เนื้อเพลง Falling for you คำอ่านไทย Student Rick

this drowning sorrow is shaking me
(ดีซ ดเรานอิง ซอโร อีส เชคกิ้ง มี)
more than it ever has before
(โม แฑ็น หนิด เอฝเออะ แฮ็ส บิโฟ)
the road signs reading bitter end
(เดอะ โรด ไซน รีดอิง บีทเทอะ เอ็นด)
leave me suspect of a crime
(ลีฝ มี ซัซเพ็คท อ็อฝ อะ คไรม)

the city air chokes me today
(เดอะ ซีทอิ แอ โชค มี ทุเด)
more than it ever has before
(โม แฑ็น หนิด เอฝเออะ แฮ็ส บิโฟ)
i’m nervous to feel deserved
(แอม เนอฝัซ ทู ฟีล ดิเสิฝ)
by these street signs anymore
(ไบ ฑิส ซทรีท ไซน แอนนี่มอ)

are you
(อาร์ ยู)
going to
(โกอิ้ง ทู)
be waiting up when i get her home
(บี เวททิง อัพ ฮเว็น นาย เก็ท เฮอ โฮม)
we’ll stay up all night
(เว็ล ซเท อัพ ออล ไนท)
getting drunk and watching sunsets on our porch
(เกดดดิ้ง ดรังค แอ็นด วัทชิง ซันเซส ออน เอ๊า โพช)

i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i fell for you
(ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)

these empty feelings question me
(ฑิส เอมทิ ฟีลอิง คเวซชัน มี)
of who i think i’ve become
(อ็อฝ ฮู ไอ ธิงค แอฝ บิคัม)
my mind is ticking life away
(มาย ไมนด อีส ทิคคิง ไลฟ อะเว)
asking if you are the one
(อาคกิ้ง อิฟ ยู อาร์ ดิ วัน)

are you
(อาร์ ยู)
going to
(โกอิ้ง ทู)
be waiting up when i get her home
(บี เวททิง อัพ ฮเว็น นาย เก็ท เฮอ โฮม)
we’ll stay up all night
(เว็ล ซเท อัพ ออล ไนท)
getting drunk and watching sunsets on our porch
(เกดดดิ้ง ดรังค แอ็นด วัทชิง ซันเซส ออน เอ๊า โพช)

i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i fell for you
(ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)

i’m dying to explain my heart
(แอม ไดอิง ทู เอ็คซพเลน มาย ฮาท)
to you now
(ทู ยู เนา)
i’m dying to explain my heart
(แอม ไดอิง ทู เอ็คซพเลน มาย ฮาท)
to you now
(ทู ยู เนา)
there’s so much on my mind it’s tearing me apart
(แดร์ โซ มัช ออน มาย ไมนด อิทซ แทริง มี อะพาท)
there’s so much on my mind it’s tearing me apart
(แดร์ โซ มัช ออน มาย ไมนด อิทซ แทริง มี อะพาท)
i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i’m falling for you
(แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
i fell for you
(ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling for you คำอ่านไทย Student Rick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น