เนื้อเพลง Watch Me Shine คำอ่านไทย Vanessa Carlton

Mmmm, oh ohhhhhhh……
(อึม , โอ โอ้~)
I’m not the reverends type of girl
(แอม น็อท เดอะ เรฝเวอเรนไทพ อ็อฝ เกิล)
I’m gonna show the world
(แอม กอนนะ โฌ เดอะ เวิลด)
The strength in me that sometimes they can’t see
(เดอะ ซทเร็งธ อิน มี แดท ซัมไทม์ เด แค็นท ซี)

I’m about to switch my style
(แอม อะเบาท ทู ซวิช มาย ซไทล)
And some things make it wild
(แอ็นด ซัม ธิง เมค อิท ไวลด)
But I prove that I can conquer anything…
(บัท ไอ พรูฝ แดท ไอ แค็น คองเคอะ เอนอิธิง)

So from my head to toe
(โซ ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู โท)
I’m takin’ full control
(แอม ทอคกิ่น ฟูล ค็อนทโรล)
I’ll make it on my own this time….
(แอล เมค อิท ออน มาย โอน ดีซ ไทม)
[Better watch me shine]
([ เบทเทอะ ว็อช มี ไฌน ])

Better watch out goin’ for the knock out
(เบทเทอะ ว็อช เอ้า โกอิน ฟอ เดอะ น็อค เอ้า)
And I won’t stop till I’m on top now
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซท็อพ ทิล แอม ออน ท็อพ เนา)
Not gonna give up until I get what’s mine
(น็อท กอนนะ กิฝ อัพ อันทีล ไอ เก็ท ว็อท ไมน)
Better check back
(เบทเทอะ เช็ค แบ็ค)
I’m about to attack
(แอม อะเบาท ทู แอ็ทแทค)
And I’m hot now so you better step back
(แอ็นด แอม ฮ็อท เนา โซ ยู เบทเทอะ ซเท็พ แบ็ค)
I’m takin’ over so watch me shine…
(แอม ทอคกิ่น โอเฝอะ โซ ว็อช มี ไฌน)
[watch me shine]
([ ว็อช มี ไฌน ])

Uhh oh ohhh….
(อา โอ โอ้)
[Watch me ]
([ ว็อช มี ])

So get ready here I come
(โซ เก็ท เรดอิ เฮียร ไอ คัม)
Until the job is done
(อันทีล เดอะ โจบ อีส ดัน)
No time to waste
(โน ไทม ทู เวซท)
There’s nothing stopping me
(แดร์ นัธอิง ซทอพพิง มี)
Oh but you don’t hear me go
(โอ บัท ยู ด้อนท์ เฮีย มี โก)
So now it’s time to show
(โซ เนา อิทซ ไทม ทู โฌ)
And prove I’m gonna be the best I can be
(แอ็นด พรูฝ แอม กอนนะ บี เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น บี)

So from my head to toe
(โซ ฟร็อม มาย เฮ็ด ทู โท)
My mind body and soul
(มาย ไมนด บอดอิ แอ็นด โซล)
I’m takin’ full control this time…
(แอม ทอคกิ่น ฟูล ค็อนทโรล ดีซ ไทม)
[So watch me shine]
([ โซ ว็อช มี ไฌน ])

Better watch out goin’ for the knock out
(เบทเทอะ ว็อช เอ้า โกอิน ฟอ เดอะ น็อค เอ้า)
And I won’t stop till I’m on top now
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซท็อพ ทิล แอม ออน ท็อพ เนา)
Not gonna give up until I get what’s mine
(น็อท กอนนะ กิฝ อัพ อันทีล ไอ เก็ท ว็อท ไมน)
Better check back
(เบทเทอะ เช็ค แบ็ค)
I’m about to attack
(แอม อะเบาท ทู แอ็ทแทค)
And I’m hot now so you better step back
(แอ็นด แอม ฮ็อท เนา โซ ยู เบทเทอะ ซเท็พ แบ็ค)
I’m takin’ over so watch me shine…
(แอม ทอคกิ่น โอเฝอะ โซ ว็อช มี ไฌน)
[Watch me shine]
([ ว็อช มี ไฌน ])

Ohh ohhh oh yeah yeah oh yeah yeah
(โอ้ โอ้ โอ เย่ เย่ โอ เย่ เย่)
[Watch me]
([ ว็อช มี ])
Uh uh
(อา อา)

Betcha don’t think I can take it
(เบทชา ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เทค อิท)
But my mind and body are strong
(บัท มาย ไมนด แอ็นด บอดอิ อาร์ ซทร็อง)
Betcha don’t think I can make it
(เบทชา ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เมค อิท)
It won’t take long
(อิท ว็อนท เทค ล็อง)
[2x]
([ 2x ])

Now watch me shine……
(เนา ว็อช มี ไฌน)

Better watch out goin’ for the knock out
(เบทเทอะ ว็อช เอ้า โกอิน ฟอ เดอะ น็อค เอ้า)
And I won’t stop till I’m on top now
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซท็อพ ทิล แอม ออน ท็อพ เนา)
Not gonna give up until I get what’s mine
(น็อท กอนนะ กิฝ อัพ อันทีล ไอ เก็ท ว็อท ไมน)
Better check back
(เบทเทอะ เช็ค แบ็ค)
I’m about to attack
(แอม อะเบาท ทู แอ็ทแทค)
And I’m hot now so you better step back
(แอ็นด แอม ฮ็อท เนา โซ ยู เบทเทอะ ซเท็พ แบ็ค)
I’m takin’ over so watch me shine…
(แอม ทอคกิ่น โอเฝอะ โซ ว็อช มี ไฌน)
[2x]
([ 2x ])

[Watch me]
([ ว็อช มี ])
[Watch me shine]
([ ว็อช มี ไฌน ])
[Watch me]
([ ว็อช มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watch Me Shine คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น