เนื้อเพลง Sexual Healing (Oops Pt. 2) คำอ่านไทย Tweet

[Verse 1: Ms Jade]
([ เฝิซ วัน : เอมสฺ เจด ])
I don’t know if it’s this drink or what
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ อิทซ ดีซ ดริงค ออ ว็อท)
That got me thinking all kinds of crazy thoughts
(แดท ก็อท มี ติ้งกิง ออล ไคนด อ็อฝ คเรสิ ธอท)
About touchin myself and wantin myself
(อะเบาท ทัชชิน ไมเซลฟ แอ็นด วอนทิน ไมเซลฟ)
Lovin’ myself, that’s so nasty
(ลัฝวิน ไมเซลฟ , แด๊ท โซ นาซทิ)
I wonder what would happen if I didn’t have me
(ไอ วันเดอะ ว็อท เวิด แฮพเพ็น อิฟ ฟาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ มี)
Probably’ll wake up satisfied and energized
(Probablyll เวค อัพ แซทอิซไฟด แอ็นด เอนเออะไจส)
The co-founder of do-it-yourself renaissance
(เดอะ โค เฟานเดอะ อ็อฝ ดู อิท ยุรเซลฟ เรเนะแซ็นซ)
Girl interrupted in Southern Hummingbird
(เกิล อินเทะรัพท อิน ซัฑเอิน ฮัมมิงเบริด)
Ms. Jade and Tweet ’bout to show you how a woman work
(เอมสฺ เจด แอ็นด ทวีท เบาท ทู โฌ ยู เฮา อะ วูมเอิน เวิค)

[Verse 2: Tweet]
([ เฝิซ ทู : ทวีท ])
Perfect start, Oooh,
(เพ๊อร์เฟ็คท ซทาท , อู้ ,)
It was smooth sailin, Oh
(อิท วอส ซมูฑ เซลิน , โอ)
I played my part, Oooo
(ไอ พเล มาย พาท , อู้)
In this here relation, Oh
(อิน ดีซ เฮียร ริเลฌัน , โอ)
I was blind, Oooh
(ไอ วอส บไลนด , อู้)
But I had new visions, Oh
(บัท ไอ แฮ็ด นยู ฝีฉอัน , โอ)
It’s my time man it’s me you’ll be missing
(อิทซ มาย ไทม แม็น อิทซ มี โยว บี มีซซิง)
Come on
(คัมมอน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, tellin me to go for ‘self
(อู , เทลลิน มี ทู โก ฟอ เซ็ลฟ)
And knowin me I gotta trust myself
(แอ็นด โนว์อิน มี ไอ กอททะ ทรัซท ไมเซลฟ)

Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, I just gotta love myself
(อู , ไอ จัซท กอททะ ลัฝ ไมเซลฟ)
Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Taught my heart, Oooh
(ทอท มาย ฮาท , อู้)
To reduce it’s given, Oh
(ทู ริดยูซ อิทซ กีฝเอ็น , โอ)
Play it smart, Oooh
(พเล อิท ซมาท , อู้)
And make sure that I’m listenin, Oh
(แอ็นด เมค ฌุร แดท แอม ลิเซินนิน , โอ)
With love lost, Oooh
(วิฑ ลัฝ ล็อซท , อู้)
And it looks real steady, Oh
(แอ็นด ดิท ลุค ริแอ็ล ซเทดอิ , โอ)
I’d give my all, man I’m gonna be ready
(อาย กิฝ มาย ออล , แม็น แอม กอนนะ บี เรดอิ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, tellin me to go for ‘self
(อู , เทลลิน มี ทู โก ฟอ เซ็ลฟ)
And knowin me I gotta trust myself
(แอ็นด โนว์อิน มี ไอ กอททะ ทรัซท ไมเซลฟ)

Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, I just gotta love myself
(อู , ไอ จัซท กอททะ ลัฝ ไมเซลฟ)
Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)

