เนื้อเพลง The Only Thing That Looks Good on Me Is You คำอ่านไทย Bryan Adams

I don’t look good in no Armani Suits
(ไอ ด้อนท์ ลุค เกิด อิน โน อาร์มานนี ซยูท)
No Gucci shoes – or designer boots
(โน กู๊ซชี่ ฌู ออ ดิไสนเนอะ บูท)
I’ve tried the latest lines from A to Z
(แอฝ ทไร เดอะ เลทเอ็ซท ไลน ฟร็อม มา ทู ซี)
But there’s just one thing that looks good on me
(บัท แดร์ จัซท วัน ธิง แดท ลุค เกิด ออน มี)

The only thing I want
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ว็อนท)
The only thing I need
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ นีด)
The only thing I choose
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ชูส)
The only thing that looks good on me…is you
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ลุค เกิด ออน มี อีส ยู)
I’m not satisfied with Versace style
(แอม น็อท แซทอิซไฟด วิฑ เวอร์ซาดชี ซไทล)
Put those patent leather pants – in the circular file
(พัท โฑส เพเท็นท เลฑเออะ แพ็นท ซิน เดอะ เซอคิวเลอ ไฟล)
Sometimes I think – I might be lookin’ good
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค ไอ ไมท บี ลุคกิน เกิด)
But there’s only one thing that fits me like it should
(บัท แดร์ โอ๊นลี่ วัน ธิง แดท ฟิท มี ไลค อิท เชิด)

The only thing I want
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ว็อนท)
The only thing I need
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ นีด)
The only thing I choose
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ชูส)
The only thing that looks good on me…is you
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ลุค เกิด ออน มี อีส ยู)
Ya it’s you – it could only be you
(ยา อิทซ ยู อิท เคิด โอ๊นลี่ บี ยู)
Nobody else will ever do
(โนบอดี้ เอ็ลซ วิล เอฝเออะ ดู)
Ya baby it’s you – that I stick to
(ยา เบบิ อิทซ ยู แดท ไอ ซทิค ทู)
Ya we stick like glue
(ยา วี ซทิค ไลค กลู)

The only thing I want
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ว็อนท)
The only thing I need
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ นีด)
The only thing I choose
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ชูส)
The only thing that looks good on me…is you
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ลุค เกิด ออน มี อีส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Only Thing That Looks Good on Me Is You คำอ่านไทย Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น