เนื้อเพลง Rock Your Soul คำอ่านไทย Elisa

The more I think, the less I see
(เดอะ โม ไอ ธิงค , เดอะ เลซ ซาย ซี)
when I’m able to walk
(ฮเว็น แอม เอ๊เบิ้ล ทู วอค)
I’m queen of my world
(แอม ควีน อ็อฝ มาย เวิลด)
I let it rain on my skin
(ไอ เล็ท ดิธ เรน ออน มาย ซคิน)
I don’t let myself down
(ไอ ด้อนท์ เล็ท ไมเซลฟ เดาน)
I don’t let myself down
(ไอ ด้อนท์ เล็ท ไมเซลฟ เดาน)
just wanna be one with you
(จัซท วอนนา บี วัน วิฑ ยู)
wanna be one with you
(วอนนา บี วัน วิฑ ยู)
The more I think, the less I do
(เดอะ โม ไอ ธิงค , เดอะ เลซ ซาย ดู)
when I’m able to talk
(ฮเว็น แอม เอ๊เบิ้ล ทู ทอค)
I’m queen of my world
(แอม ควีน อ็อฝ มาย เวิลด)
I let it rain on my skin
(ไอ เล็ท ดิธ เรน ออน มาย ซคิน)
I don’t ask myself why
(ไอ ด้อนท์ อาซค ไมเซลฟ ฮไว)
I don’t ask myself why
(ไอ ด้อนท์ อาซค ไมเซลฟ ฮไว)
I wanna be one with you
(ไอ วอนนา บี วัน วิฑ ยู)
wanna be one with you
(วอนนา บี วัน วิฑ ยู)
and all I want is to rock your soul
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)

I feel closer to the clouds
(ไอ ฟีล โคลเซอร์ ทู เดอะ คเลาด)
I’m touching all the highest leaves
(แอม ทัชชิง ออล เดอะ ฮายเอส ลีฝ)
on topo of the trees
(ออน topo อ็อฝ เดอะ ทรี)
It’s my desire’s release
(อิทซ มาย ดิไสร รีลีซ)
we let it rain on our skin
(วี เล็ท ดิธ เรน ออน เอ๊า ซคิน)
you’re holding my hand
(ยัวร์ โฮลดิง มาย แฮ็นด)
I’m holding your life
(แอม โฮลดิง ยุร ไลฟ)
‘n I feel like I’m one with you
(เอ็น นาย ฟีล ไลค แอม วัน วิฑ ยู)

and all I want is to rock your soul
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)

I think I have to give you something
(ไอ ธิงค ไอ แฮ็ฝ ทู กิฝ ยู ซัมติง)
and more than words is that something
(แอ็นด โม แฑ็น เวิด ซิส แดท ซัมติง)
I show you my dreams
(ไอ โฌ ยู มาย ดรีม)
to make’ em our dreams
(ทู เมค เอ็ม เอ๊า ดรีม)
won’t you just be
(ว็อนท ยู จัซท บี)
I’m what you see
(แอม ว็อท ยู ซี)

and all I want is to rock your soul
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)
all I want is to rock your soul
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู ร็อค ยุร โซล)

Together with the sun
(ทุเกฑเออะ วิฑ เดอะ ซัน)
we shine all the way
(วี ไฌน ออล เดอะ เว)
together with the rain
(ทุเกฑเออะ วิฑ เดอะ เรน)
we fall through the air
(วี ฟอล ธรู ดิ แอ)
Together with the sun
(ทุเกฑเออะ วิฑ เดอะ ซัน)
we shine all the way
(วี ไฌน ออล เดอะ เว)
together with the rain
(ทุเกฑเออะ วิฑ เดอะ เรน)
with the sun
(วิฑ เดอะ ซัน)
with the rain
(วิฑ เดอะ เรน)
the rain and the sun
(เดอะ เรน แอ็นด เดอะ ซัน)
with the rain
(วิฑ เดอะ เรน)
and the sun
(แอ็นด เดอะ ซัน)
and the sun
(แอ็นด เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Your Soul คำอ่านไทย Elisa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น