เนื้อเพลง I Really Like You คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

I really wanna stop
(ไอ เรียลรี๊ วอนนา สท๊อพ )
But I just got the taste for it
(บั๊ท ไอ จั๊สท กอท เดอะ เท๊ซท ฟอร์ อิท )
I feel like I could fly with the boy on the moon
(ไอ ฟีล ไล๊ค ไก่ คูด ฟลาย วิธ เดอะ บอย ออน เดอะ มูน )
So honey hold my hand, you like making me wait for it
(โซ ฮั๊นนี่ โฮลด์ มาย แฮนด์ ยู ไล๊ค เมกิ้ง มี เว้ท ฟอร์ อิท )
I feel I could die walking up to the room, oh yeah
(ไอ ฟีล ไอ คูด ดาย วอคกิ่ง งั๊พ ทู เดอะ รูม โอ้ เย่ )

Late night, watching television
(เหลท ไน๊ท วัชชิ่ง เทเลฝิ๊ชั่น )
But how’d we get in this position?
(บั๊ท ฮาวด์ วี เก็ท ดิน ดิส โพซิ๊ชั่น ?)
It’s way too soon, I know this isn’t love
(อิทซ เวย์ ทู ซูน ไน โนว์ ดิส อีสซึ่น เลิฟ )
But I need to tell you something
(บั๊ท ไอ นี๊ด ทู เทลล ยู ซัมติง)

I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)
I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)

Oh, did I say too much?
(โอ้ ดิด ได เซย์ ทู มัช ?)
I’m so in my head
(แอม โซ อิน มาย เฮด )
When we’re out of touch
(เว็น เวีย เอ๊าท ดอฟ ทั๊ช )
I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)

It’s like everything you say is a sweet revelation
(อิทซ ไล๊ค เอฟรี่ติง ยู เซย์ อีส ซา สวี้ท เรเวเลชั่น)
All I wanna do is get into your head
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส เก็ท อิ๊นทู ยัวร์ เฮด )
Yeah we could stay alone, you and me, in this temptation
(เย่ วี คูด สเทย์ อะโลน ยู แอนด์ มี อิน ดิส เท๊มพท์เทชั่น )
Sipping on your lips, hanging on by thread, baby
(ซิปปิ่ง งอน ยัวร์ ลิพ แฮ๊งงิง งอน บาย เทร๊ด เบ๊บี้ )

Late night, watching television
(เหลท ไน๊ท วัชชิ่ง เทเลฝิ๊ชั่น )
But how’d we get in this position?
(บั๊ท ฮาวด์ วี เก็ท ดิน ดิส โพซิ๊ชั่น ?)
It’s way too soon, I know this isn’t love
(อิทซ เวย์ ทู ซูน ไน โนว์ ดิส อีสซึ่น เลิฟ )
But I need to tell you something
(บั๊ท ไอ นี๊ด ทู เทลล ยู ซัมติง)

I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)
I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)
[adsense]
Oh, did I say too much?
(โอ้ ดิด ได เซย์ ทู มัช ?)
I’m so in my head
(แอม โซ อิน มาย เฮด )
When we’re out of touch [When we’re out of touch]
(เว็น เวีย เอ๊าท ดอฟ ทั๊ช [ เว็น เวีย เอ๊าท ดอฟ ทั๊ช ])
I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)

Who gave you eyes like that?
(ฮู กีฟ ยู อาย ไล๊ค แด้ท ?)
Said you could keep them?
(เซด ยู คูด คี๊พ เด็ม ?)
I don’t know how to act
(ไอ โด้นท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท )
Or if I should be leaving
(ออ อิ๊ฟ ไฟ ชูด บี ลีวิ่ง)
I’m running out of time
(แอม รันนิ่ง เอ๊าท ดอฟ ไทม์ )
Going out of my mind
(โกอิ้ง เอ๊าท ดอฟ มาย ไมนด์ )
I need to tell you something
(ไอ นี๊ด ทู เทลล ยู ซัมติง)
Yeah, I need to tell you something
(เย่ ไอ นี๊ด ทู เทลล ยู ซัมติง)

[YEAAAAAAH!] I really really really really really really like you
([ เย่~~ ] ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)
I really really really really really really like you [Oh, oh, ohh!]
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู [ โอ้ โอ้ โอ้ ])
And I want you. Do you want me? Do you want me too? [Do you want me, too?]
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?[ ดู ยู ว้อนท มี ทู ?])

Oh, did I say too much? [Did I say too much?]
(โอ้ ดิด ได เซย์ ทู มัช ?[ ดิด ได เซย์ ทู มัช ?])
I’m so in my head [I’m so in my head]
(แอม โซ อิน มาย เฮด [ แอม โซ อิน มาย เฮด ])
When we’re out of touch [When we’re out of touch!]
(เว็น เวีย เอ๊าท ดอฟ ทั๊ช [ เว็น เวีย เอ๊าท ดอฟ ทั๊ช ])
I really really really really really really like you
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)

[YEAAAAAAH!] I really really really really really really like you
([ เย่~~ ] ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู )
And I want you. Do you want me? Do you want me too? [Yeah, I need to tell you something]
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?[ เย่ ไอ นี๊ด ทู เทลล ยู ซัมติง ])
I really really really really really really like you [Oh, yeah!]
(ไอ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ เรียลรี๊ ไล๊ค ยู [ โอ้ เย่ ])
And I want you. Do you want me? Do you want me too?
(แอนด์ ได ว้อนท ยู ดู ยู ว้อนท มี ?ดู ยู ว้อนท มี ทู ?)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Really Like You คำอ่านไทย Carly Rae Jepsen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น