เนื้อเพลง Love Me Harder คำอ่านไทย Ariana Grande ft. The Weeknd

[Ariana Grande:]
Tell me something I need to know
(เทลล มี ซัมติง ไอ นี๊ด ทู โนว์ )
Then take my breath and never let it go
(เด็น เท้ค มาย บรี๊ทฺรฺ แอนด์ เน๊เว่อร์ เล็ท ดิท โก )
If you just let me invade your space
(อิ๊ฟ ยู จั๊สท เล็ท มี อินเฝด ยัวร์ สเพ๊ซ )
I’ll take the pleasure, take it with the pain
(แอล เท้ค เดอะ เพสเจอ เท้ค กิท วิธ เดอะ เพน )

And if in the moment I bite my lip
(แอนด์ อิ๊ฟ อิน เดอะ โม๊เม้นท ไอ ไบ้ท์ มาย ลิพ )
Baby, in that moment you’ll know this is
(เบ๊บี้ ยิน แดท โม๊เม้นท โยว โนว์ ดิส อีส)
Something bigger than us and beyond bliss
(ซัมติง บิ๊กเก่อร์ แดน อัช แชน บียอนด์ บลิส )
Give me a reason to believe it
(กี๊ฝ มี อะ รี๊ซั่น ทู บีลี๊ฝ อิท )

‘Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ )
And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เรียลรี๊ นี๊ด มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ )
Baby, love me harder
(เบ๊บี้ เลิฟ มี ฮ๊าเดอ )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Love me, love me, love me,
(เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Harder, harder, harder
(ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ )

[The Weeknd:]
I know your motives and you know mine
(ไอ โนว์ ยัวร์ โมดีปสฺ แชน ยู โนว์ ไมน์ )
The ones that love me, I tend to leave behind
(ดิ วัน แดท เลิฟ มี ไอ เทนดฺ ทู ลี๊ฝ บีฮายน์ )
If you know about me and choose to stay
(อิ๊ฟ ยู โนว์ อะเบ๊าท มี แอนด์ ชู๊ส ทู สเทย์ )
Then take this pleasure and take it with the pain
(เด็น เท้ค ดิส เพสเจอ แอนด์ เท้ค กิท วิธ เดอะ เพน )

And if in the moment you bite your lip
(แอนด์ อิ๊ฟ อิน เดอะ โม๊เม้นท ยู ไบ้ท์ ยัวร์ ลิพ )
When I get you moaning you know it’s real
(เว็น ไน เก็ท ยู เมานิ่ง ยู โนว์ อิทซ เรียล )
Can you feel the pressure between your hips?
(แคน ยู ฟีล เดอะ เพรชเฌอะ บีทะวีน ยัวร์ ฮิพ ?)
I’ll make it feel like the first time
(แอล เม้ค กิท ฟีล ไล๊ค เดอะ เฟิร์สท ไทม์ )
[adsense]
[Ariana Grande & The Weeknd:]
‘Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [I’m a love you harder]
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ แอม อะ เลิฟ ยู ฮ๊าเดอ ])
And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [love me harder]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เรียลรี๊ นี๊ด มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ เลิฟ มี ฮ๊าเดอ ])
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Love me, love me, love me,
(เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Harder, harder, harder,
(ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Love me, love me, love me,
(เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Harder, harder, harder
(ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ )

So what do I do if I can’t figure it out? [figure it out]
(โซ ว๊อท ดู ไอ ดู อิ๊ฟ ไฟ แค้น ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท ?[ ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท ])
You got to try, try, try again, yeah.
(ยู กอท ทู ธราย ธราย ธราย อะเกน เย่ )
So what do I do if I can’t figure it out? [figure it out]
(โซ ว๊อท ดู ไอ ดู อิ๊ฟ ไฟ แค้น ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท ?[ ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท ])
I’m gonna leave, leave, leave again
(แอม กอนนา ลี๊ฝ ลี๊ฝ ลี๊ฝ อะเกน )

‘Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [I’m a love you, love you, love you]
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ แอม อะ เลิฟ ยู เลิฟ ยู เลิฟ ยู ])
And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [love me, love me, baby]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เรียลรี๊ นี๊ด มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ เลิฟ มี เลิฟ มี เบ๊บี้ ])
‘Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [love me harder]
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คี๊พ มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ เลิฟ มี ฮ๊าเดอ ])
And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder [I’m a love you harder]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เรียลรี๊ นี๊ด มี ยู กอทดา กอทดา กอทดา กอทดา กอท ทู เลิฟ มี ฮ๊าเดอ [ แอม อะ เลิฟ ยู ฮ๊าเดอ ])
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Love me, love me, love me,
(เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี )
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Harder, harder, harder,
(ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ )
[Love me, love me, baby]
([ เลิฟ มี เลิฟ มี เบ๊บี้ ])
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Love me, love me, love me
(เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี )
[Just a little bit, harder, harder, baby]
([ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ เบ๊บี้ ])
Ooh, ooh, ooh, oooh,
(อู้ อู้ อู้ อู~)
Harder, harder, harder.
(ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ ฮ๊าเดอ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Harder คำอ่านไทย Ariana Grande ft. The Weeknd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น