เนื้อเพลง Off He Goes คำอ่านไทย Pearl Jam

1 2 1 2
(วัน ทู วัน ทู)
Know A Man His Face Seemed Pulled And Tense
(โน อะ แม็น ฮิส เฟซ ซีมี พุล แอ็นด เท็นซ)
Like He’s Riding On A Motorbike In The Strongest Winds
(ไลค อีส ไรดอิง ออน อะ Motorbike อิน เดอะ สตอนเกต วินด)
So I Approach With Tact
(โซ ไอ แอ็พโรช วิฑ แท็คท)
Suggest That He Should Relax But He’s Always Moving Much Too Fast
(ซะเจซท แดท ฮี เชิด ริแลคซ บัท อีส ออลเว มูฝอิง มัช ทู ฟัซท)

Said He’ll See Me On The Flipside Of This Trip He’s Taking For A Ride
(เซ็ด เฮ็ล ซี มี ออน เดอะ Flipside อ็อฝ ดีซ ทริพ อีส เทคอิง ฟอ รา ไรด)
He’s Been Taking Too Much On
(อีส บีน เทคอิง ทู มัช ออน)
There He Goes With His Perfectly Unkept Clothes
(แดร์ ฮี โกซ วิฑ ฮิส เพอเฟ็คทลิ Unkept คโลฑ)
There He Goes
(แดร์ ฮี โกซ)

He’s Yet To Come Back But I See His Picture
(อีส เย็ท ทู คัม แบ็ค บัท ไอ ซี ฮิส พีคเชอะ)
It Doesn’t Look The Same Up On The Rack
(อิท ดัสอินท ลุค เดอะ เซม อัพ ออน เดอะ แร็ค)
We Go Way Back
(วี โก เว แบ็ค)

I Wonder About His Insides
(ไอ วันเดอะ อะเบาท ฮิส อีนไซด)
It’s Like His Thoughts Are Too Big For His Size
(อิทซ ไลค ฮิส ธอท แซร์ ทู บิก ฟอ ฮิส ไซส)
He’s Been Taken Where I Don’t Know
(อีส บีน เทคเอ็น ฮแว ไอ ด้อนท์ โน)
Off He Goes With His Perfectly Unkept Hope
(ออฟฟ ฮี โกซ วิฑ ฮิส เพอเฟ็คทลิ Unkept โฮพ)
There He Goes
(แดร์ ฮี โกซ)

And Now I Rub My Eyes For He Has Returned
(แอ็นด เนา ไอ รับ มาย ไอ ฟอ ฮี แฮ็ส ริเทิน)
Seems My Preconceptions Are What Should Have Been Burned
(ซีม มาย Preconceptions แซร์ ว็อท เชิด แฮ็ฝ บีน เบิน)
For He Still Smiles And He’s Still Strong
(ฟอ ฮี ซทิล ซไมล แซน อีส ซทิล ซทร็อง)
Nothing’s Changed But The Surrounding Bullsh*t That Has Grown
(นัธอิง เชนจ บัท เดอะ ซะเรานดิงส Bullsh*ที แดท แฮ็ส กโรน)
And Now He’s Home And We’re Laughing Like We Always Did My Same Old Same Old Friend
(แอ็นด เนา อีส โฮม แอ็นด เวีย ลาฟอิง ไลค วี ออลเว ดิด มาย เซม โอลด เซม โอลด ฟเร็นด)
Until A Quarter To Ten I Saw The Strain Creep In
(อันทีล อะ ควอเทอะ ทู เท็น นาย ซอ เดอะ ซทเรน ครีพ อิน)
He Seems Distracted And I Know Just What Is Going To Happen Next
(ฮี ซีม ดิซทแรคท แอ็นด ดาย โน จัซท ว็อท อีส โกอิ้ง ทู แฮพเพ็น เน็คซท)
Before His First Step He Is Off Again
(บิโฟ ฮิส เฟิซท ซเท็พ ฮี อีส ออฟฟ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Off He Goes คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น