เนื้อเพลง Da Bo$$ Would Like to See You คำอ่านไทย Snoop Dogg

Dizzle fizzle! Da bizzle! [Boss!]
(ดิซเซิล fizzle ! ดา bizzle ! [ บอส ! ])
Tha bling! Tha bling! [Ah ah ah!] [echoes]
(ท่า บลิง ! ท่า บลิง ! [ อา อา อา ! ] [ แอคโค ])
Yeah… Uh uh
(เย่ อา อา)
It’s 2002 [echoes]… And whatchu gon’ do? [whatchu gon’ do?]
(อิทซ 2002 [ แอคโค ] แอ็นด วอทชู ก็อน ดู [ วอทชู ก็อน ดู ])
I’ma boss up… Ironically speakin’ [uh], or it is generally speakin’…
(แอมอา บอส อัพ ไอรอนอิแค็ลลิ สปีกิน [ อา ] , ออ อิท อีส เจนเออะแร็ลลิ สปีกิน)
I’m the ambassador, better yet, the PROFESSOR, of G-OLOGY [of G-ology…]
(แอม ดิ แอ็มแบซซะเดอะ , เบทเทอะ เย็ท , เดอะ พโระเฟฌเซอะ , อ็อฝ จี OLOGY [ อ็อฝ จี ology ])
Just bossin’ up right now…
(จัซท bossin อัพ ไรท เนา)
Uh uh… Tha Boss would like to see ya [yeah… yeah]
(อา อา ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา [ เย่ เย่ ])
Tha Boss would like to see ya
(ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Bugsy! Tha Boss would like to see ya…
(บัคซี ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Gotti! Tha Boss would like to see ya…
(ก๊อดดิ ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Capone! Tha Boss would like to see ya…
(Capone ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Soprano! Tha Boss would like to see ya…
(โซะพราโน ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
DOGGY! First Black with a casino! [Ah ah]
(ดอกกิ ! เฟิซท บแล็ค วิฑ อะ คะซิโน ! [ อา อา ])
Tha Boss would like to see ya [who me?]
(ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา [ ฮู มี ])
Yeah, I ain’t takin’ orders no more [Huh-uh!]
(เย่ , ไอ เอน ทอคกิ่น ออเดอะ โน โม [ ฮู อา ! ])
Boss Boss… [echoes]
(บอส บอส [ แอคโค ])
Uh.. I’m tha Boss [ahh!]
(อา แอม ท่า บอส [ อา ! ])
It’s my house [my house], and I [and I] leave here [yeah, I’m tha Boss]
(อิทซ มาย เฮาซ [ มาย เฮาซ ] , แอ็นด ดาย [ แอ็นด ดาย ] ลีฝ เฮียร [ เย่ , แอม ท่า บอส ])
It’s my house [my house], and I [and I] leave here…
(อิทซ มาย เฮาซ [ มาย เฮาซ ] , แอ็นด ดาย [ แอ็นด ดาย ] ลีฝ เฮียร)
Tha Boss would like to see ya [who?]
(ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา [ ฮู ])
Bugsy! Tha Boss would like to see ya…
(บัคซี ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Gotti! Tha Boss would like to see ya… [who? who?]
(ก๊อดดิ ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา [ ฮู ฮู ])
Capone! Tha Boss would like to see ya…
(Capone ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
Soprano! Tha Boss would like to see ya…
(โซะพราโน ! ท่า บอส เวิด ไลค ทู ซี ยา)
DOGGY! Fist Black with a casino [ah ah!]
(ดอกกิ ! ฟิซท บแล็ค วิฑ อะ คะซิโน [ อา อา ! ])
Boss, boss, boss, boss, boss, boss… [echoes til end]
(บอส , บอส , บอส , บอส , บอส , บอส [ แอคโค ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Bo$$ Would Like to See You คำอ่านไทย Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น