เนื้อเพลง Become You คำอ่านไทย Indigo Girls

I heard you sing a rebel song,
(ไอ เฮิด ยู ซิง อะ เรบเอ็ล ซ็อง ,)
sung it loud and all alone.
(ซัง อิท เลาด แอ็นด ออล อะโลน)
We can’t afford the things you save,
(วี แค็นท แอ็ฟโฟด เดอะ ธิง ยู เซฝ ,)
we can’t afford the warranty.
(วี แค็นท แอ็ฟโฟด เดอะ วอแร็นทิ)
I see you walking in the glare
(ไอ ซี ยู วอคกิง อิน เดอะ กแล)
down the county road we share.
(เดาน เดอะ เคานทิ โรด วี แฌ)
Our southern blood, my heresy,
(เอ๊า ซัฑเอิน บลัด , มาย เฮเระซิ ,)
damn that ol’ confederacy.
(แด็ม แดท ol ค็อนเฟดเออะระซิ)

It took a long time to
(อิท ทุค กา ล็อง ไทม ทู)
become the thing I am to you.
(บิคัม เดอะ ธิง ไอ แอ็ม ทู ยู)
And you won’t tear it apart
(แอ็นด ยู ว็อนท เทีย อิท อะพาท)
without a fight, without a heart.
(วิเฑาท ดา ไฟท , วิเฑาท ดา ฮาท)

I’m sorry for what you have learned,
(แอม ซอริ ฟอ ว็อท ยู แฮ็ฝ เลิน ,)
when you feel the tables turn.
(ฮเว็น ยู ฟีล เดอะ เท๊เบิ้ล เทิน)
To run so hard in your race,
(ทู รัน โซ ฮาด อิน ยุร เรซ ,)
now you find who set the pace.
(เนา ยู ไฟนด ฮู เซ็ท เดอะ เพซ)
The landed aristocracy
(เดอะ แล็นด แอริซทอคระซิ)
exploiting all your enmity.
(exploitings ออล ยุร เอนมิทิ)
All your daddies fought in vain,
(ออล ยุร แด๊ดดี ฟอท อิน เฝน ,)
leave you with the mark of Cain.
(ลีฝ ยู วิฑ เดอะ ม๊าร์ค อ็อฝ Cain)

It took a long time to
(อิท ทุค กา ล็อง ไทม ทู)
become the thing I am to you.
(บิคัม เดอะ ธิง ไอ แอ็ม ทู ยู)
And you won’t tear it apart
(แอ็นด ยู ว็อนท เทีย อิท อะพาท)
without a fight, without a heart.
(วิเฑาท ดา ไฟท , วิเฑาท ดา ฮาท)
It took a long time to
(อิท ทุค กา ล็อง ไทม ทู)
become you, become you.
(บิคัม ยู , บิคัม ยู)

The center holds, so they say.
(เดอะ เซนเทอะ โฮลด , โซ เด เซ)
It never held too well for me.
(อิท เนฝเวอะ เฮ็ลด ทู เว็ล ฟอ มี)
I won’t stop short for common ground
(ไอ ว็อนท ซท็อพ ฌอท ฟอ คอมมัน กเรานด)
that vilifies the trodden down.
(แดท vilifies เดอะ trodden เดาน)
The center held the bonded slave
(เดอะ เซนเทอะ เฮ็ลด เดอะ บ็อนด ซเลฝ)
for the sake of industry.
(ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ อีนดัซทริ)
The center held the bloody hand
(เดอะ เซนเทอะ เฮ็ลด เดอะ บลัดอิ แฮ็นด)
of the executioner man.
(อ็อฝ ดิ เอคซิคยูฌะเนอะ แม็น)

It took a long time to
(อิท ทุค กา ล็อง ไทม ทู)
become the thing I am to you.
(บิคัม เดอะ ธิง ไอ แอ็ม ทู ยู)
And you won’t tear it apart
(แอ็นด ยู ว็อนท เทีย อิท อะพาท)
without a fight, without a heart.
(วิเฑาท ดา ไฟท , วิเฑาท ดา ฮาท)
It took a long time to
(อิท ทุค กา ล็อง ไทม ทู)
become you, become you.
(บิคัม ยู , บิคัม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Become You คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น