เนื้อเพลง Look at Me คำอ่านไทย Esham feat Twiztid

()
” Is there anybody out there? ”
(” อีส แดร์ เอนอิบอดิ เอ้า แดร์ “)
” Esham and Twiztid. ”
(” Esham แอ็นด Twiztid “)
” Twiztid! ”
(” Twiztid ! “)
” Who thought it’d happen? ”
(” ฮู ธอท อิทด แฮพเพ็น “)
” That’s right, b*tch ”
(” แด๊ท ไรท , บี *tch “)

[Esham:] Look at me! Look at me!
([ Esham : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Jamie Madrox:] Come on dog, I see you sterrn.
([ เจมี่ Madrox : ] คัมมอน ด็อก , ไอ ซี ยู sterrn)
[Esham:] Look at me! Look at me!
([ Esham : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Jamie Madrox:] Is it the clothes you see me werrn?
([ เจมี่ Madrox : ] อีส ซิท เดอะ คโลฑ ยู ซี มี werrn)
[Esham:] Look at me! Look at me!
([ Esham : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Jamie Madrox:] Is it them twenty-fours glerrn?
([ เจมี่ Madrox : ] อีส ซิท เฑ็ม ทเวนทิ โฟ glerrn)
[Esham:] Look at me! Look at me!
([ Esham : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Jamie Madrox:] You know I just ain’t cerrn.
([ เจมี่ Madrox : ] ยู โน ไอ จัซท เอน cerrn)

[Esham]
([ Esham ])
Look at me
(ลุค แกท มี)
I’m from the three-one-three
(แอม ฟร็อม เดอะ ธรี วัน ธรี)
E-A-S-T S-I-D-E
(อี อะ เอส ที เอส ซาย ดี อี)
Who’s the number-one cheddar boy in the city?
(ฮู เดอะ นัมเบอะ วัน เชเดอร์ บอย อิน เดอะ ซีทอิ)
Attitude sh*tty
(แอททิทยูด ฌะ *tty)
Sniffing coke off b*tches titties
(สนิฟฟิ้ง โคค ออฟฟ บี *tches ไตเติลสฺ)
You never thought that I’d be runnin wit the hatchet
(ยู เนฝเวอะ ธอท แดท อาย บี รูนนิน วิท เดอะ แฮชอิท)
Who runs detroit? Esham and Kill Patrick
(ฮู รัน ดีทอยดฺ Esham แอ็นด คิล แพทริค)
I can’t forget about the Wicked Clownz and Psychopathic
(ไอ แค็นท เฟาะเกท อะเบาท เดอะ วิค Clownz แอ็นด Psychopathic)
And if you got static, I’m whippin out the automatic
(แอ็นด อิฟ ยู ก็อท ซแททอิค , แอม whippin เอ้า ดิ ออโทะแมทอิค)

[Jamie Madrox]
([ เจมี่ Madrox ])
I’m swinging for your esophogus
(แอม สวิงงิงฟอ ยุร esophogus)
You gon look at me, or I’m a get to palming the world just like I was Apocolypse
(ยู ก็อน ลุค แกท มี , ออ แอม มา เก็ท ทู palmings เดอะ เวิลด จัซท ไลค ไก วอส Apocolypse)
With that destructive and malicious look in my eyes
(วิฑ แดท ดิซทรัคทิฝ แอ็นด มะลีฌอัซ ลุค อิน มาย ไอ)
Me, Mono, Blaze, and Esham who wanna die?
(มี , มอนโอะ , บเลส , แอ็นด Esham ฮู วอนนา ได)

[Monoxide Child]
([ เมาะนอคไซด ไชล ])
F*ck it, y’all
(เอฟ *ck อิท , ยอล)
I’ve been f*ckin with black magic
(แอฝ บีน เอฟ *ckin วิฑ บแล็ค แมจอิค)
Now I’m standing in the middle of the Gratiot yelling at the passing traffic
(เนา แอม ซแทนดิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ Gratiot เยลลิง แอ็ท เดอะ พาซซิง ทแรฟฟิค)
Nothing to laugh at, but I’m something to see
(นัธอิง ทู ลาฟ แอ็ท , บัท แอม ซัมติง ทู ซี)
I spit fire, you can see my tounge blaze when I breathe
(ไอ ซพิท ไฟร , ยู แค็น ซี มาย ทอง บเลส ฮเว็น นาย บรีฑ)

