เนื้อเพลง Bump คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

Creep creep, im gonna creep da creep for the kind bud

(ครีพ ครีพ , แอม กอนนะ ครีพ ดา ครีพ ฟอ เดอะ ไคนด บัด)
O.C. late night rollin in my v-dub sittin scrapin resin so I’m lookin
(โอ ซี เลท ไนท โรลลิน อิน มาย วี ดับ ซิทดิน scrapin เรสอิน โซ แอม ลุคกิน)
for a sack,
(ฟอ รา แซ็ค ,)
Well I learned, ill head for burn, VF Show’s got my back,
(เว็ล ไอ เลิน , แอล เฮ็ด ฟอ เบิน , VF โฌ ก็อท มาย แบ็ค ,)
[Right on, right on brotha, blaze em, better rip dat sh*t!, RIP IT!!!]
([ ไรท ออน , ไรท ออน บอตดา , บเลส เอ็ม , เบทเทอะ ริพ แดซ ฌะ *ที ! , ริพ อิท ! ! ! ])
Ya, this is that 1605 sh*t, the real Huntington Beach back yard f*ckin
(ยา , ดีซ ซิส แดท 1605 ฌะ *ที , เดอะ ริแอ็ล Huntington บีช แบ็ค ยาด เอฟ *ckin)
grow style
(กโร ซไทล)

Bump, Bump, Bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)

Well I’m that pig that the b*tches talk about
(เว็ล แอม แดท พิก แดท เดอะ บี *tches ทอค อะเบาท)
Saint’s what they shout, you got all the clout
(เซนท ว็อท เด เฌาท , ยู ก็อท ดอร์ เดอะ เคาทฺ)
A day in the life of a Kottonmouth King
(อะ เด อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ Kottonmouth คิง)
1605… [fool pass me the bing]
(1605 [ ฟูล เพซ มี เดอะ บิง ])

Now the stereo is off, i sway, push play
(เนา เดอะ ซเทริโอ อีส ออฟฟ , ไอ ซเว , พุฌ พเล)
You here humble pie from a mile away
(ยู เฮียร ฮั๊มเบิ้ล ไพ ฟร็อม มา ไมล อะเว)
All the heads are rhymin cause the bass is bumpin
(ออล เดอะ เฮ็ด แซร์ ไรม์มิน คอส เดอะ แบ็ซ ซิส บั้มปิน)
D-Loc is mumblin [I got a little something’]
(ดี Loc อีส mumblin [ ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ])

Well now ya pass me a 40 and i took a sip
(เว็ล เนา ยา เพซ มี อะ 40 แอ็นด ดาย ทุค กา ซิพ)
Sparked up a bowl and I took a rip trip
(ซพาค อัพ อะ โบล แอ็นด ดาย ทุค กา ริพ ทริพ)
Came to a halt at an intersection
(เคม ทู อะ ฮอลท แอ็ท แอน อินเทอะเซคฌัน)
Turned up the music at my discretion
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค แอ็ท มาย ดิซคเรฌอัน)

D-Loc in the back says what do I see
(ดี Loc อิน เดอะ แบ็ค เซ ว็อท ดู ไอ ซี)
A jeep full of freaks just staring at me
(อะ จีพ ฟูล อ็อฝ ฟรีค จัซท ซแทริง แอ็ท มี)
D-Loc was right they was in a range rover
(ดี Loc วอส ไรท เด วอส ซิน อะ เรนจ โรฝเออะ)
Looked over my shoulder I pulled the car over
(ลุค โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ ไอ พุล เดอะ คา โอเฝอะ)

They got out the car and stepped to my side
(เด ก็อท เอ้า เดอะ คา แอ็นด สตอปชฺ ทู มาย ไซด)
I said hello ladies let us take a ride
(ไอ เซ็ด เฮ็ลโล เลดิส เล็ท อัซ เทค เก ไรด)
I’m Saint Dog that’s D-Loc the man
(แอม เซนท ด็อก แด๊ท ดี Loc เดอะ แม็น)
Daddy S is da boom that’s Rocky the Pimp
(แดดดิ เอส ซิส ดา บูม แด๊ท รอคคิ เดอะ พิมพ)

