เนื้อเพลง Under The Bridge คำอ่านไทย All Saints

Sometimes I feel like I don’t have a partner
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ พาทเนอะ)
Sometimes I feel like my only friend
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
Is the city I live in
(อีส เดอะ ซีทอิ ไอ ไลฝ อิน)
The city of city’s
(เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ซีทอิ)
Slowly as I am
(ซโลลิ แอ็ส ซาย แอ็ม)
Together we cry we cry we cry
(ทุเกฑเออะ วี คไร วี คไร วี คไร)

I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])

I drive on the straight
(ไอ ดไรฝ ออน เดอะ ซทเรท)
Cuz he’s my companion
(คัซ อีส มาย ค็อมแพนยัน)
I walk through his field
(ไอ วอค ธรู ฮิส ฟีลด)
cuz he knows who I am
(คัซ ฮี โน ฮู ไอ แอ็ม)
He see’s my good days
(ฮี ซี มาย เกิด เด)
And he kisses me in day
(แอ็นด ฮี คีสเซซ มี อิน เด)
I’m gooiinnnn
(แอม gooiinnnn)
Now that is love
(เนา แดท อีส ลัฝ)

I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])

[One time two time three time four time]
([ วัน ไทม ทู ไทม ธรี ไทม โฟ ไทม ])
It’s hard to believe
(อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
There’s nobody out there
(แดร์ โนบอดี้ เอ้า แดร์)
It’s hard to believe
(อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ)
That I’m all alone
(แดท แอม ออล อะโลน)
At least I have his love
(แอ็ท ลีซท ไอ แฮ็ฝ ฮิส ลัฝ)
The city he loves me
(เดอะ ซีทอิ ฮี ลัฝ มี)
lonely as I am
(โลนลิ แอ็ส ซาย แอ็ม)
Together we cry
(ทุเกฑเออะ วี คไร)

I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
I don’t ever wanna feel
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ฟีล)
[like I did that day]
([ ไลค ไก ดิด แดท เด ])
Take me to the place I love
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ ไอ ลัฝ)
[Take me all the way]
([ เทค มี ออล เดอะ เว ])
All the way
(ออล เดอะ เว)
All the way
(ออล เดอะ เว)
All the way
(ออล เดอะ เว)
All the way
(ออล เดอะ เว)
All the way
(ออล เดอะ เว)
All the way
(ออล เดอะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under The Bridge คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น