เนื้อเพลง Animal คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
([ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซฝอิจ ])

A wild ride, over stony ground
(อะ ไวลด ไรด , โอเฝอะ ซโทนอิ กเรานด)
Such a lust for life, the circus comes to town
(ซัช อะ ลัซท ฟอ ไลฟ , เดอะ เซอคัซ คัม ทู ทาวน์)
We are the hungry ones, on a lightning raid
(วี อาร์ เดอะ ฮังกริ วัน , ออน อะ ไลทนิง เรด)
Just like a river runs, like a fire needs flame
(จัซท ไลค เก รีฝเออะ รัน , ไลค เก ไฟร นีด ฟเลม)
I burn for you
(ไอ เบิน ฟอ ยู)
I gotta feel it in my blood
(ไอ กอททะ ฟีล อิท อิน มาย บลัด)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
I need your touch don’t need your love
(ไอ นีด ยุร ทั๊ช ด้อนท์ นีด ยุร ลัฝ)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
I cry wolf, given mouth to mouth
(ไอ คไร วูลฟ , กีฝเอ็น เมาธ ทู เมาธ)
Like a movin’ heartbeat in the witching hour
(ไลค เก มูฝวิน ฮาร์ทบีท อิน เดอะ witchings เอาร)
I’m runnin’ with the wind, a shadow in the dust
(แอม รูนนิน วิฑ เดอะ วินด , อะ แฌดโอ อิน เดอะ ดัซท)
And like the drivin’ rain
(แอ็นด ไลค เดอะ ดรายวิน เรน)
Yeah
(เย่)
Like the restless rust
(ไลค เดอะ เรซทเล็ซ รัซท)
I never sleep
(ไอ เนฝเวอะ ซลีพ)
I gotta feel it in my blood
(ไอ กอททะ ฟีล อิท อิน มาย บลัด)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
I need your touch don’t need your love
(ไอ นีด ยุร ทั๊ช ด้อนท์ นีด ยุร ลัฝ)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
Huh!
(ฮู !)
Ah!
(อา !)
Cry wolf baby
(คไร วูลฟ เบบิ)
Cry tough
(คไร ทั๊ฟ)
Gonna hunt you like an, an, an, an, an, animal
(กอนนะ ฮันท ยู ไลค แอน , แอน , แอน , แอน , แอน , แอนอิแม็ล)
Gonna take your love ‘n’ run
(กอนนะ เทค ยุร ลัฝ เอ็น รัน)
I gotta feel it in my blood
(ไอ กอททะ ฟีล อิท อิน มาย บลัด)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
I need your touch don’t need your love
(ไอ นีด ยุร ทั๊ช ด้อนท์ นีด ยุร ลัฝ)
Oh whoa
(โอ โว้ว)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
Animal
(แอนอิแม็ล)
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
[And I want]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท ])
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
[And I need]
([ แอ็นด ดาย นีด ])
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
[And I lust]
([ แอ็นด ดาย ลัซท ])
Animal
(แอนอิแม็ล)
[Animal]
([ แอนอิแม็ล ])
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
[Take me]
([ เทค มี ])
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
[Tame me]
([ เทม มี ])
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
[Make me your…]
([ เมค มี ยุร ])
Animal [Animal]
(แอนอิแม็ล [ แอนอิแม็ล ])
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
[Show me]
([ โฌ มี ])
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
[Stroke me]
([ ซโตรก มี ])
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
[Let me be your…]
([ เล็ท มี บี ยุร ])
Animal
(แอนอิแม็ล)
[Animal]
([ แอนอิแม็ล ])
And I want
(แอ็นด ดาย ว็อนท)
[I want]
([ ไอ ว็อนท ])
And I need
(แอ็นด ดาย นีด)
[Ooh]
([ อู้ ])
And I lust
(แอ็นด ดาย ลัซท)
[Yeah Animal]
([ เย่ แอนอิแม็ล ])
Animal
(แอนอิแม็ล)
[Oh!]
([ โอ ! ])
Heh! heh!
(เอฮ ! เอฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Animal คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น