เนื้อเพลง Shake Ya Bum Bum คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Lil’ Shanice

[Chorus: repeat all 2X]
([ โครัซ : ริพีท ดอร์ 2X ])
Bum chicky, chicky bum
(บัม chicky , chicky บัม)
Shake ya bum bum
(เฌค ยา บัม บัม)
[repeat 3X]
([ ริพีท 3X ])
Bum chicky, chicky bum
(บัม chicky , chicky บัม)
Bum chicky, chicky bum
(บัม chicky , chicky บัม)

[Verse 1: Lil’ Kim]
([ เฝิซ วัน : ลิล คิม ])
We ’bout to crush all competition
(วี เบาท ทู ครัฌ ออล ค็อมพิทีฌอัน)
Ain’t no chance for ya’ll
(เอน โน ชานซ ฟอ ยอล)
Lil’ Kim and Shanice, we ’bout to dance on ya’ll
(ลิล คิม แอ็นด เชนีส , วี เบาท ทู ดานซ ออน ยอล)
Like a flow in the club, it don’t matter where you come from
(ไลค เก ฟโล อิน เดอะ คลับ , อิท ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว ยู คัม ฟร็อม)
USA to UK, shake ya bum bum
(ยูเอสเอทู UK , เฌค ยา บัม บัม)
Sean Paul dime, keep my hair done all the time
(ซีน พอล ไดม , คีพ มาย แฮ ดัน ออล เดอะ ไทม)
Even got a manicurist in the booth while I rhyme
(อีเฝ็น ก็อท ดา แมนอิคยูริซท อิน เดอะ บูธ ฮไวล ไอ ไรม)
Initials on our jackets like Laverne and Sheryl
(อินีฌแอ็ล ออน เอ๊า แจคเค็ท ไลค Laverne แอ็นด เชวโรว)
Kids rock my Queen Bee logo like a PowerPuff Girl
(คิด ร็อค มาย ควีน บี โลโก ไลค เก PowerPuff เกิล)
We stay on tour from summer to winter
(วี ซเท ออน ทัวร์ ฟร็อม ซัมเมอะ ทู วีนเทอะ)
And we rockin’ public schools and daycare centers
(แอ็นด วี รอคกิน พับลิค ซคูล แซน daycare เซนเทอะ)
Uh, united we stand, divided you fall
(อา , ยูนิท วี ซแท็นด , ดิไฝด ยู ฟอล)
D flawless necklace look like a disco ball
(ดี ฟลอเล็ซ เนคเครด ลุค ไลค เก ดิสโค บอล)
Whoa, ya’ll don’t really want it with the whole Beehive
(โว้ว , ยอล ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ วิฑ เดอะ โฮล บีไฮว)
We goin’ down in history, the illest gangstas alive
(วี โกอิน เดาน อิน ฮีซโทะริ , ดิ ไอเลสชฺ แก๊งซดา อะไลฝ)
Put ya hands on your shoulders, push ’em up, push ’em up
(พัท ยา แฮ็นด ออน ยุร โฌลเดอะ , พุฌ เอ็ม อัพ , พุฌ เอ็ม อัพ)
If you feel it in your bones, shake it up, shake it up
(อิฟ ยู ฟีล อิท อิน ยุร บอน , เฌค อิท อัพ , เฌค อิท อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2: Lil’ Shanice]
([ เฝิซ ทู : ลิล เชนีส ])
Now I know I ain’t grown, but that don’t stop me
(เนา ไอ โน ไอ เอน กโรน , บัท แดท ด้อนท์ ซท็อพ มี)
From shakin’ my anus
(ฟร็อม เชคกินมาย เอนัซ)
See I’m ’bout to blow, I’m soon to be famous
(ซี แอม เบาท ทู บโล , แอม ซูน ทู บี เฟมัซ)
Now me and Lil’ Kim on the same track is crazy
(เนา มี แอ็นด ลิล คิม ออน เดอะ เซม ทแรค อีส คเรสิ)
Matter fact you can call that amazing
(แมทเทอะ แฟ็คท ยู แค็น คอล แดท อะเมสอิง)
Back to back, shakin’ our bum bums
(แบ็ค ทู แบ็ค , เชคกินเอ๊า บัม บัม)
Picture us in the war, back to back shakin’ off dum-dums
(พีคเชอะ อัซ ซิน เดอะ วอ , แบ็ค ทู แบ็ค เชคกินออฟฟ ดัม ดัม)
In YO, that’s where I come from
(อิน โย , แด๊ท ฮแว ไอ คัม ฟร็อม)
