เนื้อเพลง Danger! High Voltage คำอ่านไทย Electric Six

Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the taco bell
(ไฟร อิน เดอะ taco เบลล์)
Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the gates of hell
(ไฟร อิน เดอะ เกท อ็อฝ เฮ็ล)

Don’t you want to know why we keep starting fires?
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู โน ฮไว วี คีพ ซทาททิง ไฟร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)

Don’t you want to know why we keep starting fires?
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู โน ฮไว วี คีพ ซทาททิง ไฟร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
And when we kiss
(แอ็นด ฮเว็น วี คิซ)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
And when we kiss
(แอ็นด ฮเว็น วี คิซ)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

Well don’t you want to know why we keep starting fires?
(เว็ล ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู โน ฮไว วี คีพ ซทาททิง ไฟร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)

Don’t you want to know why we keep starting fires?
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ทู โน ฮไว วี คีพ ซทาททิง ไฟร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)
It’s my desire
(อิทซ มาย ดิไสร)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
And when we kiss
(แอ็นด ฮเว็น วี คิซ)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
It’s high voltage
(อิทซ ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
And when we kiss
(แอ็นด ฮเว็น วี คิซ)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)

Danger, danger
(เดนเจอะ , เดนเจอะ)
High voltage
(ไฮ โฝลทิจ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)
When we touch
(ฮเว็น วี ทั๊ช)
When we kiss
(ฮเว็น วี คิซ)

No more
(โน โม)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the taco bell
(ไฟร อิน เดอะ taco เบลล์)

Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the disco
(ไฟร อิน เดอะ ดิสโค)
Fire in the gates of hell
(ไฟร อิน เดอะ เกท อ็อฝ เฮ็ล)

Gates of hell
(เกท อ็อฝ เฮ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Danger! High Voltage คำอ่านไทย Electric Six

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น