เนื้อเพลง That’s What It’s All About คำอ่านไทย Westlife

All:
(ออล :)
I know it’s all about you
(ไอ โน อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
It’s all about me
(อิทซ ซอร์ อะเบาท มี)
Working it out, yeah
(เวิคกิง อิท เอ้า , เย่)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)

Shane:
(เชน :)
Maybe I was wrong about it
(เมบี ไอ วอส ร็อง อะเบาท ดิธ)
Maybe you were right
(เมบี ยู เวอ ไรท)
I was selfish and demanding
(ไอ วอส เซลฟิส แอ็นด ดีแมนดิง)
Never satisfied
(เนฝเวอะ แซทอิซไฟด)
Oh and maybe I’ve made some mistakes before
(โอ แอ็นด เมบี แอฝ เมด ซัม มิซเทค บิโฟ)
But this time I’ll get it right
(บัท ดีซ ไทม แอล เก็ท ดิธ ไรท)

All:
(ออล :)
I know it’s all about you
(ไอ โน อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
It’s all about me
(อิทซ ซอร์ อะเบาท มี)
Working it out, yeah
(เวิคกิง อิท เอ้า , เย่)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
It’s all about trust
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ทรัซท)
I know that you’ve got your doubts, yeah
(ไอ โน แดท ยู๊ฟ ก็อท ยุร เดาท , เย่)
That’s what it’s all, it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ , อิทซ ซอร์ อะเบาท)

Shane:
(เชน :)
Yeah that’s what it’s really all about
(เย่ แด๊ท ว็อท อิทซ ริแอ็ลลิ ออล อะเบาท)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
If I said I could live without you
(อิฟ ฟาย เซ็ด ดาย เคิด ไลฝ วิเฑาท ยู)
That would be a lie
(แดท เวิด บี อะ ไล)
[That would be a lie]
([ แดท เวิด บี อะ ไล ])
I would surely die without you
(ไอ เวิด ฌูรลิ ได วิเฑาท ยู)
How could I survive?
(เฮา เคิด ดาย เซอะไฝฝ)

Oh listen learn, blame it all on me
(โอ ลิ๊สซึ่น เลิน , บเลม อิท ดอร์ ออน มี)
Cos you make me realise
(คอซ ยู เมค มี รีโอราย)

All:
(ออล :)
I know it’s all about you
(ไอ โน อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
It’s all about me [Mark: me]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท มี [ ม๊าร์ค : มี ])
Working it out, yeah
(เวิคกิง อิท เอ้า , เย่)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
It’s all about trust
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ทรัซท)
I know that you’ve got your doubts, yeah
(ไอ โน แดท ยู๊ฟ ก็อท ยุร เดาท , เย่)
That’s what it’s all, it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ , อิทซ ซอร์ อะเบาท)

Shane:
(เชน :)
In love you’ve gotta have some patience
(อิน ลัฝ ยู๊ฟ กอททะ แฮ็ฝ ซัม เพเฌ็นซ)
No matter what the situation
(โน แมทเทอะ ว็อท เดอะ ซิชิวเอฌัน)
When you know what’s on your mind
(ฮเว็น ยู โน ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Gotta follow the feelings inside
(กอททะ ฟอลโล เดอะ ฟีลอิง อีนไซด)

Chorus:
(โครัซ :)
It’s all about you
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ยู)
It’s all about me
(อิทซ ซอร์ อะเบาท มี)
Working it out, yeah
(เวิคกิง อิท เอ้า , เย่)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
It’s all about trust
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ทรัซท)
I know that you’ve got your doubts, yeah
(ไอ โน แดท ยู๊ฟ ก็อท ยุร เดาท , เย่)
That’s what it’s all, it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ , อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about you
(ออล อะเบาท ยู)
All about me
(ออล อะเบาท มี)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about love
(ออล อะเบาท ลัฝ)
All about trust
(ออล อะเบาท ทรัซท)
That’s what it’s all, it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ , อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about you
(ออล อะเบาท ยู)
[It’s all about me]
([ อิทซ ซอร์ อะเบาท มี ])
All about me
(ออล อะเบาท มี)
[Workin’ it out] yeah
([ เวิคกิน หนิด เอ้า ] เย่)
That’s what it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about love
(ออล อะเบาท ลัฝ)
[all about love]
([ ออล อะเบาท ลัฝ ])
All about trust
(ออล อะเบาท ทรัซท)
[All about trust]
([ ออล อะเบาท ทรัซท ])
I know that you’ve got your doubts [yeah]
(ไอ โน แดท ยู๊ฟ ก็อท ยุร เดาท [ เย่ ])
That’s what it’s all, it’s all about
(แด๊ท ว็อท อิทซ ซอร์ , อิทซ ซอร์ อะเบาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What It’s All About คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น