เนื้อเพลง Get Ready คำอ่านไทย Blue

I never met a girl who makes me feel the way that you do [it’s alright],
(ไอ เนฝเวอะ เม็ท ดา เกิล ฮู เมค มี ฟีล เดอะ เว แดท ยู ดู [ อิทซ ออลไร๊ท ] ,)
Whenever I’m asked who makes my dreams real,
(ฮเว็นเอฝเออะ แอม อาซค ฮู เมค มาย ดรีม ริแอ็ล ,)
I say that you do [you’re outta sight],
(ไอ เซ แดท ยู ดู [ ยัวร์ เอ๊าตา ไซท ] ,)

So fee, fi, fo, fum,
(โซ ฟี , ฟาย , โฟ , fum ,)
Look out baby, ’cause here I come,
(ลุค เอ้า เบบิ , คอส เฮียร ไอ คัม ,)

And I’m bringin’ you a love that’s a true,
(แอ็นด แอม บริงอิน ยู อะ ลัฝ แด๊ท ซา ทรู ,)
So get ready, get ready,
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ ,)
I’m gonna try to make you love me too,
(แอม กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลัฝ มี ทู ,)
So get ready, get ready, here I come,
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ , เฮียร ไอ คัม ,)
I’m on my way,
(แอม ออน มาย เว ,)

If you want to play hide and seek with love let me remind you [it’s alright],
(อิฟ ยู ว็อนท ทู พเล ไฮด แอ็นด ซีค วิฑ ลัฝ เล็ท มี ริไมนด ยู [ อิทซ ออลไร๊ท ] ,)
The lovin’ you’re gonna miss in the time,
(เดอะ ลัฝวิน ยัวร์ กอนนะ มิซ ซิน เดอะ ไทม ,)
It takes to find you [it’s outta sight]
(อิท เทค ทู ไฟนด ยู [ อิทซ เอ๊าตา ไซท ])

So fiddle-ee-dee, fiddle-ee-dum,
(โซ ฟิดเดล อี ดี , ฟิดเดล อี ดัม ,)
Look out baby, ’cause here I come,
(ลุค เอ้า เบบิ , คอส เฮียร ไอ คัม ,)

And I’m bringin’ you a love that’s a true,
(แอ็นด แอม บริงอิน ยู อะ ลัฝ แด๊ท ซา ทรู ,)
So get ready, get ready,
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ ,)
I’m gonna try to make you love me too,
(แอม กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลัฝ มี ทู ,)
So get ready, get ready, here I come.
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ , เฮียร ไอ คัม)
I’m on my way.
(แอม ออน มาย เว)

All my friends should want you too I understand it [be alright]
(ออล มาย ฟเร็นด เชิด ว็อนท ยู ทู ไอ อันเดิซแทนด ดิท [ บี ออลไร๊ท ])
I hope I get to you before they do,
(ไอ โฮพ ไอ เก็ท ทู ยู บิโฟ เด ดู ,)
The way I planned it [be outta sight],
(เดอะ เว ไอ แพลน ดิท [ บี เอ๊าตา ไซท ] ,)

So twiddle-ee-dee, twiddle-ee-dum,
(โซ ทวิดเดิล อี ดี , ทวิดเดิล อี ดัม ,)
Look out baby, ’cause here I come,
(ลุค เอ้า เบบิ , คอส เฮียร ไอ คัม ,)
And I’m bringin’ you a love that’s a true,
(แอ็นด แอม บริงอิน ยู อะ ลัฝ แด๊ท ซา ทรู ,)
So get ready, get ready,
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ ,)
I’m gonna try to make you love me too,
(แอม กอนนะ ทไร ทู เมค ยู ลัฝ มี ทู ,)
so get ready, get ready, here I come,
(โซ เก็ท เรดอิ , เก็ท เรดอิ , เฮียร ไอ คัม ,)
I’m on my way
(แอม ออน มาย เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Ready คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น