เนื้อเพลง I Apologize คำอ่านไทย Ruff Endz

What is he doing now? Baby, listen.
(ว็อท อีส ฮี ดูอิง เนา เบบิ , ลิ๊สซึ่น)

Take a look in the mirror, baby,
(เทค เก ลุค อิน เดอะ มีเรอะ , เบบิ ,)
And I promise you, you’ll see what I see.
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ยู , โยว ซี ว็อท ไอ ซี)
The most beautiful thing, heaven and earth,
(เดอะ โมซท บยูทิฟุล ธิง , เฮฝเอ็น แอ็นด เอิธ ,)
Both adore you, now,
(โบธ อะโด ยู , เนา ,)
So don’t change the way you are,
(โซ ด้อนท์ เชนจ เดอะ เว ยู อาร์ ,)
And don’t change the things you do.
(แอ็นด ด้อนท์ เชนจ เดอะ ธิง ยู ดู)
All because of one man was untrue to you,
(ออล บิคอส อ็อฝ วัน แม็น วอส อันทรู ทู ยู ,)
And one day, he’s gonna realize,
(แอ็นด วัน เด , อีส กอนนะ รีแอะไลส ,)
That he gave a jewel when he gave up you.
(แดท ฮี เกฝ อะ จูเอ็ล ฮเว็น ฮี เกฝ อัพ ยู)

He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)
He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)

I know you been through some things,
(ไอ โน ยู บีน ธรู ซัม ธิง ,)
With this man, yes you did,
(วิฑ ดีซ แม็น , เย็ซ ยู ดิด ,)
But I’m gonna do everything I can to make it right,
(บัท แอม กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง ไอ แค็น ทู เมค อิท ไรท ,)
And to keep it tight,
(แอ็นด ทู คีพ อิท ไทท ,)
Girl, everytime he made you cry,
(เกิล , เอ๊รี่ไทม์ ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, baby,
(ไอ อะพอลโอะไจส , เบบิ ,)
Every man is not the same as your last,
(เอฝริ แม็น อีส น็อท เดอะ เซม แอ็ส ยุร ลาซท ,)
But I’m begging, give me a chance.
(บัท แอม เบกกิง , กิฝ มี อะ ชานซ)

He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)
He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)

First thing I’m gonna do is spoil you,
(เฟิซท ธิง แอม กอนนะ ดู อีส ซพอยล ยู ,)
Assure you, prove to you,
(แอะฌูร ยู , พรูฝ ทู ยู ,)
That every man in the world ain’t the same.
(แดท เอฝริ แม็น อิน เดอะ เวิลด เอน เดอะ เซม)
Only one should take blame,
(โอ๊นลี่ วัน เชิด เทค บเลม ,)
Besides, it was him who did, hmm, you know,
(บิไซด , อิท วอส ฮิม ฮู ดิด , อึม , ยู โน ,)
So why I should I have to pay for it,
(โซ ฮไว ไอ เชิด ดาย แฮ็ฝ ทู เพ ฟอ อิท ,)
For all sh*t he did, things he hid,
(ฟอ ออล ฌะ *ที ฮี ดิด , ธิง ฮี ฮิด ,)
Made it hard for you to trust again.
(เมด อิท ฮาด ฟอ ยู ทู ทรัซท อะเกน)
Then I’m gonna spend a little dough on you,
(เด็น แอม กอนนะ ซเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โด ออน ยู ,)
So the next time he see, you be real jiggy,
(โซ เดอะ เน็คซท ไทม ฮี ซี , ยู บี ริแอ็ล เจคกี้ ,)
High class, looking so bad,
(ไฮ คลาซ , ลุคอิง โซ แบ็ด ,)
Better than that n*gga’s first and his last
(เบทเทอะ แฑ็น แดท เอ็น *ggas เฟิซท แอ็นด ฮิส ลาซท)
Then he’ll regret the day he left,
(เด็น เฮ็ล ริกเรท เดอะ เด ฮี เล็ฟท ,)
But it’s too late, b*tch you slept,
(บัท อิทซ ทู เลท , บี *tch ยู ซเล็พท ,)
So I’m a pick up where you left off,
(โซ แอม มา พิค อัพ ฮแว ยู เล็ฟท ออฟฟ ,)
And beside, n*gga’s always off.
(แอ็นด บิไซด , เอ็น *ggas ออลเว ออฟฟ)

He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)
He was wrong girl, and he knows it,
(ฮี วอส ร็อง เกิล , แอ็นด ฮี โน ซิท ,)
But he just won’t admit it,
(บัท ฮี จัซท ว็อนท แอ็ดมีท ดิธ ,)
So for every single time that he made you cry,
(โซ ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม แดท ฮี เมด ยู คไร ,)
I apologize, I apologize.
(ไอ อะพอลโอะไจส , ไอ อะพอลโอะไจส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Apologize คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น