เนื้อเพลง Phonography คำอ่านไทย Britney Spears

We’re not so different you and me,
(เวีย น็อท โซ ดีฟเฟอะเร็นท ยู แอ็นด มี ,)
‘Cause we both share our share of obscenities,
(คอส วี โบธ แฌ เอ๊า แฌ อ็อฝ obscenities ,)
And everybody’s got some freaky tendencies,
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ก็อท ซัม ฟรีคกี้tendencies ,)
Hidden or admitted, ’cause we all got needs,
(ฮีดดน ออ แอ็ดมีททิด , คอส วี ออล ก็อท นีด ,)

And I make no apologies, [Uh-uh]
(แอ็นด ดาย เมค โน อโพโลไจซ์ , [ อา อา ])
I’m into phonography, [Uh-uh]
(แอม อีนทุ phonography , [ อา อา ])
And I like my bluetooth b*ttons comin’ loose,
(แอ็นด ดาย ไลค มาย bluetooth บี *ttons คัมอิน ลูซ ,)
I need my hands free,
(ไอ นีด มาย แฮ็นด ฟรี ,)
Then I let my mind roam,
(เด็น นาย เล็ท มาย ไมนด โรม ,)
Playing with my ringtone.
(พเลนิ่ง วิฑ มาย ริงโทน)

He got service, I got service,
(ฮี ก็อท เซอฝิซ , ไอ ก็อท เซอฝิซ ,)
Baby we can talk all night, [Go]
(เบบิ วี แค็น ทอค ออล ไนท , [ โก ])

Let’s talk about biology,
(เล็ท ทอค อะเบาท ไบออลโอะจิ ,)
Make believe you’re next to me,
(เมค บิลีฝ ยัวร์ เน็คซท ทู มี ,)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Talk that sexy talk to me,
(ทอค แดท เซคซิ ทอค ทู มี ,)
Better make sure that the line is clean,
(เบทเทอะ เมค ฌุร แดท เดอะ ไลน อีส คลีน ,)
Keep it confidential, you and me.
(คีพ อิท คอนฟิเดนแฌ็ล , ยู แอ็นด มี)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Dirty talking, call it phonography. [Hey]
(เดอทิ ทอคอิง , คอล อิท phonography [ เฮ ])

I can final all your commands,
(ไอ แค็น ไฟแน็ล ออล ยุร ค็อมมานด ,)
But there will be no talk of adding you to my plans,
(บัท แดร์ วิล บี โน ทอค อ็อฝ แอดดิง ยู ทู มาย แพล็น ,)
I’ll keep you connected as long as you understand,
(แอล คีพ ยู ค็อนเนคท แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู อันเดิซแทนด ,)
Thats how we should keep it Mister Telephone Man.
(แด๊ท เฮา วี เชิด คีพ อิท มีซเทอะ เทลอิโฟน แม็น)

And I make no apologies, [Uh-uh]
(แอ็นด ดาย เมค โน อโพโลไจซ์ , [ อา อา ])
I’m into phonography, [Uh-uh]
(แอม อีนทุ phonography , [ อา อา ])
And I like my bluetooth b*ttons comin’ loose,
(แอ็นด ดาย ไลค มาย bluetooth บี *ttons คัมอิน ลูซ ,)
I need my hands free,
(ไอ นีด มาย แฮ็นด ฟรี ,)
Then I let my mind roam,
(เด็น นาย เล็ท มาย ไมนด โรม ,)
Playing with my ringtone.
(พเลนิ่ง วิฑ มาย ริงโทน)

He got service, I got service,
(ฮี ก็อท เซอฝิซ , ไอ ก็อท เซอฝิซ ,)
Baby we can talk all night, [Go]
(เบบิ วี แค็น ทอค ออล ไนท , [ โก ])

Let’s talk about biology,
(เล็ท ทอค อะเบาท ไบออลโอะจิ ,)
Make believe you’re next to me,
(เมค บิลีฝ ยัวร์ เน็คซท ทู มี ,)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Talk that sexy talk to me,
(ทอค แดท เซคซิ ทอค ทู มี ,)
Better make sure that the line is clean,
(เบทเทอะ เมค ฌุร แดท เดอะ ไลน อีส คลีน ,)
Keep it confidential, you and me.
(คีพ อิท คอนฟิเดนแฌ็ล , ยู แอ็นด มี)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Dirty talking, call it phonography. [Hey]
(เดอทิ ทอคอิง , คอล อิท phonography [ เฮ ])

Baby if you’re not alone,
(เบบิ อิฟ ยัวร์ น็อท อะโลน ,)
Take me on speakerphone,
(เทค มี ออน speakerphone ,)
What I’m ’bout to say right here,
(ว็อท แอม เบาท ทู เซ ไรท เฮียร ,)
Is just for your ears to hear,
(อีส จัซท ฟอ ยุร เอีย ทู เฮีย ,)
If you need to hit me back, hit me back,
(อิฟ ยู นีด ทู ฮิท มี แบ็ค , ฮิท มี แบ็ค ,)
I got a *69,
(ไอ ก็อท ดา *69 ,)
[for that, for that]
([ ฟอ แดท , ฟอ แดท ])

[Go]
([ โก ])

Let’s talk about biology,
(เล็ท ทอค อะเบาท ไบออลโอะจิ ,)
Make believe you’re next to me,
(เมค บิลีฝ ยัวร์ เน็คซท ทู มี ,)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Talk that sexy talk to me,
(ทอค แดท เซคซิ ทอค ทู มี ,)
Better make sure that the line is clean,
(เบทเทอะ เมค ฌุร แดท เดอะ ไลน อีส คลีน ,)
Keep it confidential, you and me.
(คีพ อิท คอนฟิเดนแฌ็ล , ยู แอ็นด มี)
Phonography, phonography,
(Phonography , phonography ,)
Dirty talking, call it phonography. [Hey]
(เดอทิ ทอคอิง , คอล อิท phonography [ เฮ ])

[Go]
([ โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Phonography คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น