เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Sugarland

I’ve been sittin’ here stairin’ at the clock on the wall
(แอฝ บีน ซิทดิน เฮียร stairin แอ็ท เดอะ คล็อค ออน เดอะ วอล)
And I’ve been layin’ here prayin’
(แอ็นด แอฝ บีน เลย์อิน เฮียร เพลย์อิน)
Prayin’ she won’t call
(เพลย์อิน ชี ว็อนท คอล)
It’s just another call from home and you’ll get it and be gone and I’ll be cryin’
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ คอล ฟร็อม โฮม แอ็นด โยว เก็ท ดิธ แอ็นด บี กอน แอ็นด แอล บี คายอิน)

And I’ll be beggin’ you baby
(แอ็นด แอล บี เบคกินยู เบบิ)
Beg you not to leave
(เบ็ก ยู น็อท ทู ลีฝ)
But I’ll be left here waitin’
(บัท แอล บี เล็ฟท เฮียร เว๊ทดิน)
My Heart on my sleave
(มาย ฮาท ออน มาย sleave)
Oh for the next time we’ll be here seems like a million years and I think I’m dyin’
(โอ ฟอ เดอะ เน็คซท ไทม เว็ล บี เฮียร ซีม ไลค เก มีลยัน เยีย แซน ดาย ธิงค แอม ดายอิน)

What so I have to do to make you see
(ว็อท โซ ไอ แฮ็ฝ ทู ดู ทู เมค ยู ซี)
She can’t love you like me
(ชี แค็นท ลัฝ ยู ไลค มี)

Why don’t you stay
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)
I’m down on my knees
(แอม เดาน ออน มาย นี)
I’m so tired of bein’ lonely
(แอม โซ ไทร อ็อฝ บีนโพลโลนลิ)
Don’t I give you what you need
(ด้อนท์ ไอ กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
When she calls you to go
(ฮเว็น ชี คอล ยู ทู โก)
There’s one thing you should know
(แดร์ วัน ธิง ยู เชิด โน)
We don’t have to live this way
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไลฝ ดีซ เว)
Baby, why don’t you stay
(เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)

You keep tellin’ me baby
(ยู คีพ เทลลิน มี เบบิ)
There will come a time
(แดร์ วิล คัม อะ ไทม)
When you will lieave her arms
(ฮเว็น ยู วิล lieave เฮอ อาม)
And forever be in mine
(แอ็นด เฟาะเรฝเออะ บี อิน ไมน)
But I don’t think that’s the truth
(บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค แด๊ท เดอะ ทรูธ)

And I don’t like bein’ used and I’m tired of waitin’
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ไลค บีนโพลยูซ แอ็นด แอม ไทร อ็อฝ เว๊ทดิน)
It’s too much pain to have to bare to love a man you have to share
(อิทซ ทู มัช เพน ทู แฮ็ฝ ทู แบ ทู ลัฝ อะ แม็น ยู แฮ็ฝ ทู แฌ)

Why don’t you stay
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)
I’m down on my knees
(แอม เดาน ออน มาย นี)
I’m so tired of bein’ lonely
(แอม โซ ไทร อ็อฝ บีนโพลโลนลิ)
Don’t I give you what you need
(ด้อนท์ ไอ กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
When she calls you to go
(ฮเว็น ชี คอล ยู ทู โก)
There’s one thing you should know
(แดร์ วัน ธิง ยู เชิด โน)
We don’t have to live this way
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไลฝ ดีซ เว)
Baby, why don’t you stay
(เบบิ , ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)

I can’t take it any longer but my will is gettin’ stronger
(ไอ แค็นท เทค อิท เอนอิ ลองเงอ บัท มาย วิล อีส เกดดิน สตองเกอร์)
And I think I know just what I have to do
(แอ็นด ดาย ธิงค ไอ โน จัซท ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I know just what I have to do
(ไอ โน จัซท ว็อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู)
I can’t waste another minute
(ไอ แค็นท เวซท แอะนัธเออะ มินยูท)
After all that I’ve put in it
(อาฟเทอะ ออล แดท แอฝ พัท อิน หนิด)
I’ve given you my best
(แอฝ กีฝเอ็น ยู มาย เบ็ซท)
Why does she get the best of you
(ฮไว โด ชี เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)

So next time you find wou wanna leave her bed for mine
(โซ เน็คซท ไทม ยู ไฟนด wou วอนนา ลีฝ เฮอ เบ็ด ฟอ ไมน)

Why don’t you stay
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)
I’m up off my knees
(แอม อัพ ออฟฟ มาย นี)
I’m so tired of bein’ lonely
(แอม โซ ไทร อ็อฝ บีนโพลโลนลิ)
You can’t give me what I need
(ยู แค็นท กิฝ มี ว็อท ไอ นีด)
When she begs you not to go
(ฮเว็น ชี เบ็ก ยู น็อท ทู โก)
There’s one thing you should know
(แดร์ วัน ธิง ยู เชิด โน)
I don’t have to live this way
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไลฝ ดีซ เว)

Baby why don’t you stay
(เบบิ ฮไว ด้อนท์ ยู ซเท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay คำอ่านไทย Sugarland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น