[Verse 4: Ms. Jade]
([ เฝิซ โฟว : เอมสฺ เจด ])
Now I ain’t never been the freaky chick
(เนา ไอ เอน เนฝเวอะ บีน เดอะ ฟรีคกี้ชิค)
But I’m feeling kind of twisted
(บัท แอม ฟีลอิง ไคนด อ็อฝ ทวิซท)
My shirt is lifted, all up over my head
(มาย เฌิท อีส ลิฟท , ออล อัพ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
I’m slippin, phone is ringing, heart is beatin
(แอม สลิปพิน , โฟน อีส รีงอิง , ฮาท อีส บีดิน)
Lovin what I’m seein, lookin at myself in mirror
(ลัฝวิน ว็อท แอม ซีอิน, ลุคกิน แอ็ท ไมเซลฟ อิน มีเรอะ)
Tell me what’s the reason
(เท็ล มี ว็อท เดอะ รี๊ซั่น)
I’m looking to my left and lookin to my right
(แอม ลุคอิง ทู มาย เล็ฟท แอ็นด ลุคกิน ทู มาย ไรท)
Now I’m focused on myself again
(เนา แอม โฟ๊คัส ออน ไมเซลฟ อะเกน)
I know this sh*t is right
(ไอ โน ดีซ ฌะ *ที อีส ไรท)
And the pressure keeps callin me
(แอ็นด เดอะ พเรฌเออะ คีพ คอลลิน มี)
Oops my skirts gone caressin my skin
(อุ๊บสฺ มาย ซเคิท กอน caressin มาย ซคิน)
It’s 3 in the morning
(อิทซ ที อิน เดอะ มอนิง)
I keep on stallin, never did this before
(ไอ คีพ ออน สเตวลิน , เนฝเวอะ ดิด ดีซ บิโฟ)
I’m a grown ass lady so what am I drawing for
(แอม มา กโรน อาซ เลดิ โซ ว็อท แอ็ม ไอ ดรออิง ฟอ)
Give what I can give basically that’s what it is
(กิฝ ว็อท ไอ แค็น กิฝ เบซซิคอลลี่ แด๊ท ว็อท ดิธ อีส)
Lights off, flipping the sheets, handle my biz, uh
(ไลท ออฟฟ , ฟริพพิง เดอะ ฌีท , แฮ๊นเดิ้ล มาย บิซ , อา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, tellin me to go for ‘self
(อู , เทลลิน มี ทู โก ฟอ เซ็ลฟ)
And knowin me I gotta trust myself
(แอ็นด โนว์อิน มี ไอ กอททะ ทรัซท ไมเซลฟ)

Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, I just gotta love myself
(อู , ไอ จัซท กอททะ ลัฝ ไมเซลฟ)
Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)

Ooooh
(อู้)
Clap your hands to what she’s doin
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ทู ว็อท ชี โดย)
Ooooo
(อู)
Clap your hands to what she’s doin
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ทู ว็อท ชี โดย)
Ooooh
(อู้)
Clap your hands to what she’s doin
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ทู ว็อท ชี โดย)
Ooooo
(อู)
Clap your hands to what she’s doin
(คแล็พ ยุร แฮ็นด ทู ว็อท ชี โดย)

Oooooh
(อูฮู)
Every woman say together, say say
(เอฝริ วูมเอิน เซ ทุเกฑเออะ , เซ เซ)
If loving me is wrong, no not ever
(อิฟ ลัฝอิง มี อีส ร็อง , โน น็อท เอฝเออะ)
I don’t wanna be right
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไรท)

Oooooh
(อูฮู)
Every woman, say together, say say
(เอฝริ วูมเอิน , เซ ทุเกฑเออะ , เซ เซ)
If loving me is wrong, no not ever
(อิฟ ลัฝอิง มี อีส ร็อง , โน น็อท เอฝเออะ)
I don’t wanna be right
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ไรท)

Ooooh, what is this feelin?
(อู้ , ว็อท อีส ดีซ ฟีลิน)
[ I don’t know ]
([ ไอ ด้อนท์ โน ])
Ooooh, what is this feelin?
(อู้ , ว็อท อีส ดีซ ฟีลิน)
[ I don’t know ]
([ ไอ ด้อนท์ โน ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, tellin me to go for ‘self
(อู , เทลลิน มี ทู โก ฟอ เซ็ลฟ)
And knowin me I gotta trust myself
(แอ็นด โนว์อิน มี ไอ กอททะ ทรัซท ไมเซลฟ)

Ooooo, what is this feeling
(อู , ว็อท อีส ดีซ ฟีลอิง)
It’s more than sexual healing
(อิทซ โม แฑ็น เซคฌวล ฮิวลิง)
Ooooo, I just gotta love myself
(อู , ไอ จัซท กอททะ ลัฝ ไมเซลฟ)
Love myself
(ลัฝ ไมเซลฟ)

[feat. Ms. Jade]
([ ฟีท เอมสฺ เจด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sexual Healing (Oops Pt. 2) คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น