[Monoxide Child:] Look at me! Monoxide!
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ลุค แกท มี ! เมาะนอคไซด !)
[Jamie Madrox:] Jamie Madrox! Soda pop rocks
([ เจมี่ Madrox : ] เจมี่ Madrox ! โซดะ พ็อพ ร็อค)
[Esham:] Esham! Wicket sh*t! Boomin’ out spots!
([ Esham : ] Esham ! วิคเค็ท ฌะ *ที ! บูมิน เอ้า สพอท !)

[Esham]
([ Esham ])
Look at me
(ลุค แกท มี)
My life and times what they took from me
(มาย ไลฟ แอ็นด ไทม ว็อท เด ทุค ฟร็อม มี)
They overlooked me, the judge threw the book at me
(เด โอเฝอะลูค มี , เดอะ จัจ ธรู เดอะ เบิค แกท มี)
Look at me
(ลุค แกท มี)
All blue Detroit hat
(ออล บลู ดีทอยดฺ แฮ็ท)
Suspect cause I’m driving while black
(ซัซเพ็คท คอส แอม ดรายวิง ฮไวล บแล็ค)

[Jamie Madrox:] Look at me! Look at me!
([ เจมี่ Madrox : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Monoxide Child:] Come on, dog. I see your sterrn.
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] คัมมอน , ด็อก ไอ ซี ยุร sterrn)
[Jamie Madrox:] Look at me! Look at me!
([ เจมี่ Madrox : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Monoxide Child:] Is it the clothes you see me werrn?
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] อีส ซิท เดอะ คโลฑ ยู ซี มี werrn)
[Jamie Madrox:] Look at me! Look at me!
([ เจมี่ Madrox : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Monoxide Child:] Is it them twenty-fours glerrn?
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] อีส ซิท เฑ็ม ทเวนทิ โฟ glerrn)
[Jamie Madrox:] Look at me! Look at me!
([ เจมี่ Madrox : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Monoxide Child:] You know I just ain’t carin.
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ยู โน ไอ จัซท เอน แคริน)

[Monoxide Child:] Look at me! Look at me!
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Esham:] Come on, dog. I see you starin.
([ Esham : ] คัมมอน , ด็อก ไอ ซี ยู สตาร์ริน)
[Monoxide Child:] Look at me! Look at me!
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Esham:] Is it the clothes that I’m wearin?
([ Esham : ] อีส ซิท เดอะ คโลฑ แดท แอม เวียริน)
[Monoxide Child:] Look at me! Look at me!
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ลุค แกท มี ! ลุค แกท มี !)
[Esham:] Is it them duece-four’s glarin?
([ Esham : ] อีส ซิท เฑ็ม ดิวซ์ โฟ glarin)
[Monoxide Child:] You know I just ain’t carin.
([ เมาะนอคไซด ไชล : ] ยู โน ไอ จัซท เอน แคริน)

L-O-O-K A-T M-E
(แอล โอ โอ เค กา ที เอ็ม อี)
B-I-T-C-H U B-I-T-C-H…
(บี ไอ ที ซี เฮส ยู บี ไอ ที ซี เฮส)

I said
(ไอ เซ็ด)

L-O-O-K A-T M-E
(แอล โอ โอ เค กา ที เอ็ม อี)
B-I-T-C-H U B-I-T-C-H…
(บี ไอ ที ซี เฮส ยู บี ไอ ที ซี เฮส)

L-O-O-K A-T M-E
(แอล โอ โอ เค กา ที เอ็ม อี)
B-I-T-C-H U B-I-T-C-H…
(บี ไอ ที ซี เฮส ยู บี ไอ ที ซี เฮส)

I said
(ไอ เซ็ด)

L-O-O-K A-T M-E
(แอล โอ โอ เค กา ที เอ็ม อี)
B-I-T-C-H U B-I-T-C-H…
(บี ไอ ที ซี เฮส ยู บี ไอ ที ซี เฮส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Look at Me คำอ่านไทย Esham feat Twiztid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น