So climb on in and don’t be shy
(โซ คไลม ออน อิน แอ็นด ด้อนท์ บี ไฌ)
Were gonna close the doors and let the games be fly
(เวอ กอนนะ คโลส เดอะ โด แซน เล็ท เดอะ เกม บี ฟไล)
Once again I said it my names S.D.
(วันซ อะเกน นาย เซ็ด ดิท มาย เนม เอส ดี)
Its just another day of a pcp
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด อ็อฝ อะ pcp)

C’Mon, C’Mon!
(ซีมอน , ซีมอน !)
Bump, Bump, Bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
Saint Dog put it down for suburban pride
(เซนท ด็อก พัท ดิธ เดาน ฟอ ซะเบอแบ็น พไรด)

I live’ my life on the 9 to 5
(ไอ ไลฝ มาย ไลฟ ออน เดอะ นาย ทู ไฟท์)
Up early in the morning trying to survive
(อัพ เออลิ อิน เดอะ มอนิง ทไรอิง ทู เซอะไฝฝ)
A chump change, it’s a shame with no education
(อะ ชัมพ เชนจ , อิทซ ซา เฌม วิฑ โน เอดยุเคฌัน)
No inspiration, no destination
(โน อินซพิเรฌัน , โน เดซทิเนฌัน)

But now my occupation is to do what I like
(บัท เนา มาย ออคิวเพฌัน อีส ทู ดู ว็อท ไอ ไลค)
Keep the crowd moving and rock the mic
(คีพ เดอะ คเราด มูฝอิง แอ็นด ร็อค เดอะ ไมคะ)
Cuz if I don’t rock it then another s*cker will
(คัซ อิฟ ฟาย ด้อนท์ ร็อค อิท เด็น แอะนัธเออะ เอส *cker วิล)
And if you don’t jock it then I can’t pay the bill…
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ จอค อิท เด็น นาย แค็นท เพ เดอะ บิล)

Trip Daddy X threw me out on stage
(ทริพ แดดดิ เอ๊กซฺ ธรู มี เอ้า ออน ซเทจ)
Said Saint represent for the underage
(เซ็ด เซนท เรพริเสนท ฟอ ดิ อันเดอะเรจ)
Same damn year, my face is up in rays
(เซม แด็ม เยีย , มาย เฟซ อีส อัพ อิน เร)
Got that ring in my nose labeled 16 gauge
(ก็อท แดท ริง อิน มาย โนส เลเบ็ล 16 เกจ)

Nah, Saint Dog, I hunt ducks with a 12 gauge
(นาห์ , เซนท ด็อก , ไอ ฮันท ดั๊ค วิฑ อะ 12 เกจ)
And when I’m on the stage, yes I get get real blazed
(แอ็นด ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซเทจ , เย็ซ ซาย เก็ท เก็ท ริแอ็ล บเลส)
Get me on the court my skills will put you in amaze
(เก็ท มี ออน เดอะ โคท มาย ซคิล วิล พัท ยู อิน อะเมส)
T-T-T-Tickin a twine all day
(ที ที ที ทิคเคน อะ ทไวน ออล เด)

C’Mon, C’Mon
(ซีมอน , ซีมอน)
Bump, Bump, Bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
D-Loc’s on the pipe, Rip Rip sh*t up…
(ดี ลอคซฺ ออน เดอะ ไพพ , ริพ ริพ ฌะ *ที อัพ)

It’s the unpolitical, psychoanalytical
(อิทซ ดิ unpolitical , psychoanalytical)
Undefeated champ that’ll stick you fool
(อันดิฟฟีเดด แช็มพ แธดิลซทิค ยู ฟูล)
My style is crazy, not wooka waaka lazy
(มาย ซไทล อีส คเรสิ , น็อท wooka waaka เลสิ)
If you chill with me I’ll be sure to… [blaze thee]
(อิฟ ยู ชิล วิฑ มี แอล บี ฌุร ทู [ บเลส ฑี ])

