เนื้อเพลง Why Do You Love Me คำอ่านไทย Garbage

I’m no Barbie doll
(แอม โน Barbie ด็อล)
I’m not your baby girl
(แอม น็อท ยุร เบบิ เกิล)
I’ve done ugly things
(แอฝ ดัน อักลิ ธิง)
And I have made mistakes
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ เมด มิซเทค)
And I am not as pretty as those girls in magazines
(แอ็นด ดาย แอ็ม น็อท แอ็ส พรีททิ แอ็ส โฑส เกิล ซิน แมกอะสีน)
I am rotten to my core if they’re to be believed
(ไอ แอ็ม รอตอึน ทู มาย โค อิฟ เดรว ทู บี บิลีฝ)

So what if I’m no baby bird hanging upon your every word
(โซ ว็อท อิฟ แอม โน เบบิ เบิด แฮงอิง อุพอน ยุร เอฝริ เวิด)
Nothing ever smells of roses that rides out of mud
(นัธอิง เอฝเออะ ซเม็ล อ็อฝ โรส แดท ไรด เอ้า อ็อฝ มัด)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)

you’re not some baby boy
(ยัวร์ น็อท ซัม เบบิ บอย)
Why you acting so surprised
(ฮไว ยู แอคทิง โซ เซิพไรส)
you’re sick of all the rules
(ยัวร์ ซิค อ็อฝ ออล เดอะ รูล)
Well I’m sick of all the lies
(เว็ล แอม ซิค อ็อฝ ออล เดอะ ไล)
Now I’ve held back a wealth of sh*t
(เนา แอฝ เฮ็ลด แบ็ค กา เว็ลธ อ็อฝ ฌะ *ที)
I think I’m gonna choke
(ไอ ธิงค แอม กอนนะ โชค)
I’m standing in the shadows
(แอม ซแทนดิง อิน เดอะ แฌดโอ)
With the words stuck in my throat
(วิฑ เดอะ เวิด ซทัค อิน มาย ธโรท)
Does it really come as a surprise
(โด ซิท ริแอ็ลลิ คัม แอ็ส ซา เซิพไรส)
When I tell you I don’t feel good
(ฮเว็น นาย เท็ล ยู ไอ ด้อนท์ ฟีล เกิด)
That nothing ever came from nothing man
(แดท นัธอิง เอฝเออะ เคม ฟร็อม นัธอิง แม็น)
Oh man ain’t that the truth
(โอ แม็น เอน แดท เดอะ ทรูธ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)

I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)

I think you’re sleeping with a friend of mine
(ไอ ธิงค ยัวร์ ซลีพพิง วิฑ อะ ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
I have no proof
(ไอ แฮ็ฝ โน พรูฟ)
But I think that I’m right
(บัท ไอ ธิงค แดท แอม ไรท)

And you’ve still got the most beautiful face
(แอ็นด ยู๊ฟ ซทิล ก็อท เดอะ โมซท บยูทิฟุล เฟซ)
It just makes me sad
(อิท จัซท เมค มี แซ็ด)
Most of the time
(โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม)

I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it again
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท อะเกน)
I get back up and I do it
(ไอ เก็ท แบ็ค อัพ แอ็นด ดาย ดู อิท)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)
Do it again
(ดู อิท อะเกน)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
It’s driving me crazy
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)

Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)
Why do you love me
(ฮไว ดู ยู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Do You Love Me คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น