เนื้อเพลง Made For Lovin’ You คำอ่านไทย Anastacia

Baby I’ve been waiting for some time
(เบบิ แอฝ บีน เวททิง ฟอ ซัม ไทม)
To find a way to free your mind, yeah
(ทู ไฟนด อะ เว ทู ฟรี ยุร ไมนด , เย่)
It’s the simple things you do to me
(อิทซ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล ธิง ยู ดู ทู มี)
That makes my heart forget to beat, yeah yeah
(แดท เมค มาย ฮาท เฟาะเกท ทู บีท , เย่ เย่)
But I ain’t here to try to play your fool, no no
(บัท ไอ เอน เฮียร ทู ทไร ทู พเล ยุร ฟูล , โน โน)
I won’t every beg for you
(ไอ ว็อนท เอฝริ เบ็ก ฟอ ยู)
But heaven blessed the day you find
(บัท เฮฝเอ็น บเล็ซ เดอะ เด ยู ไฟนด)
What you’ve been looking for
(ว็อท ยู๊ฟ บีน ลุคอิง ฟอ)
Well, my baby you’d better know
(เว็ล , มาย เบบิ ยูต เบทเทอะ โน)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you, yeah yeah
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู , เย่ เย่)

I guess I thought it was a dream
(ไอ เก็ซ ซาย ธอท ดิธ วอส ซา ดรีม)
Locked up in a mystery
(ล็อค อัพ อิน อะ มีซเทอะริ)
Can’t guess on what was meant to be
(แค็นท เก็ซ ออน ว็อท วอส เม็นท ทู บี)
My sould just keeps on telling me, yeah yeah
(มาย โซด จัซท คีพ ออน เทลลิง มี , เย่ เย่)
‘Cause I can’t take this for another day
(คอส ไอ แค็นท เทค ดีซ ฟอ แอะนัธเออะ เด)
I’ve thought of us a hundred different ways
(แอฝ ธอท อ็อฝ อัซ ซา ฮันดเร็ด ดีฟเฟอะเร็นท เว)
And I’d do anything for you
(แอ็นด อาย ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
‘Cause you were made for lovin me
(คอส ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And me for loving you
(แอ็นด มี ฟอ ลัฝอิง ยู)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you, yeah yeah
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู , เย่ เย่)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you, yeah
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู , เย่)

It’s time that you let me know baby
(อิทซ ไทม แดท ยู เล็ท มี โน เบบิ)
I ain’t going
(ไอ เอน โกอิ้ง)
I ain’t gonna play your games
(ไอ เอน กอนนะ พเล ยุร เกม)
Can’t face another day
(แค็นท เฟซ แอะนัธเออะ เด)
There’s nothing left for me to say
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ฟอ มี ทู เซ)
Oh yeah, whoa, yeah, yeah, yeah, yeah
(โอ เย่ , โว้ว , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you, baby
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู , เบบิ)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you, baby
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู , เบบิ)

Now I wanna take you higher
(เนา ไอ วอนนา เทค ยู ไฮเออะ)
Don’t keep me waiting on the outside love
(ด้อนท์ คีพ มี เวททิง ออน ดิ เอาทไซด ลัฝ)
Can’t stope it if you wanted to
(แค็นท stope อิท อิฟ ยู ว็อนท ทู)
‘Cause I was made for lovin you
(คอส ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Made For Lovin’ You คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น