เนื้อเพลง A Better Place to Live คำอ่านไทย Dolly Parton

There’s a bit of magic in a simple little smile
(แดร์ ซา บิท อ็อฝ แมจอิค อิน อะ ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ซไมล)
Something that just makes life seem a little more worthwhile
(ซัมติง แดท จัซท เมค ไลฟ ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล โม เวริตฮวาย)
And there’s a world of meaning in the touch of someone’s hand
(แอ็นด แดร์ ซา เวิลด อ็อฝ มีนนิง อิน เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ซัมวัน แฮ็นด)
A gentle touch that let’s your brother know you understand
(อะ เจ๊นเทิ่ล ทั๊ช แดท เล็ท ยุร บรัฑเออะ โน ยู อันเดิซแทนด)
Oh if people would stop taking and just once try to give
(โอ อิฟ พี๊เพิ่ล เวิด ซท็อพ เทคอิง แอ็นด จัซท วันซ ทไร ทู กิฝ)
We could make the world we’re living in a better place to live
(วี เคิด เมค เดอะ เวิลด เวีย ลีฝอิง อิน อะ เบทเทอะ พเลซ ทู ไลฝ)
La la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

And if we’d love one another instead of finding faults
(แอ็นด อิฟ เว็ด ลัฝ วัน แอะนัธเออะ อินซเทด อ็อฝ ไฟนดิง ฟอลท)
We could afford the price of peace, love is all it costs
(วี เคิด แอ็ฟโฟด เดอะ พไรซ อ็อฝ พีซ , ลัฝ อีส ซอร์ อิท ค็อซท)
Oh wouldn’t it be great to live and sing in harmony
(โอ วูดดึ่น ดิธ บี กเรท ทู ไลฝ แอ็นด ซิง อิน ฮาโมะนิ)
Everybody take your brother’s hand and sing my song with me
(เอวี่บอดี้ เทค ยุร บรัฑเออะ แฮ็นด แอ็นด ซิง มาย ซ็อง วิฑ มี)

La la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

All life has to offer that’s what most folks desire
(ออล ไลฟ แฮ็ส ทู ออฟเฟอะ แด๊ท ว็อท โมซท โฟค ดิไสร)
But offer nothing in return, cause they don’t seem to care
(บัท ออฟเฟอะ นัธอิง อิน ริเทิน , คอส เด ด้อนท์ ซีม ทู แค)
And if we’d ask to be forgiven and be willing to forgive
(แอ็นด อิฟ เว็ด อาซค ทู บี เฟาะกีฝเอ็น แอ็นด บี วีลลิง ทู เฟาะกีฝ)
We could make the world we’re living in a better place to live
(วี เคิด เมค เดอะ เวิลด เวีย ลีฝอิง อิน อะ เบทเทอะ พเลซ ทู ไลฝ)
And if we’d all climb together, we could climb the highest hill
(แอ็นด อิฟ เว็ด ออล คไลม ทุเกฑเออะ , วี เคิด คไลม เดอะ ฮายเอส ฮิล)
We could make the world we’re living in a better place to live
(วี เคิด เมค เดอะ เวิลด เวีย ลีฝอิง อิน อะ เบทเทอะ พเลซ ทู ไลฝ)

And if we’d love one another instead of finding faults
(แอ็นด อิฟ เว็ด ลัฝ วัน แอะนัธเออะ อินซเทด อ็อฝ ไฟนดิง ฟอลท)
We could afford the price of peace, love is all it costs
(วี เคิด แอ็ฟโฟด เดอะ พไรซ อ็อฝ พีซ , ลัฝ อีส ซอร์ อิท ค็อซท)
Oh wouldn’t it be great to live and sing in harmony
(โอ วูดดึ่น ดิธ บี กเรท ทู ไลฝ แอ็นด ซิง อิน ฮาโมะนิ)
Everybody take your brother’s hand and sing my song with me
(เอวี่บอดี้ เทค ยุร บรัฑเออะ แฮ็นด แอ็นด ซิง มาย ซ็อง วิฑ มี)

La la la la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Better Place to Live คำอ่านไทย Dolly Parton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น