Plant you in the ground let you drift like a daisy
(พลานท ยู อิน เดอะ กเรานด เล็ท ยู ดริฟท ไลค เก เดสิ)
That sh*t, said my sister, makes my life kinda hazy
(แดท ฌะ *ที , เซ็ด มาย ซีซเทอะ , เมค มาย ไลฟ กินดา เฮสิ)
My momma my poppa i think i should tell them
(มาย มอมมามาย พอพพะ ไอ ธิงค ไอ เชิด เท็ล เฑ็ม)
The day gots my head and f*cked up my cerebellum
(เดอะ เด ก็อท มาย เฮ็ด แอ็นด เอฟ *cked อัพ มาย cerebellum)

It’s about time to compute your math
(อิทซ อะเบาท ไทม ทู ค็อมพยูท ยุร แมตซฺ)
Cause my beats keep bumpin’ like a seismograph
(คอส มาย บีท คีพ บั้มปิน ไลค เก ไซสโมะกราฟ)
See i tripped before but never like this
(ซี ไอ ทริพชฺ บิโฟ บัท เนฝเวอะ ไลค ดีซ)
Goes straight to my mind put my brain in a blitz
(โกซ ซทเรท ทู มาย ไมนด พัท มาย บเรน อิน อะ บลิทซ)

I ??????? the funk when i smoke the skunk
(ไอ เดอะ ฟังค ฮเว็น นาย ซโมค เดอะ ซคังค)
A 40 bowl evil in my peek im drunk
(อะ 40 โบล อี๊วิ้ว อิน มาย พีค แอม ดรังค)
And like Mickey Mantle, I can switch my stance
(แอ็นด ไลค มิคกี้ แมนเทิล , ไอ แค็น ซวิช มาย ซแท็นซ)
I’m a supercharged baller that’s electrically enhanced.
(แอม มา ซยูเพอะชาจ บอลเลอแด๊ท อิเลคทริแค็ลลิ เอ็นฮานซ)

My flows are silky soft… like I write and my lesson
(มาย ฟโล แซร์ ซิลคิ ซ็อฟท ไลค ไก ไรท แอ็นด มาย เล๊ซซั่น)
And now a lyricista, poetry in motion
(แอ็นด เนา อะ lyricista , โพเอ็ทริ อิน โมฌัน)
To each and to each I cause a commotion
(ทู อีช แอ็นด ทู อีช ไอ คอส อะ ค็อมโมฌัน)
Cops smellin’ money takin’ off with my portion
(ค็อพ สเมลลิน มันอิ ทอคกิ่น ออฟฟ วิฑ มาย โพฌัน)

Farewell to all and to all good night
(แฟเวล ทู ออล แอ็นด ทู ออล เกิด ไนท)
I’ll leave ya these ????? out all night..
(แอล ลีฝ ยา ฑิส เอ้า ดอร์ ไนท)
Wait, Wait, Wait you said ????? That sh*t will f*ck you up
(เวท , เวท , เวท ยู เซ็ด แดท ฌะ *ที วิล เอฟ *ck ยู อัพ)
Get off the ????? and rock the bump
(เก็ท ออฟฟ ดิ แอ็นด ร็อค เดอะ บัมพ)

C’Mon
(ซีมอน)
Bump, Bump, Bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sounds of the 15’s while they hittin’ in my trunk
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค)
Said Bump, Bump, Bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
B*tch!
(บี *tch !)

