เนื้อเพลง I’ve Just Seen A Face คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney]
([ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

I’ve just seen a face,
(แอฝ จัซท ซีน อะ เฟซ ,)
I can’t forget the time or place
(ไอ แค็นท เฟาะเกท เดอะ ไทม ออ พเลซ)
Where we just meet.
(ฮแว วี จัซท มีท)
She’s just the girl for me
(ชี จัซท เดอะ เกิล ฟอ มี)
And I want all the world to see
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดอร์ เดอะ เวิลด ทู ซี)
We’ve met, mmm-mmm-mmm-m’mmm-mmm.
(หวีบ เม็ท , อึม อึม อึม อึม อึม)
Had it been another day
(แฮ็ด ดิท บีน แอะนัธเออะ เด)
I might have looked the other way
(ไอ ไมท แฮ็ฝ ลุค ดิ อัฑเออะ เว)
And I’d have never been aware.
(แอ็นด อาย แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน อะแว)
But as it is I’ll dream of her
(บัท แอ็ส ซิท อีส แอล ดรีม อ็อฝ เฮอ)
Tonight, di-di-di-di’n’di.
(ทุไนท , ได ได ได dindi)
Falling, yes I am falling,
(ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)
I have never known
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ โนน)
The like of this, I’ve been alone
(เดอะ ไลค อ็อฝ ดีซ , แอฝ บีน อะโลน)
And I have missed things
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ มิซ ธิง)
And kept out of sight
(แอ็นด เค็พท เอ้า อ็อฝ ไซท)
But other girls were never quite
(บัท อัฑเออะ เกิล เวอ เนฝเวอะ คไวท)
Like this, da-da-n’da-da’n’da.
(ไลค ดีซ , ดา ดา nda danda)
Falling, yes I am falling,
(ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)
Falling, yes I am falling,
(ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)
I’ve just seen a face,
(แอฝ จัซท ซีน อะ เฟซ ,)
I can’t forget the time or place
(ไอ แค็นท เฟาะเกท เดอะ ไทม ออ พเลซ)
Where we just meet.
(ฮแว วี จัซท มีท)
She’s just the girl for me
(ชี จัซท เดอะ เกิล ฟอ มี)
And want all the world to see
(แอ็นด ว็อนท ดอร์ เดอะ เวิลด ทู ซี)
We’ve met, mmm-mmm-mmm-da-da-da.
(หวีบ เม็ท , อึม อึม อึม ดา ดา ดา)
Falling, yes I am falling,
(ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)
Falling, yes I am falling,
(ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)
Oh, falling, yes I am falling,
(โอ , ฟ๊อลิง , เย็ซ ซาย แอ็ม ฟ๊อลิง ,)
And she keeps calling
(แอ็นด ชี คีพ คอลลิง)
Me back again.
(มี แบ็ค อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Just Seen A Face คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น