เนื้อเพลง Angel of Harlem คำอ่านไทย U2

It was a cold and wet December day
(อิท วอส ซา โคลด แอ็นด เว็ท ดิเซมเบอะ เด)
When we touched the ground at JFK
(ฮเว็น วี ทั๊ช เดอะ กเรานด แอ็ท JFK)
Snow was melting on the ground
(ซโน วอส เมลทิง ออน เดอะ กเรานด)
On BLS I heard the sound
(ออน BLs ซาย เฮิด เดอะ เซานด)
Of an angel
(อ็อฝ แอน เอนเจล)

New York, like a Christmas tree
(นยู ยอค , ไลค เก ครีซมัซ ทรี)
Tonight this city belongs to me
(ทุไนท ดีซ ซีทอิ บิลอง ทู มี)
Angel
(เอนเจล)

Soul love…this love won’t let me go
(โซล ลัฝ ดีซ ลัฝ ว็อนท เล็ท มี โก)
So long…Angel of Harlem
(โซ ล็อง เอนเจล อ็อฝ ฮาร์เล็ม)

Birdland on fifty-three
(Birdland ออน ฟีฟทิ ธรี)
The street sounds like a symphony
(เดอะ ซทรีท เซานด ไลค เก ซีมโฟะนิ)
We got John Coltrane and a love supreme
(วี ก็อท จอน โควเทน แอ็นด อะ ลัฝ ซิวพรีม)
Miles says she’s got to be an angel
(ไมล เซ ชี ก็อท ทู บี แอน เอนเจล)

Lady Day got diamond eyes
(เลดิ เด ก็อท ไดมันด ไอ)
She sees the truth behind the lies
(ชี ซี เดอะ ทรูธ บิไฮนด เดอะ ไล)
Angel
(เอนเจล)

Soul love…this love won’t let me go
(โซล ลัฝ ดีซ ลัฝ ว็อนท เล็ท มี โก)
So long…Angel of Harlem
(โซ ล็อง เอนเจล อ็อฝ ฮาร์เล็ม)
Angel of Harlem
(เอนเจล อ็อฝ ฮาร์เล็ม)

She says it’s heart…heart and soul…
(ชี เซ อิทซ ฮาท ฮาท แอ็นด โซล)
Yeah yeah…[yeah]
(เย่ เย่ [ เย่ ])
Yeah yeah…[right now]
(เย่ เย่ [ ไรท เนา ])

Blue light on the avenue
(บลู ไลท ออน ดิ แอฝอินยู)
God knows they got to you
(ก็อด โน เด ก็อท ทู ยู)
An empty glass, the lady sings
(แอน เอมทิ กลัซ , เดอะ เลดิ ซิง)
Eyes swollen like a bee sting
(ไอ ซโวลเล็น ไลค เก บี ซทิง)
Blinded you lost your way
(บไลนด ยู ล็อซท ยุร เว)
Through the side streets and the alleyway
(ธรู เดอะ ไซด ซทรีท แซน ดิ alleyway)
Like a star exploding in the night
(ไลค เก ซทา เอ๊กโพรดิง อิน เดอะ ไนท)
Falling to the city in broad daylight
(ฟ๊อลิง ทู เดอะ ซีทอิ อิน บรอด เดย์ไลท์)
An angel in Devil’s shoes
(แอน เอนเจล อิน เด๊ฝิ้ล ฌู)
Salvation in the blues
(แซ็ลเฝฌัน อิน เดอะ บลู)
You never looked like an angel
(ยู เนฝเวอะ ลุค ไลค แอน เอนเจล)
Yeah yeah…Angel of Harlem
(เย่ เย่ เอนเจล อ็อฝ ฮาร์เล็ม)

Angel…Angel of Harlem…
(เอนเจล เอนเจล อ็อฝ ฮาร์เล็ม)
[Repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel of Harlem คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น