เนื้อเพลง Andante, Andante คำอ่านไทย Abba

Take it easy with me, please
(เทค อิท อีสอิ วิฑ มี , พลีส)
Touch me gently like a summer evening breeze
(ทั๊ช มี เจนทลิ ไลค เก ซัมเมอะ อีฝนิง บรีส)
Take your time, make it slow
(เทค ยุร ไทม , เมค อิท ซโล)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Just let the feeling grow
(จัซท เล็ท เดอะ ฟีลอิง กโร)

Make your fingers soft and light
(เมค ยุร ฟีงเกอะ ซ็อฟท แอ็นด ไลท)
Let your body be the velvet of the night
(เล็ท ยุร บอดอิ บี เดอะ เฝลเฝ็ท อ็อฝ เดอะ ไนท)
Touch my soul, you know how
(ทั๊ช มาย โซล , ยู โน เฮา)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Go slowly with me now
(โก ซโลลิ วิฑ มี เนา)

I’m your music
(แอม ยุร มยูสิค)
[I am your music and I am your song]
([ ไอ แอ็ม ยุร มยูสิค แอ็นด ดาย แอ็ม ยุร ซ็อง ])
I’m your song
(แอม ยุร ซ็อง)
[I am your music and I am your song]
([ ไอ แอ็ม ยุร มยูสิค แอ็นด ดาย แอ็ม ยุร ซ็อง ])
Play me time and time again and make me strong
(พเล มี ไทม แอ็นด ไทม อะเกน แอ็นด เมค มี ซทร็อง)
[Play me again ’cause you’re making me strong]
([ พเล มี อะเกน คอส ยัวร์ เมคอิง มี ซทร็อง ])
Make me sing, make me sound
(เมค มี ซิง , เมค มี เซานด)
[You make me sing and you make me…]
([ ยู เมค มี ซิง แอ็นด ยู เมค มี ])
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Tread lightly on my ground
(ทเร็ด ไลทลิ ออน มาย กเรานด)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Oh please don’t let me down
(โอ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

There’s a shimmer in your eyes
(แดร์ ซา ฌีมเมอะ อิน ยุร ไอ)
Like the feeling of a thousand b*tterflies
(ไลค เดอะ ฟีลอิง อ็อฝ อะ เธาแส็น บี *tterflies)
Please don’t talk, go on, play
(พลีส ด้อนท์ ทอค , โก ออน , พเล)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
And let me float away
(แอ็นด เล็ท มี ฟโลท อะเว)

I’m your music
(แอม ยุร มยูสิค)
[I am your music and I am your song]
([ ไอ แอ็ม ยุร มยูสิค แอ็นด ดาย แอ็ม ยุร ซ็อง ])
I’m your song
(แอม ยุร ซ็อง)
[I am your music and I am your song]
([ ไอ แอ็ม ยุร มยูสิค แอ็นด ดาย แอ็ม ยุร ซ็อง ])
Play me time and time again and make me strong
(พเล มี ไทม แอ็นด ไทม อะเกน แอ็นด เมค มี ซทร็อง)
[Play me again ’cause you’re making me strong]
([ พเล มี อะเกน คอส ยัวร์ เมคอิง มี ซทร็อง ])
Make me sing, make me sound
(เมค มี ซิง , เมค มี เซานด)
[You make me sing and you make me…]
([ ยู เมค มี ซิง แอ็นด ยู เมค มี ])
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Tread lightly on my ground
(ทเร็ด ไลทลิ ออน มาย กเรานด)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Oh please don’t let me down
(โอ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

Make me sing, make me sound
(เมค มี ซิง , เมค มี เซานด)
[You make me sing and you make me…]
([ ยู เมค มี ซิง แอ็นด ยู เมค มี ])
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Tread lightly on my ground
(ทเร็ด ไลทลิ ออน มาย กเรานด)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Oh please don’t let me down
(โอ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)
Andante, Andante
(Andante , Andante)
Oh please don’t let me down…
(โอ พลีส ด้อนท์ เล็ท มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Andante, Andante คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น