เนื้อเพลง This Song Saved My Life คำอ่านไทย Simple Plan

I wanna start by letting you know this
(ไอ วอนนา ซทาท ไบ เลทดิง ยู โน ดีซ)
Because of you my life has a purpose
(บิคอส อ็อฝ ยู มาย ไลฟ แฮ็ส ซา เพอพัซ)
You helped me be who I am today
(ยู เฮ็ลพ มี บี ฮู ไอ แอ็ม ทุเด)
I see myself in every word you say
(ไอ ซี ไมเซลฟ อิน เอฝริ เวิด ยู เซ)
Sometimes it feels like nobody gets me
(ซัมไทม์ ซิท ฟีล ไลค โนบอดี้ เก็ท มี)
Trapped in a world where everyone hates me
(แทร๊พ อิน อะ เวิลด ฮแว เอ๊วี่วัน เฮท มี)
There’s so much that I’m going through
(แดร์ โซ มัช แดท แอม โกอิ้ง ธรู)
I wouldn’t be here if it wasn’t for you
(ไอ วูดดึ่น บี เฮียร อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ ยู)

I was broken
(ไอ วอส บโรเค็น)
I was choking
(ไอ วอส โชคิง)
I was lost
(ไอ วอส ล็อซท)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was bleeding
(ไอ วอส บรีดดิ้ง)
Stopped believing
(สต๊อปพฺ บีลีฝวิง)
Could have died
(เคิด แฮ็ฝ ได)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was down
(ไอ วอส เดาน)
I was drowning
(ไอ วอส ดเรานอิง)
But it came on just in time
(บัท ดิธ เคม ออน จัซท อิน ไทม)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)

Sometimes I feel like you’ve known me forever
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ยู๊ฟ โนน มี เฟาะเรฝเออะ)
You always know how to make me feel better
(ยู ออลเว โน เฮา ทู เมค มี ฟีล เบทเทอะ)
Because of you my dad and me are so much closer
(บิคอส อ็อฝ ยู มาย แด็ด แอ็นด มี อาร์ โซ มัช โคลเซอร์)
Than we used to be
(แฑ็น วี ยูซ ทู บี)
you’re my escape when I’m stuck
(ยัวร์ มาย เอ็ซเคพ ฮเว็น แอม ซทัค)
In this small town
(อิน ดีซ ซมอล ทาวน์)
I turn you up
(ไอ เทิน ยู อัพ)
Whenever I feel down
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ฟีล เดาน)
You let me know like no one else
(ยู เล็ท มี โน ไลค โน วัน เอ็ลซ)
That it’s ok be myself
(แดท อิทซ โอเค บี ไมเซลฟ)

I was broken
(ไอ วอส บโรเค็น)
I was choking
(ไอ วอส โชคิง)
I was lost
(ไอ วอส ล็อซท)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was bleeding
(ไอ วอส บรีดดิ้ง)
Stopped believing
(สต๊อปพฺ บีลีฝวิง)
Could have died
(เคิด แฮ็ฝ ได)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was down
(ไอ วอส เดาน)
I was drowning
(ไอ วอส ดเรานอิง)
But it came on just in time
(บัท ดิธ เคม ออน จัซท อิน ไทม)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)

You’ll never know
(โยว เนฝเวอะ โน)
What it means to me
(ว็อท ดิธ มีน ทู มี)
That I’m not alone
(แดท แอม น็อท อะโลน)
That I’ll never have to be
(แดท แอล เนฝเวอะ แฮ็ฝ ทู บี)

I was broken
(ไอ วอส บโรเค็น)
I was choking
(ไอ วอส โชคิง)
I was lost
(ไอ วอส ล็อซท)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was bleeding
(ไอ วอส บรีดดิ้ง)
Stopped believing
(สต๊อปพฺ บีลีฝวิง)
Could have died
(เคิด แฮ็ฝ ได)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)
I was down
(ไอ วอส เดาน)
I was drowning
(ไอ วอส ดเรานอิง)
But it came on just in time
(บัท ดิธ เคม ออน จัซท อิน ไทม)
This song saved my life
(ดีซ ซ็อง เซฝ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Song Saved My Life คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น