เนื้อเพลง Whatcha Say คำอ่านไทย Jason Derulo

Wh-wh-wh-what did she say?
(Wh wh wh ว็อท ดิด ชี เซ)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Jason Derulo]
([ เจสัน Derulo ])
Mmm that it’s all for the best?
(อึม แดท อิทซ ซอร์ ฟอ เดอะ เบ็ซท)
Of course it is
(อ็อฝ โคซ อิท อีส)

I was so wrong for so long
(ไอ วอส โซ ร็อง ฟอ โซ ล็อง)
Only tryin’ to please myself
(โอ๊นลี่ ทายอิน ทู พลีส ไมเซลฟ)
Girl, I was caught up in her lust
(เกิล , ไอ วอส คอท อัพ อิน เฮอ ลัซท)
When I don’t really want no one else
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท โน วัน เอ็ลซ)

So, no, I know I should’ve treated you better
(โซ , โน , ไอ โน ไอ ชูดดิฝ ทีอี ยู เบทเทอะ)
But me and you were meant to last forever
(บัท มี แอ็นด ยู เวอ เม็นท ทู ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
So let me in
(โซ เล็ท มี อิน)
[Let me in]
([ เล็ท มี อิน ])
Give me another chance
(กิฝ มี แอะนัธเออะ ชานซ)
[Another chance]
([ แอะนัธเออะ ชานซ ])
To really be your man
(ทู ริแอ็ลลิ บี ยุร แม็น)

‘Cause when the roof caved in and the truth came out
(คอส ฮเว็น เดอะ รูฟ เคฝ อิน แอ็นด เดอะ ทรูธ เคม เอ้า)
I just didn’t know what to do
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
But when I become a star we’ll be living so large
(บัท ฮเว็น นาย บิคัม อะ ซทา เว็ล บี ลีฝอิง โซ ลาจ)
I’ll do anything for you
(แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
So tell me girl
(โซ เท็ล มี เกิล)

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Mmm that it’s all for the best?
(อึม แดท อิทซ ซอร์ ฟอ เดอะ เบ็ซท)
Of course it is
(อ็อฝ โคซ อิท อีส)

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Wh-wh-wh-what did she say?
(Wh wh wh ว็อท ดิด ชี เซ)

How could I live with myself
(เฮา เคิด ดาย ไลฝ วิฑ ไมเซลฟ)
Knowing that I let our love go?
(โนอิง แดท ไอ เล็ท เอ๊า ลัฝ โก)
And ooh, what I’d do for one chance
(แอ็นด อู้ , ว็อท อาย ดู ฟอ วัน ชานซ)
I just gotta let you know
(ไอ จัซท กอททะ เล็ท ยู โน)

I know what I did wasn’t clever
(ไอ โน ว็อท ไอ ดิด วอสซึ้น คเลฝเออะ)
But me and you were meant to be together
(บัท มี แอ็นด ยู เวอ เม็นท ทู บี ทุเกฑเออะ)
So let me in
(โซ เล็ท มี อิน)
[Let me in]
([ เล็ท มี อิน ])
Give me another chance
(กิฝ มี แอะนัธเออะ ชานซ)
[Another chance]
([ แอะนัธเออะ ชานซ ])
To really be your man
(ทู ริแอ็ลลิ บี ยุร แม็น)

‘Cause when the roof caved in and the truth came out
(คอส ฮเว็น เดอะ รูฟ เคฝ อิน แอ็นด เดอะ ทรูธ เคม เอ้า)

I just didn’t know what to do
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
But when I become a star we’ll be living so large
(บัท ฮเว็น นาย บิคัม อะ ซทา เว็ล บี ลีฝอิง โซ ลาจ)
I’ll do anything for you
(แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
So tell me girl
(โซ เท็ล มี เกิล)

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Mmm that it’s all for the best?
(อึม แดท อิทซ ซอร์ ฟอ เดอะ เบ็ซท)
Of course it is
(อ็อฝ โคซ อิท อีส)

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Wh-wh-wh-what did she say?
(Wh wh wh ว็อท ดิด ชี เซ)

Girl, tell me whatcha said
(เกิล , เท็ล มี วอทชา เซ็ด)
I don’t want you to leave me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ลีฝ มี)
Though you caught me cheatin’
(โธ ยู คอท มี ชีทดิน)
Tell me, tell me whatcha said
(เท็ล มี , เท็ล มี วอทชา เซ็ด)
I really need you in my life
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
‘Cause things ain’t right, girl
(คอส ธิง เอน ไรท , เกิล)

Tell me, tell me whatcha said
(เท็ล มี , เท็ล มี วอทชา เซ็ด)
I don’t want you to leave me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ลีฝ มี)
Though you caught me cheatin’
(โธ ยู คอท มี ชีทดิน)
Tell me, tell me whatcha said
(เท็ล มี , เท็ล มี วอทชา เซ็ด)
I really need you in my life
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
‘Cause things ain’t right
(คอส ธิง เอน ไรท)

Cause when the roof caved in and the truth came out
(คอส ฮเว็น เดอะ รูฟ เคฝ อิน แอ็นด เดอะ ทรูธ เคม เอ้า)
I just didn’t know what to do
(ไอ จัซท ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู)
[I just didn’t know what to do]
([ ไอ จัซท ดิ๊นอิน โน ว็อท ทู ดู ])
But when I become a star we’ll be living so large
(บัท ฮเว็น นาย บิคัม อะ ซทา เว็ล บี ลีฝอิง โซ ลาจ)
I’ll do anything for you
(แอล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
So baby watcha say?
(โซ เบบิ วัทช่า เซ)

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
[Well of course I did, baby]
([ เว็ล อ็อฝ โคซ ไอ ดิด , เบบิ ])
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Mmm that it’s all for the best?
(อึม แดท อิทซ ซอร์ ฟอ เดอะ เบ็ซท)
Of course it is
(อ็อฝ โคซ อิท อีส)
[Well, of course it is]
([ เว็ล , อ็อฝ โคซ อิท อีส ])

Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
Mmm that you only meant well?
(อึม แดท ยู โอ๊นลี่ เม็นท เว็ล)
[Whatcha say?]
([ วอทชา เซ ])
Well of course you did
(เว็ล อ็อฝ โคซ ยู ดิด)
Mmm whatcha say?
(อึม วอทชา เซ)
[Whatcha say? Whatcha say?]
([ วอทชา เซ วอทชา เซ ])
Wh-wh-wh-what did she say?
(Wh wh wh ว็อท ดิด ชี เซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatcha Say คำอ่านไทย Jason Derulo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น