เนื้อเพลง Cocoon คำอ่านไทย Bjork


()

Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
That a boy like him
(แดท ดา บอย ไลค ฮิม)
Would have entered me lightly
(เวิด แฮ็ฝ เอนเทอะ มี ไลทลิ)
Restoring my blisses
(Restorings มาย blisses)

Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
That a boy like him
(แดท ดา บอย ไลค ฮิม)
After sharing my core
(อาฟเทอะ ชาร์ริง มาย โค)
Would stay going nowhere
(เวิด ซเท โกอิ้ง โนแวร์)

Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
A beauty this immense
(อะ บยูทิ ดีซ อิเมนซ)
Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
A saintly trance
(อะ เซนทลิ ทแร็นซ)
Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
Miraculous breath
(มิแรคอิวลัซ บเร็ธ)
To inhale a beard
(ทู อินเฮล อะ เบียด)
Loaded with courage
(โลด วิฑ เคอริจ)

Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
That a boy like him
(แดท ดา บอย ไลค ฮิม)
Possessed of magical
(พ็อสเสซ อ็อฝ แมจอิแค็ล)
Sensitivity
(เซนซิทีฝอิทิ)
Would approach a girl like me
(เวิด แอ็พโรช อะ เกิล ไลค มี)
Who caresses cradles his head
(ฮู เคอแรสเซด เครเดิล ฮิส เฮ็ด)
In a bosom
(อิน อะ บูสอัม)

He slides inside
(ฮี ซไลด อีนไซด)
Half awake, half asleep
(ฮาล์ฟ อะเวค , ฮาล์ฟ อัซลีพ)
We faint back
(วี เฟนท แบ็ค)
Into sleephood
(อีนทุ sleephood)
When I wake up
(ฮเว็น นาย เวค อัพ)
The second time
(เดอะ เซคอันด ไทม)
In his arms
(อิน ฮิส อาม)
Gorgeousness
(กอจัซเน็ซ)
He’s still inside me
(อีส ซทิล อีนไซด มี)

Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)
Who ahhh
(ฮู อาห์)
Who would have known
(ฮู เวิด แฮ็ฝ โนน)

A train of pearls
(อะ ทเรน อ็อฝ เพิล)
Cabin by cabin
(แคบอิน ไบ แคบอิน)
Is shot precisely
(อีส ฌ็อท พริไซซลิ)
Across an ocean
(อัครอซ แอน โอแฌ็น)

From a mouth
(ฟร็อม มา เมาธ)
From a
(ฟร็อม มา)
From the mouth
(ฟร็อม เดอะ เมาธ)
Of a girl like me
(อ็อฝ อะ เกิล ไลค มี)
To a boy
(ทู อะ บอย)
To a boy
(ทู อะ บอย)
To a boy
(ทู อะ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cocoon คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น