Another Version
(แอะนัธเออะ เฝอฉัน)
Provided by ” sean coffey ”
(พโระไฝด ไบ ” ซีน coffey “)

Creep creep, I’m on the creep the creep for the kind bud
(ครีพ ครีพ , แอม ออน เดอะ ครีพ เดอะ ครีพ ฟอ เดอะ ไคนด บัด)
OC, late night, rollin in my V-Dub,
(OC , เลท ไนท , โรลลิน อิน มาย วี ดับ ,)
Sick of scrapin resin so I’m lookin for a sack
(ซิค อ็อฝ scrapin เรสอิน โซ แอม ลุคกิน ฟอ รา แซ็ค)
All I’ve learned, I’ve ever burned, BSO got my back
(ออล แอฝ เลิน , แอฝ เอฝเออะ เบิน , BSO ก็อท มาย แบ็ค)
[Right on, right on brotha, blaze on, better rip dat sh*t, RIP IT!]
([ ไรท ออน , ไรท ออน บอตดา , บเลส ออน , เบทเทอะ ริพ แดซ ฌะ *ที , ริพ อิท ! ])
Yeah, this is that 1605 sh*t
(เย่ , ดีซ ซิส แดท 1605 ฌะ *ที)
The real Huntington Beach backyard f*cking garage style
(เดอะ ริแอ็ล Huntington บีช แบคคีหยาด เอฟ *คิง กะราฉ ซไทล)

Bump, bump, bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck!
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck !)

Well I’m that pig that the b*tches talk about,
(เว็ล แอม แดท พิก แดท เดอะ บี *tches ทอค อะเบาท ,)
Saints what they shout, you got all the clout,
(เซนท ว็อท เด เฌาท , ยู ก็อท ดอร์ เดอะ เคาทฺ ,)
A day in the life of a Kottonmouth King,
(อะ เด อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ Kottonmouth คิง ,)
1605, fool pass me the bing
(1605 , ฟูล เพซ มี เดอะ บิง)

Now the stereo is up, I sway, push play,
(เนา เดอะ ซเทริโอ อีส อัพ , ไอ ซเว , พุฌ พเล ,)
You hear Humble Gods from a mile away,
(ยู เฮีย ฮั๊มเบิ้ล ก็อด ฟร็อม มา ไมล อะเว ,)
All the heads is bobbin’ cause the bass is bumpin,
(ออล เดอะ เฮ็ด ซิส บอบบิน คอส เดอะ แบ็ซ ซิส บั้มปิน ,)
D-Loc is mumblin, ” I got a little somethin ”
(ดี Loc อีส mumblin , ” ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน “)

Well he passed me a Hornet and I took a sip,
(เว็ล ฮี พาซ มี อะ ฮอเน็ท แอ็นด ดาย ทุค กา ซิพ ,)
Sparked up the bowl and I took a rip, trip
(ซพาค อัพ เดอะ โบล แอ็นด ดาย ทุค กา ริพ , ทริพ)
Came to a halt at an intersection,
(เคม ทู อะ ฮอลท แอ็ท แอน อินเทอะเซคฌัน ,)
Turned up the music at my discretion
(เทิน อัพ เดอะ มยูสิค แอ็ท มาย ดิซคเรฌอัน)

D-Loc in the back said ” What do I see?
(ดี Loc อิน เดอะ แบ็ค เซ็ด ” ว็อท ดู ไอ ซี)
A Jeep full of freaks just starin at me. ”
(อะ จีพ ฟูล อ็อฝ ฟรีค จัซท สตาร์ริน แอ็ท มี “)
D-Loc was right, they was in a Range Rover
(ดี Loc วอส ไรท , เด วอส ซิน อะ เรนจ โรฝเออะ)
Looked over my shoulder, I pulled them all over
(ลุค โอเฝอะ มาย โฌลเดอะ , ไอ พุล เฑ็ม ออล โอเฝอะ)

They got out the car and stepped to my side
(เด ก็อท เอ้า เดอะ คา แอ็นด สตอปชฺ ทู มาย ไซด)
I said ” Hello ladies let’s take a ride ”
(ไอ เซ็ด ” เฮ็ลโล เลดิส เล็ท เทค เก ไรด “)
I’m Saint Dog, that’s D-Loc the man
(แอม เซนท ด็อก , แด๊ท ดี Loc เดอะ แม็น)
Daddy X is the one who’s driving the van
(แดดดิ เอ๊กซฺ อีส ดิ วัน ฮู ดรายวิง เดอะ แฝ็น)

