เนื้อเพลง One God คำอ่านไทย Barbra Streisand

Millions of stars placed in the skys
(มีลยัน อ็อฝ ซทา พเลซ อิน เดอะ ซไค)
By One God
(ไบ วัน ก็อด)
Millions of us lift up our eyes
(มีลยัน อ็อฝ อัซ ลิฟท อัพ เอ๊า ไอ)
To One God
(ทู วัน ก็อด)
So many children calling to him
(โซ เมนอิ ชีลดเร็น คอลลิง ทู ฮิม)
By many a diffrent name
(ไบ เมนอิ อะ diffrent เนม)
One father
(วัน ฟาเฑอะ)
Loving each the same
(ลัฝอิง อีช เดอะ เซม)
Many the ways all of us pray
(เมนอิ เดอะ เว ซอร์ อ็อฝ อัซ พเร)
To one god
(ทู วัน ก็อด)
Many the path
(เมนอิ เดอะ พาธ)
Winding their way
(ไวนดิง แด เว)
To One God
(ทู วัน ก็อด)
Brothers and sisters there are no strangers
(บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ แดร์ อาร์ โน ซทเรนเจอะ)
After his work is done
(อาฟเทอะ ฮิส เวิค อีส ดัน)
For your God and my God
(ฟอ ยุร ก็อด แอ็นด มาย ก็อด)
Are one
(อาร์ วัน)
So many children calling outloud
(โซ เมนอิ ชีลดเร็น คอลลิง เอ๊าลาวทฺ)
By many a different name
(ไบ เมนอิ อะ ดีฟเฟอะเร็นท เนม)
One father
(วัน ฟาเฑอะ)
Loving each the same
(ลัฝอิง อีช เดอะ เซม)
Many the ways all of us pray
(เมนอิ เดอะ เว ซอร์ อ็อฝ อัซ พเร)
To one God
(ทู วัน ก็อด)
Many the paths winding their way
(เมนอิ เดอะ พาธ ไวนดิง แด เว)
To One God
(ทู วัน ก็อด)
Brothers and sisters there were no strangers
(บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ แดร์ เวอ โน ซทเรนเจอะ)
After the world was done
(อาฟเทอะ เดอะ เวิลด วอส ดัน)
Our God, yes your God, and My God
(เอ๊า ก็อด , เย็ซ ยุร ก็อด , แอ็นด มาย ก็อด)
ARE ONE!!!!!
(อาร์ วัน ! ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One God คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น