เนื้อเพลง R&B Junkie คำอ่านไทย Janet Jackson

I feel like bumpin’ to some old skool
(ไอ ฟีล ไลค บั้มปิน ทู ซัม โอลด skool)
I feel like dancin’ all night with you
(ไอ ฟีล ไลค แดนซิน ออล ไนท วิฑ ยู)
I feel like bumpin’ to some old skool
(ไอ ฟีล ไลค บั้มปิน ทู ซัม โอลด skool)
I feel like dancin’ all night with you
(ไอ ฟีล ไลค แดนซิน ออล ไนท วิฑ ยู)

Chorus
(โครัซ)
Baby time to set it off
(เบบิ ไทม ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ)
We can bum, bump all night
(วี แค็น บัม , บัมพ ออล ไนท)
Wanna get my freak on
(วอนนา เก็ท มาย ฟรีค ออน)
D.J. keep the party hype
(ดี เจ คีพ เดอะ พาทิ เฮฝ)

Do the Wop, Don’t you stop
(ดู เดอะ Wop , ด้อนท์ ยู ซท็อพ)
Or just smurf it left to right
(ออ จัซท smurf อิท เล็ฟท ทู ไรท)
We could bounce, skate & rock
(วี เคิด เบานซ , ซเคท & ร็อค)
Play that old skool I like
(พเล แดท โอลด skool ไอ ไลค)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
Ok, here we go
(โอเค , เฮียร วี โก)
Take it back
(เทค อิท แบ็ค)
Let’s get it funky
(เล็ท เก็ท ดิธ ฟังคิ)
[I’m a] R&B junkie
([ แอม มา ] อาร์ &บี จังคี)
You know it babe
(ยู โน อิท เบบ)
Groove me, on the floor
(กรูฝ มี , ออน เดอะ ฟโล)
Like that
(ไลค แดท)
Music is bumpin’
(มยูสิค อีส บั้มปิน)
[Ride it] Get all up on it
([ ไรด อิท ] เก็ท ดอร์ อัพ ออน หนิด)

Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
Tell me can u keep it up
(เท็ล มี แค็น ยู คีพ อิท อัพ)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
‘Til they kick us out the club
(ทิล เด คิด อัซ เอ้า เดอะ คลับ)
Oh, oh, oh, oh

(โอ , โอ , โอ , โอ)
Lookin’ like you’re having fun
(ลุคกิน ไลค ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
You know how we do it’s old skool love
(ยู โน เฮา วี ดู อิทซ โอลด skool ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
Ew babe, remember that
(Ew เบบ , ริเมมเบอะ แดท)
Was the jam
(วอส เดอะ แจ็ม)
DJ is scratchin?
(ดีเจ อีส สเกทจิน)
[Go head just get it, get it]
([ โก เฮ็ด จัซท เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ ])
I’m cabbage patchin?
(แอม แคบบิจ patchin)
Front, back, side to side
(ฟรันท , แบ็ค , ไซด ทู ไซด)
When you slide, so electric
(ฮเว็น ยู ซไลด , โซ อิเลคทริค)
Love how you wreck it
(ลัฝ เฮา ยู เร็ค อิท)

Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
Tell me can you keep it up
(เท็ล มี แค็น ยู คีพ อิท อัพ)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
‘Til they kick us out the club
(ทิล เด คิด อัซ เอ้า เดอะ คลับ)
Oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ)
Lookin’ like you’re having fun
(ลุคกิน ไลค ยัวร์ แฮฝวิ่ง ฟัน)
You know how we do it’s old skool love
(ยู โน เฮา วี ดู อิทซ โอลด skool ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)

I feel like bumpin’ to some old skool
(ไอ ฟีล ไลค บั้มปิน ทู ซัม โอลด skool)
I feel like bumpin’ to some old skool
(ไอ ฟีล ไลค บั้มปิน ทู ซัม โอลด skool)
I feel like bumpin’ to some old skool
(ไอ ฟีล ไลค บั้มปิน ทู ซัม โอลด skool)
I feel like dancin’
(ไอ ฟีล ไลค แดนซิน)
It’s time to set it off
(อิทซ ไทม ทู เซ็ท ดิธ ออฟฟ)

Chorus
(โครัซ)

Yeah
(เย่)
Ooooooh
(อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R&B Junkie คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น