เนื้อเพลง Sweet Thing คำอ่านไทย Blue

You show up
(ยู โฌ อัพ)
Walking in the place like ” What? What? ”
(วอคกิง อิน เดอะ พเลซ ไลค ” ว็อท ว็อท “)
I’ve never seen a girl that tight
(แอฝ เนฝเวอะ ซีน อะ เกิล แดท ไทท)
How can anyone deny your shine?
(เฮา แค็น เอนอิวัน ดิไน ยุร ไฌน)
Spot me, chilling in the club with plan B
(สพอท มี , ชิลลิง อิน เดอะ คลับ วิฑ แพล็น บี)
Gotta make it work this time
(กอททะ เมค อิท เวิค ดีซ ไทม)
Second time around
(เซคอันด ไทม อะเรานด)
It’s on tonight
(อิทซ ออน ทุไนท)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
When you move
(ฮเว็น ยู มูฝ)
Got me frozen to the spot
(ก็อท มี โฟ๊เซน ทู เดอะ สพอท)
And I can’t afford to stop
(แอ็นด ดาย แค็นท แอ็ฟโฟด ทู ซท็อพ)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
you’re the brightest thing that I ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ธิง แดท ไอ เอฝเออะ ซีน)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When you shine at me
(ฮเว็น ยู ไฌน แอ็ท มี)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Girl you make me wanna fall in love
(เกิล ยู เมค มี วอนนา ฟอล อิน ลัฝ)
True, did you hear what I just said
(ทรู , ดิด ยู เฮีย ว็อท ไอ จัซท เซ็ด)
Gotta find a way inside her head
(กอททะ ไฟนด อะ เว อีนไซด เฮอ เฮ็ด)
Check this I ain’t in front and
(เช็ค ดีซ ซาย เอน อิน ฟรันท แอ็นด)
She said she don’t need a man
(ชี เซ็ด ชี ด้อนท์ นีด อะ แม็น)
But I’m gonna be the one to change her mind
(บัท แอม กอนนะ บี ดิ วัน ทู เชนจ เฮอ ไมนด)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
When you move
(ฮเว็น ยู มูฝ)
Got me frozen to the spot
(ก็อท มี โฟ๊เซน ทู เดอะ สพอท)
And I can’t afford to stop
(แอ็นด ดาย แค็นท แอ็ฟโฟด ทู ซท็อพ)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
you’re the brightest thing that I ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ธิง แดท ไอ เอฝเออะ ซีน)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When you shine at me
(ฮเว็น ยู ไฌน แอ็ท มี)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Seeing you and I’m never turning back
(ซีอิง ยู แอ็นด แอม เนฝเวอะ เทินนิง แบ็ค)
Don’t care anymore and that’s a fact
(ด้อนท์ แค แอนนี่มอ แอ็นด แด๊ท ซา แฟ็คท)
Now you’re my everything
(เนา ยัวร์ มาย เอ๊วี่ติง)
Since you came my way
(ซินซ ยู เคม มาย เว)
Straight up
(ซทเรท อัพ)
you’re the only one I want
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ว็อนท)
Right here is a chance to get it on
(ไรท เฮียร อีส ซา ชานซ ทู เก็ท ดิธ ออน)
I want you to trust me
(ไอ ว็อนท ยู ทู ทรัซท มี)
I can’t move when I’m around you
(ไอ แค็นท มูฝ ฮเว็น แอม อะเรานด ยู)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
you’re the brightest thing that I ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ธิง แดท ไอ เอฝเออะ ซีน)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When you shine at me
(ฮเว็น ยู ไฌน แอ็ท มี)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
you’re the brightest thing that I’ve ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ธิง แดท แอฝ เอฝเออะ ซีน)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When you shine at me
(ฮเว็น ยู ไฌน แอ็ท มี)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
you’re the brightest thing that I ever seen
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ธิง แดท ไอ เอฝเออะ ซีน)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
You as bad as you wanna be
(ยู แอ็ส แบ็ด แอ็ส ยู วอนนา บี)
Sweet thing
(สวี้ท ธิง)
It ain’t never been this hard for me
(อิท เอน เนฝเวอะ บีน ดีซ ฮาด ฟอ มี)
Don’t know what to do
(ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
When you shine at me
(ฮเว็น ยู ไฌน แอ็ท มี)
Diamonds blind ya
(ไดมันด บไลนด ยา)
You with me
(ยู วิฑ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Thing คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น