เนื้อเพลง Radio Grunge คำอ่านไทย RZA feat Beretta 9

[Intro: Beretta 9]
([ อินโทร : เบอเรทดา นาย ])
car 36, 36, we got a situation in progress
(คา 36 , 36 , วี ก็อท ดา ซิชิวเอฌัน อิน พรอกเร็ซ)
37 between 106th
(37 บีทวิน 106th)
we got a possible homicide
(วี ก็อท ดา พ๊อซซิเบิ้ล ฮอมอิไซด)
all cars, all cars, we got a situation down
(ออล คา , ออล คา , วี ก็อท ดา ซิชิวเอฌัน เดาน)

[RZA]
([ RZA ])
Aiyo, toxi’ off the grey goose, vodka, shots of hypnotic
(ไอโย , toxi ออฟฟ เดอะ กเร กูซ , ฝอดคะ , ฌ็อท อ็อฝ ฮิพนอทอิค)
Ya’ll b*tches want beef, son, you got it
(ยอล บี *tches ว็อนท บีฟ , ซัน , ยู ก็อท ดิธ)
Fresh off the bliz-knock, Bob Diz-noc
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ bliz น็อค , บ็อบ Diz noc)
Plex on the K.B., son, you get shiz-not
(Plex ออน เดอะ เค บี , ซัน , ยู เก็ท shiz น็อท)
Right in your hiz-ead, you’ll be diz-ed
(ไรท อิน ยุร hiz ead , โยว บี diz ed)
Don’t front on this n*gga, I’mma from New York Ci-zey!
(ด้อนท์ ฟรันท ออน ดีซ เอ็น *gga , แอมมา ฟร็อม นยู ยอค Ci zey !)
Ya’ll b*tter pec’, make my nuts weak
(ยอล บี *tter pec , เมค มาย นัท วีค)
Have me walk around, talkin’ backward with stutter speak
(แฮ็ฝ มี วอค อะเรานด , ทอคกิ่น แบคเวิด วิฑ ซทัทเทอะ ซพีค)
Like tuh tuh tuh tuh tuh, buh buh buh buh
(ไลค tuh tuh tuh tuh tuh , buh buh buh buh)
B*tter pec’, make my nutter weak
(บี *tter pec , เมค มาย nutter วีค)
And ya’ll crabs down south, you ain’t got a clue
(แอ็นด ยอล แคร๊บ เดาน เซาธ , ยู เอน ก็อท ดา คลู)
How it feel to slip in that papi chino power u
(เฮา อิท ฟีล ทู ซลิพ อิน แดท เพพี ไชโนะ เพาเออะ ยู)
White Cadillac truck just high beamed us
(ฮไวท คาดิลแล ทรัค จัซท ไฮ บีม อัซ)
Mami look like she was Angie Martinez
(มัมมี ลุค ไลค ชี วอส แอนจี้ Martinez)
I don’t espanol, I play imposter
(ไอ ด้อนท์ espanol , ไอ พเล imposter)
I was like ” Mamacita, yah yah, que pasa? ”
(ไอ วอส ไลค ” Mamacita , ยา ยา , ครีพาซซา “)
And slip back to my casa
(แอ็นด ซลิพ แบ็ค ทู มาย คาซซา)
She was like ” N*gga! You sound like rasta! ”
(ชี วอส ไลค ” เอ็น *gga ! ยู เซานด ไลค rasta ! “)
I’m the ace in the decks…
(แอม ดิ เอซ อิน เดอะ เด็ค)

*girl speaking spanish*
(*เกิล ซพีคอิง ซแพนอิฌ *)

[RZA]
([ RZA ])
I’m the ace in the deck, still casin’ a Tec
(แอม ดิ เอซ อิน เดอะ เด็ค , ซทิล casin อะ Tec)
That filled with the taste of the lead, buck buck
(แดท ฟิล วิฑ เดอะ เทซท อ็อฝ เดอะ เล็ด , บัค บัค)
The bass and the treb’, the space in the back
(เดอะ แบ็ซ แซน เดอะ treb , เดอะ ซเพซ อิน เดอะ แบ็ค)
Where chumps walk by, and they face get slapped
(ฮแว ชัมพ วอค ไบ , แอ็นด เด เฟซ เก็ท สแลพ)
I’m not known to talk a lot
(แอม น็อท โนน ทู ทอค กา ล็อท)
Sit on five whips, son, so I don’t walk a lot
(ซิท ออน ไฟฝ ฮวิพ , ซัน , โซ ไอ ด้อนท์ วอค กา ล็อท)
Got ten chicks, so I don’t hawk a lot
(ก็อท เท็น ชิค , โซ ไอ ด้อนท์ ฮอค กา ล็อท)
Been around the world, but I love New York a lot
(บีน อะเรานด เดอะ เวิลด , บัท ไอ ลัฝ นยู ยอค กา ล็อท)
Especially up in Bedstuy, with those crazy Cuffies
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ อัพ อิน Bedstuy , วิฑ โฑส คเรสิ Cuffies)
Or in Fort Green, with those crazy Cuffies
(ออ อิน โฟท กรีน , วิฑ โฑส คเรสิ Cuffies)
Ya’ll floss like ya’ll Jay-Z and Puffy’s
(ยอล ฟล็อซ ไลค ยอล เจ ซี แอ็นด พัฟฟิ)
You get robbed, bucked down by a crazy Cuffie
(ยู เก็ท รอบ , บัค เดาน ไบ อะ คเรสิ Cuffie)
Bobby! F*ckin’ the mics is my hobby
(บอบบิ ! เอฟ *ckin เดอะ ไมคะ ซิส มาย ฮอบบิ)
F*ckin’ the mics is my hobby
(เอฟ *ckin เดอะ ไมคะ ซิส มาย ฮอบบิ)

[Outro: girl]
([ เอ๊าโต : เกิล ])
Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby
(บอบบิ , บอบบิ , บอบบิ , บอบบิ , บอบบิ , บอบบิ)

{*car smashing and glass shattering*}
({*คา ซแมฌอิง แอ็นด กลัซ กำลังแฌทเทอะ *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Grunge คำอ่านไทย RZA feat Beretta 9

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น