My talents official, act up, the hounds’ll come get you
(มาย แทลเอ็นท อ๊อฟิซเชี่ยล , แอ็คท อัพ , เดอะ houndsll คัม เก็ท ยู)
You can catch me on my toes in them D&G flip-flops
(ยู แค็น แค็ช มี ออน มาย โท ซิน เฑ็ม D&จี ฟลิพ ฟล็อพ)
Hopin’ outta mommy’s new bergundy six drop
(โฮพปิน เอ๊าตา มอมมิ นยู bergundy ซิคซ ดร็อพ)
What, I can’t stop what I do for real
(ว็อท , ไอ แค็นท ซท็อพ ว็อท ไอ ดู ฟอ ริแอ็ล)
It’s like for ya’ll I just got to prove my skills
(อิทซ ไลค ฟอ ยอล ไอ จัซท ก็อท ทู พรูฝ มาย ซคิล)
Oh, I got a ring filled with all baguettes
(โอ , ไอ ก็อท ดา ริง ฟิล วิฑ ออล baguettes)
Nails done, fresh do, be no regrets
(เนล ดัน , ฟเร็ฌ ดู , บี โน ริกเรท)
All I ask is that ya’ll show respect
(ออล ไอ อาซค อีส แดท ยอล โฌ ริซเพคท)
While I do my thing
(ฮไวล ไอ ดู มาย ธิง)
And shake it up with the coolest Queen, uh
(แอ็นด เฌค อิท อัพ วิฑ เดอะ คลูเอส ควีน , อา)
[Uh]
([ อา ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3: Lil’ Kim + [Lil’ Shanice] or *BOTH*]
([ เฝิซ ที : ลิล คิม + [ ลิล เชนีส ] ออ *โบธ * ])
Jack Be Nimble [Jack better be quick]
(แจ็ค บี นิมเบิล [ แจ็ค เบทเทอะ บี ควิค ])
It’s the Queen and the Princess [Jack ain’t spit]
(อิทซ เดอะ ควีน แอ็นด เดอะ พรีนเซ็ซ [ แจ็ค เอน ซพิท ])
Like that news van *There they go again*
(ไลค แดท นยู แฝ็น *แดร์ เด โก อะเกน *)
[On NBC to] *Nickalodean*
([ ออน NBC ทู ] *Nickalodean*)
Sophisticated bad girls [Ya’ll them mad girls]
(โซะฟิซทิเคท แบ็ด เกิล [ ยอล เฑ็ม แม็ด เกิล ])
Ya’ll them birds everybody done had girls
(ยอล เฑ็ม เบิด เอวี่บอดี้ ดัน แฮ็ด เกิล)
While dudes sendin’ me diamonds and pearl sweaters
(ฮไวล ดยูด เซ็นดิน มี ไดมันด แซน เพิล ซเวทเออะ)
[They little brothers send me sneakers and love letters]
([ เด ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ เซ็นด มี สนิกเกิด แซน ลัฝ เลทเทอะ ])
Next to Bill Gates, I’m tryna be runner up
(เน็คซท ทู บิล เกท , แอม ทายนา บี รันเนอะ อัพ)
Like the elevater shaft, baby girl is comin’ up
(ไลค ดิ elevater ฌัฟท , เบบิ เกิล อีส คัมอิน อัพ)
[It’s the ill collaboration from the Brook to the Yonks]
([ อิทซ ดิ แอล ค็อลแลโบะเรฌัน ฟร็อม เดอะ บรุค ทู เดอะ Yonks ])
No more franks for this ma, now it’s lobster and conck
(โน โม แฟร๊งค ฟอ ดีซ มา , เนา อิทซ ลอบซเทอะ แอ็นด conck)
To my kids in the hood, this one’s for you
(ทู มาย คิด ซิน เดอะ ฮุด , ดีซ วัน ฟอ ยู)
[Grown folks and grandmas can shake they bum bum too]
([ กโรน โฟค แซน แกรนมา แค็น เฌค เด บัม บัม ทู ])
So come on [Come on] Come on
(โซ คัมมอน [ คัมมอน ] คัมมอน)
*Come on with it now, get up, get up
(*คัมมอน วิฑ อิท เนา , เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Get up and get down with the get down*
(เก็ท อัพ แอ็นด เก็ท เดาน วิฑ เดอะ เก็ท เดาน *)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake Ya Bum Bum คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Lil’ Shanice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น