So climb on in and don’t be shy
(โซ คไลม ออน อิน แอ็นด ด้อนท์ บี ไฌ)
We’re gonna close the doors and let the games by fly
(เวีย กอนนะ คโลส เดอะ โด แซน เล็ท เดอะ เกม ไบ ฟไล)
Once again I said it, my names SD
(วันซ อะเกน นาย เซ็ด ดิท , มาย เนม SD)
It’s just another day of a PTB
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด อ็อฝ อะ PTB)
C’Mon C’Mon!
(ซีมอน ซีมอน !)

Bump, bump, bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck!
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck !)
Said bump, bump, bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
Saint Dog put it down for suburban pride
(เซนท ด็อก พัท ดิธ เดาน ฟอ ซะเบอแบ็น พไรด)

An I lived my life on the 9-5,
(แอน นาย ไลฝ มาย ไลฟ ออน เดอะ นาย ไฟท์ ,)
Up early in the mornin tryin to survive
(อัพ เออลิ อิน เดอะ มอร์นิน ทายอิน ทู เซอะไฝฝ)
A chump change, it’s a shame, with no education
(อะ ชัมพ เชนจ , อิทซ ซา เฌม , วิฑ โน เอดยุเคฌัน)
No inspiration, no destination
(โน อินซพิเรฌัน , โน เดซทิเนฌัน)

But now my occupation is to do what I like
(บัท เนา มาย ออคิวเพฌัน อีส ทู ดู ว็อท ไอ ไลค)
Keep the crowd movin and rock the mic
(คีพ เดอะ คเราด มูฝวิน แอ็นด ร็อค เดอะ ไมคะ)
Cause if I don’t rock it than another s*cker will
(คอส อิฟ ฟาย ด้อนท์ ร็อค อิท แฑ็น แอะนัธเออะ เอส *cker วิล)
And if you don’t jock it then I can’t pay the bill
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ จอค อิท เด็น นาย แค็นท เพ เดอะ บิล)

Trip Daddy X threw me out on stage
(ทริพ แดดดิ เอ๊กซฺ ธรู มี เอ้า ออน ซเทจ)
He said ” Saint, represent for the underage ”
(ฮี เซ็ด ” เซนท , เรพริเสนท ฟอ ดิ อันเดอะเรจ “)
Same damn year, my face is up and raised
(เซม แด็ม เยีย , มาย เฟซ อีส อัพ แอ็นด เรส)
Got that ring in my nose labeled 16 gauge
(ก็อท แดท ริง อิน มาย โนส เลเบ็ล 16 เกจ)

Nah, Saint Dog I hunt ducks with a 12 gauge
(นาห์ , เซนท ด็อก ไอ ฮันท ดั๊ค วิฑ อะ 12 เกจ)
And when i’m on the stage, yes I get get real blazed
(แอ็นด ฮเว็น แอม ออน เดอะ ซเทจ , เย็ซ ซาย เก็ท เก็ท ริแอ็ล บเลส)
Get me on the court my skills will put you in amaze
(เก็ท มี ออน เดอะ โคท มาย ซคิล วิล พัท ยู อิน อะเมส)
T-T-T-Tickin a twine all day
(ที ที ที ทิคเคน อะ ทไวน ออล เด)

C’Mon C’Mon!
(ซีมอน ซีมอน !)
Bump, bump, bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck!
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck !)
Said bump, bump, bump
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
D-Loc’s on the pipe, rip rip sh*t up
(ดี ลอคซฺ ออน เดอะ ไพพ , ริพ ริพ ฌะ *ที อัพ)

It’s the unpolitical, psychoanalytical,
(อิทซ ดิ unpolitical , psychoanalytical ,)
Undefeated champ that will stick you fool
(อันดิฟฟีเดด แช็มพ แดท วิล ซทิค ยู ฟูล)
My style is crazy, not wooka wakka lazy
(มาย ซไทล อีส คเรสิ , น็อท wooka wakka เลสิ)
If you chill with me I’ll be sure to blaze thee
(อิฟ ยู ชิล วิฑ มี แอล บี ฌุร ทู บเลส ฑี)

