เนื้อเพลง Lullaby คำอ่านไทย Mariah Carey

Should just hug you goodbye
(เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย)
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)

Hey boy, what’s going on
(เฮ บอย , ว็อท โกอิ้ง ออน)
Thanks, I’m doing okay
(แธ็งค , แอม ดูอิง โอเค)
Don’t believe rumours- hey
(ด้อนท์ บิลีฝ รูเมอะ เฮ)
How’s your family
(เฮา ยุร แฟมอิลิ)
Please say hello for me
(พลีส เซ เฮ็ลโล ฟอ มี)
Guess we’ve both grown up a bit
(เก็ซ หวีบ โบธ กโรน อัพ อะ บิท)
But I have to admit
(บัท ไอ แฮ็ฝ ทู แอ็ดมีท)
It really still feels good
(อิท ริแอ็ลลิ ซทิล ฟีล เกิด)
Here by your side
(เฮียร ไบ ยุร ไซด)
Sitting right next to you
(ซีททิง ไรท เน็คซท ทู ยู)
Just like I used to do
(จัซท ไลค ไก ยูซ ทู ดู)
You know we can’t deny
(ยู โน วี แค็นท ดิไน)
No one else in our lives
(โน วัน เอ็ลซ อิน เอ๊า ไลฝ)
Holds a candle to you and I
(โฮลด ซา แค๊นเดิ้ล ทู ยู แอ็นด ดาย)

Should just hug you goodbye
(เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย)
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)

I should just hug you goodbye
(ไอ เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย)
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)

So here we are again
(โซ เฮียร วี อาร์ อะเกน)
All by ourselves
(ออล ไบ เอารเซลฝส)
So familiar you know
(โซ ฟะมีลเยอะ ยู โน)
That it actually almost feels like deja vu
(แดท ดิธ แอคชัวลิ ออลโมซท ฟีล ไลค เดชา vu)
Of that night on the roof
(อ็อฝ แดท ไนท ออน เดอะ รูฟ)
We kissed under the sky amid city lights
(วี คิซ อันเดอะ เดอะ ซไค อะมีด ซีทอิ ไลท)
A sudden flashback to so long ago
(อะ ซัดดน แฟล๊ชแบค ทู โซ ล็อง อะโก)
In the dark all alone
(อิน เดอะ ดาค ออล อะโลน)
With our bodies this close
(วิฑ เอ๊า บอดีสฺดีซ คโลส)
Guess some things never change
(เก็ซ ซัม ธิง เนฝเวอะ เชนจ)
‘Cause I still melt away
(คอส ไอ ซทิล เม็ลท อะเว)
When you touch me
(ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
And say my name
(แอ็นด เซ มาย เนม)

Should just hug you goodbye [baby]
(เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย [ เบบิ ])
But I just can’t walk away from paradise [so I guess]
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส [ โซ ไอ เก็ซ ])
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
[I’ll come and love you to sleep]
([ แอล คัม แอ็นด ลัฝ ยู ทู ซลีพ ])
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
[revisit paradise for a while]
([ รีฝีสอิท แพระไดส ฟอ รา ฮไวล ])
Yes, I’ll come home with you tonight [by your side]
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท [ ไบ ยุร ไซด ])
[lullaby]
([ ลัลละไบ ])

I should just hug you goodbye [see I know I should but boy]
(ไอ เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย [ ซี ไอ โน ไอ เชิด บัท บอย ])
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
[you just look so good]
([ ยู จัซท ลุค โซ เกิด ])
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
[so I’ll sing that song]
([ โซ แอล ซิง แดท ซ็อง ])
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
[you like to hear me sing as we revisit us]
([ ยู ไลค ทู เฮีย มี ซิง แอ็ส วี รีฝีสอิท อัซ ])
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)

[It feels, feels good]
([ อิท ฟีล , ฟีล เกิด ])

I should just hug you goodbye
(ไอ เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย)
[I can’t walk away
([ ไอ แค็นท วอค อะเว)
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
From paradise so I’ll take you home and sing to you baby]
(ฟร็อม แพระไดส โซ แอล เทค ยู โฮม แอ็นด ซิง ทู ยู เบบิ ])
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)
[though I know that I should just]
([ โธ ไอ โน แดท ไอ เชิด จัซท ])

I should just hug you goodbye
(ไอ เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย)
[oh I can’t, …cause you]
([ โอ ไอ แค็นท , คอส ยู ])
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
[you and I both know]
([ ยู แอ็นด ดาย โบธ โน ])
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
[nobody else in our lives holds a candle to you and I]
([ โนบอดี้ เอ็ลซ อิน เอ๊า ไลฝ โฮลด ซา แค๊นเดิ้ล ทู ยู แอ็นด ดาย ])
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)

I should just hug you goodbye shhh!
(ไอ เชิด จัซท ฮัก ยู กู๊ดบาย shhh !)
[so hush pretty baby]
([ โซ ฮัฌ พรีททิ เบบิ ])
But I just can’t walk away from paradise
(บัท ไอ จัซท แค็นท วอค อะเว ฟร็อม แพระไดส)
[mmm,it’s just me and you yeah, as we relive the splendor of you and I]
([ อึม , อิทซ จัซท มี แอ็นด ยู เย่ , แอ็ส วี รีลีฝ เดอะ ซพเลนเดอะ อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย ])
So I guess I’ll sing you that sweet lullaby
(โซ ไอ เก็ซ แอล ซิง ยู แดท สวี้ท ลัลละไบ)
And we can revisit us one more time
(แอ็นด วี แค็น รีฝีสอิท อัซ วัน โม ไทม)
Yes, I’ll come home with you tonight
(เย็ซ , แอล คัม โฮม วิฑ ยู ทุไนท)
[I’m gonna sing our sweet lullaby]
([ แอม กอนนะ ซิง เอ๊า สวี้ท ลัลละไบ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lullaby คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น