เนื้อเพลง Live A Lie คำอ่านไทย Default

I can’t seem to find out what I feel
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด เอ้า ว็อท ไอ ฟีล)
Burned out dreams of others which I can steal
(เบิน เอ้า ดรีม อ็อฝ อัฑเออะ ฮวิช ไอ แค็น ซทีล)
Take or leave this way I seem to you, it eats right through you
(เทค ออ ลีฝ ดีซ เว ไอ ซีม ทู ยู , อิท อีท ไรท ธรู ยู)
Ripped up parts of things I should do, I’ll run around and tell you screaming
(ริพ อัพ พาท อ็อฝ ธิง ซาย เชิด ดู , แอล รัน อะเรานด แอ็นด เท็ล ยู ซครีมอิง)

Oh I live a lie, oh I live a lie, oh why even try
(โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ฮไว อีเฝ็น ทไร)
I’ve been leaving thoughts below
(แอฝ บีน ลีฝอิงส ธอท บิโล)
Still I feel I should know
(ซทิล ไอ ฟีล ไอ เชิด โน)

Still don’t see much of me giving in
(ซทิล ด้อนท์ ซี มัช อ็อฝ มี กีฝวิง อิน)
Much too strong to live outside these sins
(มัช ทู ซทร็อง ทู ไลฝ เอาทไซด ฑิส ซิน)
Feeling like I’m taken lightly, think you see right through me
(ฟีลอิง ไลค แอม เทคเอ็น ไลทลิ , ธิงค ยู ซี ไรท ธรู มี)
Words of those that still despise me, think it’s eating me you’re dreaming
(เวิด อ็อฝ โฑส แดท ซทิล ดิซไพส มี , ธิงค อิทซ อีสดิง มี ยัวร์ ดรีมมิง)

Oh I live a lie, oh I live a lie, oh why even try
(โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ฮไว อีเฝ็น ทไร)
I’ve been leaving thoughts below
(แอฝ บีน ลีฝอิงส ธอท บิโล)
Still I feel I should know
(ซทิล ไอ ฟีล ไอ เชิด โน)

When I seem to believe all that I’ve done wrong
(ฮเว็น นาย ซีม ทู บิลีฝ ออล แดท แอฝ ดัน ร็อง)
You can take all that’s right I will still move on
(ยู แค็น เทค ออล แด๊ท ไรท ไอ วิล ซทิล มูฝ ออน)
Taken all I can give it seems that I don’t belong
(เทคเอ็น ออล ไอ แค็น กิฝ อิท ซีม แดท ไอ ด้อนท์ บิลอง)
Push me further from this go on
(พุฌ มี เฟอเฑอะ ฟร็อม ดีซ โก ออน)

Oh I live a lie, oh I live a lie, oh why even try
(โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ไอ ไลฝ อะ ไล , โอ ฮไว อีเฝ็น ทไร)
I’ve been leaving thoughts below
(แอฝ บีน ลีฝอิงส ธอท บิโล)
Still I feel I should know
(ซทิล ไอ ฟีล ไอ เชิด โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live A Lie คำอ่านไทย Default

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น