เนื้อเพลง Breathe, Stretch, Shake คำอ่านไทย Mase feat Diddy

[Intro]
([ อินโทร ])
Uh
(อา)
This is what I sound like after 5 years
(ดีซ ซิส ว็อท ไอ เซานด ไลค อาฟเทอะ ไฟท์ เยีย)
[You back kid]
([ ยู แบ็ค คิด ])
Why do I feel I still got the floor
(ฮไว ดู ไอ ฟีล ไอ ซทิล ก็อท เดอะ ฟโล)
[You back kid, Bad Boy for real, Let’s go]
([ ยู แบ็ค คิด , แบ็ด บอย ฟอ ริแอ็ล , เล็ท โก ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Before 99 I was born again
(บิโฟ 99 ไอ วอส บอน อะเกน)
5 years later and I’m on again
(ไฟท์ เยีย เลทเออะ แอ็นด แอม ออน อะเกน)
Man I think I’m born to win
(แม็น นาย ธิงค แอม บอน ทู วิน)
Mase broke, that’s a oxy moron
(Mase บโรค , แด๊ท ซา oxy โมร็อน)
Forget a bus, I bought a drop to tour on
(เฟาะเกท ดา บัซ , ไอ บอท ดา ดร็อพ ทู ทัวร์ ออน)
G-4’s What I soar on, uh
(จี 4s ว็อท ไอ โซ ออน , อา)
You thinkin I ain’t hot you so wrong
(ยู ติ้งกิน นาย เอน ฮ็อท ยู โซ ร็อง)
Sorry for the prolong
(ซอริ ฟอ เดอะ พโระลอง)
But now life goes on
(บัท เนา ไลฟ โกซ ออน)
Long list of hits and it goes on
(ล็อง ลิซท อ็อฝ ฮิท แซน ดิท โกซ ออน)
I wake up, and I don’t even feel like a star
(ไอ เวค อัพ , แอ็นด ดาย ด้อนท์ อีเฝ็น ฟีล ไลค เก ซทา)
And man I’m getting a million a bar
(แอ็นด แม็น แอม เกดดดิ้ง อะ มีลยัน อะ บา)
Indeed I need not take no lie
(อินดีด ดาย นีด น็อท เทค โน ไล)
Man, ya’ll gone make me cry
(แม็น , ยอล กอน เมค มี คไร)
It’s kinda eerie when you hear me
(อิทซ กินดา อีริ ฮเว็น ยู เฮีย มี)
Ya hairs stand up
(ยา แฮ ซแท็นด อัพ)
Been a change of plan
(บีน อะ เชนจ อ็อฝ แพล็น)
Rip your old plan up
(ริพ ยุร โอลด แพล็น อัพ)
Instead of hatin
(อินซเทด อ็อฝ แฮดดิน)
Help me lift the big man up [As we proceed…come on….yeah]
(เฮ็ลพ มี ลิฟท เดอะ บิก แม็น อัพ [ แอ็ส วี พโระซีด คัมมอน เย่ ])

[Hook]
([ ฮุค ])
Awake these people up and show them they keep dreamin’
(อะเวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Wake these people up and show them they keep dreamin’
(เวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
[Betha I love this one…endeavor, for real, Bad Boy]
([ Betha ไอ ลัฝ ดีซ วัน เอ็นเดฝเออะ , ฟอ ริแอ็ล , แบ็ด บอย ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Some days I make thousands
(ซัม เด ซาย เมค เธาแส็น)
Some days I make millions
(ซัม เด ซาย เมค มีลยัน)
Spend my day chillin
(ซเพ็นด มาย เด ชิลลิน)
Coupe’s with suede ceilings
(คูเพ วิฑ ซเวด ซีลอิง)
Everybody out there wanna know what Mase got
(เอวี่บอดี้ เอ้า แดร์ วอนนา โน ว็อท Mase ก็อท)
Way hot gray drop Maybach gray yacht [Whoooo]
(เว ฮ็อท กเร ดร็อพ เมบากคฺ กเร ย็อท [ ฮู ])
And that’s just the way it be
(แอ็นด แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท บี)
Favor, people wanna pay for me
(เฟเฝอะ , พี๊เพิ่ล วอนนา เพ ฟอ มี)
When I’m in Mr. Chows, they waive the fee
(ฮเว็น แอม อิน มีซเทอะ เชา , เด เวฝ เดอะ ฟี)
And I don’t chase money man
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เชซ มันอิ แม็น)
Money chase me
(มันอิ เชซ มี)
I give my wife things that she dream and more
(ไอ กิฝ มาย ไวฟ ธิง แดท ชี ดรีม แอ็นด โม)
I give a little bit, and she fiend for more [lets go]
(ไอ กิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท , แอ็นด ชี ฟีนด ฟอ โม [ เล็ท โก ])
I’m back like Moses to bring the law [Come on]
(แอม แบ็ค ไลค โมเซซ ทู บริง เดอะ ลอ [ คัมมอน ])
Brand new saint Mase in mean velour
(บแร็นด นยู เซนท Mase อิน มีน velour)
I had bling before you ever seen the tour
(ไอ แฮ็ด บลิง บิโฟ ยู เอฝเออะ ซีน เดอะ ทัวร์)
Fans from Iran and Singapore
(แฟน ฟร็อม อิราน แอ็นด ซีงกะโพ)
And grown men beg me to bring them on tour
(แอ็นด กโรน เม็น เบ็ก มี ทู บริง เฑ็ม ออน ทัวร์)
Even if it mean they gotta sleep on the floor [Let’s Go!!]
(อีเฝ็น อิฟ อิท มีน เด กอททะ ซลีพ ออน เดอะ ฟโล [ เล็ท โก ! ! ])

