เนื้อเพลง No Room at The Inn คำอ่านไทย Anne Murray

i understand their offer, that’s totally unacceptable
(ไอ อันเดิซแทนด แด ออฟเฟอะ , แด๊ท โททอลลี่ unacceptable)
we have no room for negotiation
(วี แฮ็ฝ โน รุม ฟอ นิโกฌิเอฌัน)
look, i’ve got someone at the door, call me back as soon as you know ok, bye
(ลุค , แอฝ ก็อท ซัมวัน แอ็ท เดอะ โด , คอล มี แบ็ค แอ็ส ซูน แอ็ส ยู โน โอเค , ไบ)
this is ridiculous, everytime…
(ดีซ ซิส ริดีคอิวลัซ , เอ๊รี่ไทม์)
look, i’m very busy right now, i don’t have any extra time, alright
(ลุค , แอม เฝริ บีสอิ ไรท เนา , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิ เอ๊กซทร่า ไทม , ออลไร๊ท)
so could you come back, I don’t know–LATER?
(โซ เคิด ยู คัม แบ็ค , ไอ ด้อนท์ โน เลทเออะ)

oh, they’re turned down
(โอ , เดรว เทิน เดาน)
turned upside down
(เทิน อัพไซต์ เดาน)
every room is taken
(เอฝริ รุม อีส เทคเอ็น)
short and tall, crowded wall to wall, nearing sleep
(ฌอท แอ็นด ทอล , คเราด วอล ทู วอล , เนียริง ซลีพ)
i’ll knock again, use that wanting in, make the strangers leave
(แอล น็อค อะเกน , ยูซ แดท วอนทิง อิน , เมค เดอะ ซทเรนเจอะ ลีฝ)
will we ever get some peace?
(วิล วี เอฝเออะ เก็ท ซัม พีซ)
sent away till another day when he’ll walk among them
(เซ็นท อะเว ทิล แอะนัธเออะ เด ฮเว็น เฮ็ล วอค อะมัง เฑ็ม)
so a man, knocking once again, bringing peace
(โซ อะ แม็น , นอคกิง วันซ อะเกน , บริงกิง พีซ)
there are those of the young and old who will not recieve
(แดร์ อาร์ โฑส อ็อฝ เดอะ ยัง แอ็นด โอลด ฮู วิล น็อท รีซิฝ)
saying, ” man, we have no need. ”
(เซอิง , ” แม็น , วี แฮ็ฝ โน นีด “)

still no room in the inn
(ซทิล โน รุม อิน ดิ อิน)
turned away once again
(เทิน อะเว วันซ อะเกน)
wants to save everyone but no saving is done
(ว็อนท ทู เซฝ เอ๊วี่วัน บัท โน เซฝอิง อีส ดัน)
till there’s room in the end
(ทิล แดร์ รุม อิน ดิ เอ็นด)

long ago, yeah well maybe so,
(ล็อง อะโก , เย่ เว็ล เมบี โซ ,)
but not much as changed since then
(บัท น็อท มัช แอ็ส เชนจ ซินซ เด็น)
pride and sin keep resisting him and always will
(พไรด แอ็นด ซิน คีพ รีซิซติง ฮิม แอ็นด ออลเว วิล)
don’t need toys to lead someone to joy
(ด้อนท์ นีด ทอย ทู เล็ด ซัมวัน ทู จอย)
it’s for this he’s watching, waiting, knocking still
(อิทซ ฟอ ดีซ อีส วัทชิง , เวททิง , นอคกิง ซทิล)

still no room in the inn
(ซทิล โน รุม อิน ดิ อิน)
turned away once again
(เทิน อะเว วันซ อะเกน)
wants to save everyone but no saving is done
(ว็อนท ทู เซฝ เอ๊วี่วัน บัท โน เซฝอิง อีส ดัน)
till there’s room…
(ทิล แดร์ รุม)

inside, outside, or upside down
(อีนไซด , เอาทไซด , ออ อัพไซต์ เดาน)
while forever beckons to us
(ฮไวล เฟาะเรฝเออะ เบคคัน ทู อัซ)
we serve the moth and the rust
(วี เซิฝ เดอะ ม็อธ แอ็นด เดอะ รัซท)
we showed ourselves in
(วี โฌ เอารเซลฝส ซิน)
let’s open the inn and let him in
(เล็ท โอเพ็น ดิ อิน แอ็นด เล็ท ฮิม อิน)

came to save everyone but no saving is done
(เคม ทู เซฝ เอ๊วี่วัน บัท โน เซฝอิง อีส ดัน)
until there’s room in the inn
(อันทีล แดร์ รุม อิน ดิ อิน)
i hear he’s coming again
(ไอ เฮีย อีส คัมอิง อะเกน)
time to scrub down the walls like the lamp in the hall
(ไทม ทู ซครับ เดาน เดอะ วอล ไลค เดอะ แล็มพ อิน เดอะ ฮอล)
and set a table for him
(แอ็นด เซ็ท ดา เท๊เบิ้ล ฟอ ฮิม)
let’s make some room [lots of it]
(เล็ท เมค ซัม รุม [ ล็อท อ็อฝ อิท ])
in the inn
(อิน ดิ อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Room at The Inn คำอ่านไทย Anne Murray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น