เนื้อเพลง Blame It on The Boogie คำอ่านไทย Michael Jackson

My baby’s always dancin’ and it wouldn’t be a bad thing
(มาย เบบิ ออลเว แดนซิน แอ็นด ดิท วูดดึ่น บี อะ แบ็ด ธิง)
But I don’t get no lovin’ and that’s no lie
(บัท ไอ ด้อนท์ เก็ท โน ลัฝวิน แอ็นด แด๊ท โน ไล)
We spent the night in Frisco at every kinda disco
(วี ซเพ็นท เดอะ ไนท อิน ฟรีซโค แอ็ท เอฝริ กินดา ดิสโค)
From that night I kissed our love goodbye
(ฟร็อม แดท ไนท ไอ คิซ เอ๊า ลัฝ กู๊ดบาย)

Don’t blame it on the sunshine
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

Don’t blame it on the sunshine
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

That nasty boogie bugs me, but somehow how it has drugged me
(แดท นาซทิ บูกี บัก มี , บัท ซัมฮาว เฮา อิท แฮ็ส ดรัง มี)
Spellbound rhythm gets me on my feet
(Spellbound ริธึ่ม เก็ท มี ออน มาย ฟีท)
I’ve changed my life completely, I’ve seen the lightning leave me
(แอฝ เชนจ มาย ไลฟ ค็อมพลีทลี , แอฝ ซีน เดอะ ไลทนิง ลีฝ มี)
And my baby just can’t take her eyes off me
(แอ็นด มาย เบบิ จัซท แค็นท เทค เฮอ ไอ ออฟฟ มี)

Don’t blame it on the sunshine
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

Don’t you blame it on the sunshine
(ด้อนท์ ยู บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie, woo
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี , วู)

I just can’t, I just can’t
(ไอ จัซท แค็นท , ไอ จัซท แค็นท)
I just can’t control my feet
(ไอ จัซท แค็นท ค็อนทโรล มาย ฟีท)
I just can’t, I just can’t [Yeah]
(ไอ จัซท แค็นท , ไอ จัซท แค็นท [ เย่ ])
I just can’t [Woo] control my feet
(ไอ จัซท แค็นท [ วู ] ค็อนทโรล มาย ฟีท)

I just can’t, I just can’t
(ไอ จัซท แค็นท , ไอ จัซท แค็นท)
I just can’t control my feet
(ไอ จัซท แค็นท ค็อนทโรล มาย ฟีท)
I just can’t, I just can’t
(ไอ จัซท แค็นท , ไอ จัซท แค็นท)
I just can’t control my feet
(ไอ จัซท แค็นท ค็อนทโรล มาย ฟีท)

Sunshine
(ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

Don’t blame it on the sunshine
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t on the good times
(ด้อนท์ ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

This magic music grooves me, that dirty rhythm fools me
(ดีซ แมจอิค มยูสิค กรูฝ มี , แดท เดอทิ ริธึ่ม ฟูล มี)
The devil’s gotten to me through this dance
(เดอะ เด๊ฝิ้ล กอททน ทู มี ธรู ดีซ ดานซ)
I’m full of funky fever, a fire burns inside me
(แอม ฟูล อ็อฝ ฟังคิ ฟีเฝอะ , อะ ไฟร เบิน อีนไซด มี)
Boogie’s got me in a super trance
(บูกี ก็อท มี อิน อะ ซยูเพอะ ทแร็นซ)

Don’t blame it on the sunshine
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

Don’t you blame it sunshine
(ด้อนท์ ยู บเลม อิท ซันชาย)
Don’t blame it on the moonlight
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ มูนไลท์)
Don’t blame it on the good times
(ด้อนท์ บเลม อิท ออน เดอะ เกิด ไทม)
Blame it on the boogie
(บเลม อิท ออน เดอะ บูกี)

Ow [Sunshine]
(เอ้า [ ซันชาย ])
Ooh [Moonlight]
(อู้ [ มูนไลท์ ])
Yeah [Good times]
(เย่ [ เกิด ไทม ])
Mmm [Boogie]
(อึม [ บูกี ])

You just gotta [Sunshine]
(ยู จัซท กอททะ [ ซันชาย ])
Yeah [Moonlight]
(เย่ [ มูนไลท์ ])
[Good times]
([ เกิด ไทม ])
Good times [Boogie]
(เกิด ไทม [ บูกี ])

Don’t you blame it [Sunshine]
(ด้อนท์ ยู บเลม อิท [ ซันชาย ])
You just gotta [Moonlight]
(ยู จัซท กอททะ [ มูนไลท์ ])
You just wanna [Good times]
(ยู จัซท วอนนา [ เกิด ไทม ])
Yeah, oh [Boogie]
(เย่ , โอ [ บูกี ])

Blame it on yourself [Sunshine]
(บเลม อิท ออน ยุรเซลฟ [ ซันชาย ])
Ain’t nobody’s fault [Moonlight]
(เอน โนบอดี้ ฟอลท [ มูนไลท์ ])
But yours and that boogie [Good times]
(บัท ยุร แซน แดท บูกี [ เกิด ไทม ])
All night long [Boogie]
(ออล ไนท ล็อง [ บูกี ])

Can’t stop that boogie [Sunshine]
(แค็นท ซท็อพ แดท บูกี [ ซันชาย ])
Ain’t nobody’s fault [Moonlight]
(เอน โนบอดี้ ฟอลท [ มูนไลท์ ])
But yours and that boogie [Good times]
(บัท ยุร แซน แดท บูกี [ เกิด ไทม ])
Dancin’ all night long [Boogie]
(แดนซิน ออล ไนท ล็อง [ บูกี ])

Blame it on yourself [Sunshine]
(บเลม อิท ออน ยุรเซลฟ [ ซันชาย ])
Ain’t nobody’s fault [Moonlight]
(เอน โนบอดี้ ฟอลท [ มูนไลท์ ])
But yours and that boogie, boogie, boogie [Good times]
(บัท ยุร แซน แดท บูกี , บูกี , บูกี [ เกิด ไทม ])
All night long [Boogie]
(ออล ไนท ล็อง [ บูกี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blame It on The Boogie คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น