[Hook]
([ ฮุค ])
Awake these people up and show them they keep dreamin’
(อะเวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Wake these people up and show them they keep dreamin’ [This for real, Bad Boy]
(เวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน [ ดีซ ฟอ ริแอ็ล , แบ็ด บอย ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I used to be the guy stood next to Diddy
(ไอ ยูซ ทู บี เดอะ ไก ซทูด เน็คซท ทู ดิดดี้)
Crucified for bringin sex in the city
(ครูซิไฟ ฟอ บริงอิน เซ็คซ อิน เดอะ ซีทอิ)
Even though the girls think I’m extra pretty
(อีเฝ็น โธ เดอะ เกิล ธิงค แอม เอ๊กซทร่า พรีททิ)
How I know? I ain’t got no extra wit me, oh
(เฮา ไอ โน ไอ เอน ก็อท โน เอ๊กซทร่า วิท มี , โอ)
With the fist tight flow
(วิฑ เดอะ ฟิซท ไทท ฟโล)
Wit a wrist like whoa
(วิท ดา ริซท ไลค โว้ว)
What his b*tch might blow
(ว็อท ฮิส บี *tch ไมท บโล)
Aint no if I…Know
(เอน โน อิฟ ฟาย โน)
I’m the man to plan the way
(แอม เดอะ แม็น ทู แพล็น เดอะ เว)
This ain’t my life
(ดีซ เอน มาย ไลฟ)
I’ve become a saved [Say what]
(แอฝ บิคัม อะ เซฝ [ เซ ว็อท ])
Put up a good fight
(พัท อัพ อะ เกิด ไฟท)
Like its mandalay
(ไลค อิทซ mandalay)
Hate the game, but it made a man a man
(เฮท เดอะ เกม , บัท ดิธ เมด อะ แม็น อะ แม็น)
Gone for a while, its like I ran away
(กอน ฟอ รา ฮไวล , อิทซ ไลค ไก แร็น อะเว)
God tI’me now, and I don’t plan to play
(ก็อด ไทม เนา , แอ็นด ดาย ด้อนท์ แพล็น ทู พเล)
I’m only here for the one thing you lack
(แอม โอ๊นลี่ เฮียร ฟอ ดิ วัน ธิง ยู แล็ค)
And make dj’s scratch is he is he back
(แอ็นด เมค ดีเจซ ซคแร็ช อีส ฮี อีส ฮี แบ็ค)
Kids in the hood stutter it’s a it’s a fact
(คิด ซิน เดอะ ฮุด ซทัทเทอะ อิทซ ซา อิทซ ซา แฟ็คท)
It’s the kid resurrected it’s a it’s a wrap
(อิทซ เดอะ คิด เรสะเรคท อิทซ ซา อิทซ ซา แร็พ)
[As we proceed, to give you what you need, he’s back]
([ แอ็ส วี พโระซีด , ทู กิฝ ยู ว็อท ยู นีด , อีส แบ็ค ])

[Hook]
([ ฮุค ])
Awake these people up and show them they keep dreamin’
(อะเวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go [I wanna see yall out there]
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก [ ไอ วอนนา ซี ยอล เอ้า แดร์ ])
Wake these people up and show them they keep dreamin’
(เวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
[Let’s work this, let’s work now]
([ เล็ท เวิค ดีซ , เล็ท เวิค เนา ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Wake these people up and show them they keep dreamin’
(เวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
[Let’s work, Turn the lights on somebody]
([ เล็ท เวิค , เทิน เดอะ ไลท ออน ซัมบอดี้ ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go [Let’s work]
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก [ เล็ท เวิค ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go [Let’s work]
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก [ เล็ท เวิค ])
Wake these people up and show them they keep dreamin’
(เวค ฑิส พี๊เพิ่ล อัพ แอ็นด โฌ เฑ็ม เด คีพ ดรีมมิน)
[hahahaha…I like this right here, I like this right here]
([ ฮาฮาฮาฮา ไอ ไลค ดีซ ไรท เฮียร , ไอ ไลค ดีซ ไรท เฮียร ])
Breathe Stretch Shake, Let it Go
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก)
Breathe Stretch Shake, Let it Go [For real, Bad Boy]
(บรีฑ ซทเร็ช เฌค , เล็ท ดิธ โก [ ฟอ ริแอ็ล , แบ็ด บอย ])
[AHHHH!]
([ อา! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe, Stretch, Shake คำอ่านไทย Mase feat Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น