เนื้อเพลง Unsung คำอ่านไทย Vanessa Carlton

If only I could get into the corner of your head,
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เก็ท อีนทุ เดอะ คอเนอะ อ็อฝ ยุร เฮ็ด ,)
Where things finally match and meet the standards that you set.
(ฮแว ธิง ไฟแน็ลลิ แม็ช แอ็นด มีท เดอะ ซแทนเอิด แดท ยู เซ็ท)
Oh how I wish I was the treasure that you were looking for,
(โอ เฮา ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ ทเรฉเออะ แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ ,)
And then I would feel better if only I could find the door.
(แอ็นด เด็น นาย เวิด ฟีล เบทเทอะ อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ไฟนด เดอะ โด)

Well I am crying, you aren’t trying, and I am melting away.
(เว็ล ไอ แอ็ม คไรอิง , ยู อเร้น ทไรอิง , แอ็นด ดาย แอ็ม เมลทิง อะเว)
I wait for the words on the tip of your tongue.
(ไอ เวท ฟอ เดอะ เวิด ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ ยุร ทัง)
I’m only as good as the last one.
(แอม โอ๊นลี่ แอ็ส เกิด แอ็ส เดอะ ลาซท วัน)
Well you decide and I abide ’cause my song goes unsung.
(เว็ล ยู ดิไซด แอ็นด ดาย อะไบด คอส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Things are going crazy and I’m not sure who to blame.
(ธิง แซร์ โกอิ้ง คเรสิ แอ็นด แอม น็อท ฌุร ฮู ทู บเลม)
Everything is changing and I do not feel the same.
(เอ๊วี่ติง อีส เช้งจิ้นส แอ็นด ดาย ดู น็อท ฟีล เดอะ เซม)
I’m slipping through the cracks of floors I thought that were strong.
(แอม สลิพปิง ธรู เดอะ คแร็ค อ็อฝ ฟโล ซาย ธอท แดท เวอ ซทร็อง)
I’m trying to find a place where can feel like I belong.
(แอม ทไรอิง ทู ไฟนด อะ พเลซ ฮแว แค็น ฟีล ไลค ไก บิลอง)

Well I am crying, you aren’t trying, and I am melting away.
(เว็ล ไอ แอ็ม คไรอิง , ยู อเร้น ทไรอิง , แอ็นด ดาย แอ็ม เมลทิง อะเว)
I wait for the words on the tip of your tongue.
(ไอ เวท ฟอ เดอะ เวิด ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ ยุร ทัง)
I’m only as good as the last one.
(แอม โอ๊นลี่ แอ็ส เกิด แอ็ส เดอะ ลาซท วัน)
Well you decide and I abide ’cause my song goes unsung.
(เว็ล ยู ดิไซด แอ็นด ดาย อะไบด คอส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)

Yeah, yeah as my song goes unsung
(เย่ , เย่ แอ็ส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

If I could be the lesson that you learn, you learn
(อิฟ ฟาย เคิด บี เดอะ เล๊ซซั่น แดท ยู เลิน , ยู เลิน)
If only I could be the last one that love burns, it burns
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด บี เดอะ ลาซท วัน แดท ลัฝ เบิน , อิท เบิน)
If only I could be the lesson that you learn, you learn
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด บี เดอะ เล๊ซซั่น แดท ยู เลิน , ยู เลิน)
If only I could be the last one that love burns, it burns
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด บี เดอะ ลาซท วัน แดท ลัฝ เบิน , อิท เบิน)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

If only I could get into the corner of your head,
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เก็ท อีนทุ เดอะ คอเนอะ อ็อฝ ยุร เฮ็ด ,)
Where things finally match and meet the standards that you set.
(ฮแว ธิง ไฟแน็ลลิ แม็ช แอ็นด มีท เดอะ ซแทนเอิด แดท ยู เซ็ท)
Oh how I wish I was the treasure that you were looking for,
(โอ เฮา ไอ วิฌ ไอ วอส เดอะ ทเรฉเออะ แดท ยู เวอ ลุคอิง ฟอ ,)
And then I would feel better if only I could find the door.
(แอ็นด เด็น นาย เวิด ฟีล เบทเทอะ อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด ไฟนด เดอะ โด)

Well I am crying, you aren’t trying, and I am melting away. [Yeah, yeah ]
(เว็ล ไอ แอ็ม คไรอิง , ยู อเร้น ทไรอิง , แอ็นด ดาย แอ็ม เมลทิง อะเว [ เย่ , เย่ ])
I wait for the words on the tip of your tongue.
(ไอ เวท ฟอ เดอะ เวิด ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ ยุร ทัง)
I’m only as good as the last one.
(แอม โอ๊นลี่ แอ็ส เกิด แอ็ส เดอะ ลาซท วัน)
Well you decide and I abide ’cause my song goes unsung.
(เว็ล ยู ดิไซด แอ็นด ดาย อะไบด คอส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)
Well you decide and I abide ’cause my song goes unsung.
(เว็ล ยู ดิไซด แอ็นด ดาย อะไบด คอส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)

Yeah, yeah as my song goes unsung
(เย่ , เย่ แอ็ส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)
Yeah, yeah as my song goes unsung
(เย่ , เย่ แอ็ส มาย ซ็อง โกซ อันซัง)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unsung คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น