เนื้อเพลง People Need Love คำอ่านไทย Abba

People need hope, people need loving
(พี๊เพิ่ล นีด โฮพ , พี๊เพิ่ล นีด ลัฝอิง)
People need trust from a fellow man
(พี๊เพิ่ล นีด ทรัซท ฟร็อม มา เฟลโล แม็น)
People need love to make a good living
(พี๊เพิ่ล นีด ลัฝ ทู เมค เก เกิด ลีฝอิง)
People need faith in a helping hand
(พี๊เพิ่ล นีด เฟธ อิน อะ เฮลพิง แฮ็นด)

Man has always gone with a woman by his side to keep him company
(แม็น แฮ็ส ออลเว กอน วิฑ อะ วูมเอิน ไบ ฮิส ไซด ทู คีพ ฮิม คัมพะนิ)
Women always knew that it takes a man to get matrimonial harmony
(วีมเอิน ออลเว นยู แดท ดิธ เทค ซา แม็น ทู เก็ท แมทริโมเนียล ฮาโมะนิ)
Everybody knows that a man who’s feeling down wants some female sympathy
(เอวี่บอดี้ โน แดท ดา แม็น ฮู ฟีลอิง เดาน ว็อนท ซัม ฟีเมล ซีมพะธิ)
Gotta have love to carry on living
(กอททะ แฮ็ฝ ลัฝ ทู แคริ ออน ลีฝอิง)
Gotta have love ’till eternity
(กอททะ แฮ็ฝ ลัฝ ทิล อิเทอนิทิ)

People need hope, people need loving
(พี๊เพิ่ล นีด โฮพ , พี๊เพิ่ล นีด ลัฝอิง)
People need trust from a fellow man
(พี๊เพิ่ล นีด ทรัซท ฟร็อม มา เฟลโล แม็น)
People need love to make a good living
(พี๊เพิ่ล นีด ลัฝ ทู เมค เก เกิด ลีฝอิง)
People need faith in a helping hand
(พี๊เพิ่ล นีด เฟธ อิน อะ เฮลพิง แฮ็นด)

La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la la
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la laa…
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา laa)

I’m the singer best to fill a cabaret like a woman needs her man
(แอม เดอะ ซีงเออะ เบ็ซท ทู ฟิล อะ แคบอะเร ไลค เก วูมเอิน นีด เฮอ แม็น)
Give ’em loads of love and and if someone wants to go
(กิฝ เอ็ม โลด อ็อฝ ลัฝ แอ็นด แอ็นด อิฟ ซัมวัน ว็อนท ทู โก)
Let him take it down if he can
(เล็ท ฮิม เทค อิท เดาน อิฟ ฮี แค็น)
Somebody who loves you and somebody who cares
(ซัมบอดี้ ฮู ลัฝ ยู แอ็นด ซัมบอดี้ ฮู แค)
Isn’t that what you’d call a friend?
(อีสซึ่น แดท ว็อท ยูต คอล อะ ฟเร็นด)
Gotta have love to carry on living
(กอททะ แฮ็ฝ ลัฝ ทู แคริ ออน ลีฝอิง)
You can have peace if you understand
(ยู แค็น แฮ็ฝ พีซ อิฟ ยู อันเดิซแทนด)

People need hope, people need loving
(พี๊เพิ่ล นีด โฮพ , พี๊เพิ่ล นีด ลัฝอิง)
People need trust from a fellow man
(พี๊เพิ่ล นีด ทรัซท ฟร็อม มา เฟลโล แม็น)
People need love to make a good living
(พี๊เพิ่ล นีด ลัฝ ทู เมค เก เกิด ลีฝอิง)
People need faith in a helping hand
(พี๊เพิ่ล นีด เฟธ อิน อะ เฮลพิง แฮ็นด)

La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la la
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la laa…
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา laa)

People need hope, people need loving
(พี๊เพิ่ล นีด โฮพ , พี๊เพิ่ล นีด ลัฝอิง)
People need trust from a fellow man
(พี๊เพิ่ล นีด ทรัซท ฟร็อม มา เฟลโล แม็น)
People need love to make a good living
(พี๊เพิ่ล นีด ลัฝ ทู เมค เก เกิด ลีฝอิง)
People need faith in a helping hand
(พี๊เพิ่ล นีด เฟธ อิน อะ เฮลพิง แฮ็นด)

La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la la
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la laa…
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา laa)
La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la la
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la, la la la la-la, la la la la la la la-la la laa…
(ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา laa)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง People Need Love คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น