เนื้อเพลง One-sided Love Affair คำอ่านไทย Elvis Presley

If you want to be loved,
(อิฟ ยู ว็อนท ทู บี ลัฝ ,)
Baby, you’ve got to love me, too.
(เบบิ , ยู๊ฟ ก็อท ทู ลัฝ มี , ทู)
If you want to be loved,
(อิฟ ยู ว็อนท ทู บี ลัฝ ,)
Baby, you’ve got to love me, too.
(เบบิ , ยู๊ฟ ก็อท ทู ลัฝ มี , ทู)
Oh yeah, ’cause I ain’t for no one-sided love affair.
(โอ เย่ , คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

If you wanna be kissed,
(อิฟ ยู วอนนา บี คิซ ,)
Well, you’ve gotta kiss me, too.
(เว็ล , ยู๊ฟ กอททะ คิซ มี , ทู)
Oh yeah, if you wanna be kissed,
(โอ เย่ , อิฟ ยู วอนนา บี คิซ ,)
Well, you gotta kiss me, too.
(เว็ล , ยู กอททะ คิซ มี , ทู)
‘Cause I ain’t for no one-sided love affair.
(คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

Well, fair exchange bears no robbery,
(เว็ล , แฟ เอ็คซเชนจ แบ โน รอบเบอะริ ,)
And the whole world will know that it’s true.
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด วิล โน แดท อิทซ ทรู)
Understanding solves all problems, baby,
(อันเดิซแทนดิง ซอลฝ ซอร์ พรอบเล็ม , เบบิ ,)
That’s why I’m telling you
(แด๊ท ฮไว แอม เทลลิง ยู)

If you wanna be hugged,
(อิฟ ยู วอนนา บี ฮักจฺ ,)
Well, you gotta hug me, too.
(เว็ล , ยู กอททะ ฮัก มี , ทู)
Oh yeah, if you wanna be hugged,
(โอ เย่ , อิฟ ยู วอนนา บี ฮักจฺ ,)
Well, you’ve gotta hug me, too.
(เว็ล , ยู๊ฟ กอททะ ฮัก มี , ทู)
Yeah, ’cause I ain’t for no one-sided love affair.
(เย่ , คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

If you know you can’t take it,
(อิฟ ยู โน ยู แค็นท เทค อิท ,)
Baby, why try to give it?
(เบบิ , ฮไว ทไร ทู กิฝ อิท)
If you know you can’t take it,
(อิฟ ยู โน ยู แค็นท เทค อิท ,)
Then baby, why try to give it?
(เด็น เบบิ , ฮไว ทไร ทู กิฝ อิท)
‘Cause I ain’t for no one-sided love affair.
(คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

Well, fair exchange bears no robbery,
(เว็ล , แฟ เอ็คซเชนจ แบ โน รอบเบอะริ ,)
And the whole world will know that it’s true.
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด วิล โน แดท อิทซ ทรู)
Understanding solves all problems, baby,
(อันเดิซแทนดิง ซอลฝ ซอร์ พรอบเล็ม , เบบิ ,)
That’s why I’m telling you
(แด๊ท ฮไว แอม เทลลิง ยู)

If you wanna be hugged,
(อิฟ ยู วอนนา บี ฮักจฺ ,)
Well, you gotta hug me, too.
(เว็ล , ยู กอททะ ฮัก มี , ทู)
Oh yeah, if you wanna be hugged,
(โอ เย่ , อิฟ ยู วอนนา บี ฮักจฺ ,)
Baby, you gotta hug me, too.
(เบบิ , ยู กอททะ ฮัก มี , ทู)
‘Cause I ain’t for no one-sided love affair.
(คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

‘Cause I ain’t for no one-sided love affair.
(คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)
‘Cause I ain’t for no one-sided love affair.
(คอส ไอ เอน ฟอ โน วัน ซิดทฺ ลัฝ แอ็ฟแฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One-sided Love Affair คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น