–Here I am
(ฟอ ซยูเพอะแม็น เฮียร ไอ แอ็ม)
Superman–Here I am
(ซยูเพอะแม็น เฮียร ไอ แอ็ม)
Superman–Here I am
(ซยูเพอะแม็น เฮียร ไอ แอ็ม)
Superman.
(ซยูเพอะแม็น)

Another night–Another town
(แอะนัธเออะ ไนท แอะนัธเออะ ทาวน์)
Well there’s just one girl
(เว็ล แดร์ จัซท วัน เกิล)
She’s lookin’ all around
(ชี ลุคกิน ออล อะเรานด)
And then she cries out loud
(แอ็นด เด็น ชี ไคร เอ้า เลาด)
Just as loud as she can
(จัซท แอ็ส เลาด แอ็ส ชี แค็น)
Then she falls to the ground
(เด็น ชี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
And she waits.
(แอ็นด ชี เวท)
[Chorus]
([ โครัซ ])

Another night–Another town
(แอะนัธเออะ ไนท แอะนัธเออะ ทาวน์)
We’ll there’s just one train
(เว็ล แดร์ จัซท วัน ทเรน)
She’s full and loaded down
(ชี ฟูล แอ็นด โลด เดาน)
She sputters once…….!
(ชี ซพัทเทอะ วันซ !)
And says I think I can
(แอ็นด เซ ซาย ธิงค ไอ แค็น)
[I think I can–I think I can–I think I can–I think I can]
([ ไอ ธิงค ไอ แค็น นาย ธิงค ไอ แค็น นาย ธิงค ไอ แค็น นาย ธิงค ไอ แค็น ])
And as they slide down the hill
(แอ็นด แอ็ส เด ซไลด เดาน เดอะ ฮิล)
Well they wait
(เว็ล เด เวท)
[Chorus-Chorus]
([ โครัซ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Sister Hazel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น