Plant you in the ground make you drift like a daisy
(พลานท ยู อิน เดอะ กเรานด เมค ยู ดริฟท ไลค เก เดสิ)
That sh*t in my system makes my life kinda hazy
(แดท ฌะ *ที อิน มาย ซีซเท็ม เมค มาย ไลฟ กินดา เฮสิ)
My Mama, my poppa, i think I should tell them
(มาย มามะ , มาย พอพพะ , ไอ ธิงค ไอ เชิด เท็ล เฑ็ม)
The J gots my head and f*cked up my cerebellum
(เดอะ เจ ก็อท มาย เฮ็ด แอ็นด เอฟ *cked อัพ มาย cerebellum)

Its about time to compute your math
(อิทซ อะเบาท ไทม ทู ค็อมพยูท ยุร แมตซฺ)
Cuz my beats keep pumpin like a seismograph
(คัซ มาย บีท คีพ พัมปิน ไลค เก ไซสโมะกราฟ)
See I tripped before, but never like this
(ซี ไอ ทริพชฺ บิโฟ , บัท เนฝเวอะ ไลค ดีซ)
Straight to my mind, puts my head in a bliss
(ซทเรท ทู มาย ไมนด , พัท มาย เฮ็ด อิน อะ บลิซ)

I won’t fake the funk when I’m smokin on a skunk
(ไอ ว็อนท เฟค เดอะ ฟังค ฮเว็น แอม สโมกิน ออน อะ ซคังค)
That 40 bowl evil got my ???????? drunk
(แดท 40 โบล อี๊วิ้ว ก็อท มาย ดรังค)

And like Mickey Mantle, I can change my stance
(แอ็นด ไลค มิคกี้ แมนเทิล , ไอ แค็น เชนจ มาย ซแท็นซ)
I’m a supercharged baller that’s electrically enhanced
(แอม มา ซยูเพอะชาจ บอลเลอแด๊ท อิเลคทริแค็ลลิ เอ็นฮานซ)

My flows are silky soft, like I write and my lesson
(มาย ฟโล แซร์ ซิลคิ ซ็อฟท , ไลค ไก ไรท แอ็นด มาย เล๊ซซั่น)
And I’m a lyricista, poetry in motion
(แอ็นด แอม มา lyricista , โพเอ็ทริ อิน โมฌัน)
To each, and to each I cause a commotion
(ทู อีช , แอ็นด ทู อีช ไอ คอส อะ ค็อมโมฌัน)
Cops smellin money takin off with my portion
(ค็อพ สเมลลิน มันอิ ทอคกิ่น ออฟฟ วิฑ มาย โพฌัน)

Farewell to all and to all good night,
(แฟเวล ทู ออล แอ็นด ทู ออล เกิด ไนท ,)
I’m leavin these ??????? out all night,
(แอม เลวิน ฑิส เอ้า ดอร์ ไนท ,)
Wait wait wait you said that sh*t will f*ck you up,
(เวท เวท เวท ยู เซ็ด แดท ฌะ *ที วิล เอฟ *ck ยู อัพ ,)
Get off ???? and rock the bump, C’Mon
(เก็ท ออฟฟ แอ็นด ร็อค เดอะ บัมพ , ซีมอน)

Bump, bump, bump
(บัมพ , บัมพ , บัมพ)
That’s the sound of the 15’s while they hittin in my trunk,
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ 15s ฮไวล เด ฮิทดิน อิน มาย ทรังค ,)
Said bump, bump, bump,
(เซ็ด บัมพ , บัมพ , บัมพ ,)
We’re the Kottonmouth Kings and we don’t give a f*ck
(เวีย เดอะ Kottonmouth คิง แซน วี ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)

Biatch!
(Biatch !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bump คำอ่านไทย Kottonmouth Kings

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น