เนื้อเพลง Love You Like I Did คำอ่านไทย 112

Tell me whos gonna look at you
(เท็ล มี ฮู กอนนะ ลุค แกท ยู)
And love you for the person you are
(แอ็นด ลัฝ ยู ฟอ เดอะ เพ๊อร์ซั่น ยู อาร์)
Tell me whos gonna understand
(เท็ล มี ฮู กอนนะ อันเดิซแทนด)
That sometimes you can take things too far
(แดท ซัมไทม์ ยู แค็น เทค ธิง ทู ฟา)
Tell me whos gonna be there when
(เท็ล มี ฮู กอนนะ บี แดร์ ฮเว็น)
Times are good and when they are bad
(ไทม แซร์ เกิด แอ็นด ฮเว็น เด อาร์ แบ็ด)
Tell me whos gonna love you girl
(เท็ล มี ฮู กอนนะ ลัฝ ยู เกิล)
The way i loved you
(เดอะ เว ไอ ลัฝ ยู)

Tell me whos gonna be right there
(เท็ล มี ฮู กอนนะ บี ไรท แดร์)
To wipe your tears whenever you cry
(ทู ไวพ ยุร เทีย ฮเว็นเอฝเออะ ยู คไร)
Tell me whos gonna talk it out
(เท็ล มี ฮู กอนนะ ทอค อิท เอ้า)
To make sure everything is alright
(ทู เมค ฌุร เอ๊วี่ติง อีส ออลไร๊ท)
Tell me whos gonna call you on the telephone
(เท็ล มี ฮู กอนนะ คอล ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
When you’re all alone
(ฮเว็น ยัวร์ ออล อะโลน)
Tell me whos gonna love you girl
(เท็ล มี ฮู กอนนะ ลัฝ ยู เกิล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Aint nobody gonna do the things i did
(เอน โนบอดี้ กอนนะ ดู เดอะ ธิง ซาย ดิด)
Aint nobody gonna kiss the way i kiss
(เอน โนบอดี้ กอนนะ คิซ เดอะ เว ไอ คิซ)
Aint nobody gonna spend the way i spend
(เอน โนบอดี้ กอนนะ ซเพ็นด เดอะ เว ไอ ซเพ็นด)
Aint nobody gonna love you like i did
(เอน โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ ยู ไลค ไก ดิด)
Aint nobody gonna be the fool for you
(เอน โนบอดี้ กอนนะ บี เดอะ ฟูล ฟอ ยู)
Aint nobody gonna open the doors for you
(เอน โนบอดี้ กอนนะ โอเพ็น เดอะ โด ฟอ ยู)
Aint nobody going through what i went through
(เอน โนบอดี้ โกอิ้ง ธรู ว็อท ไอ เว็นท ธรู)
Aint nobody gonna love you
(เอน โนบอดี้ กอนนะ ลัฝ ยู)
Love you like i did…
(ลัฝ ยู ไลค ไก ดิด)

Anytime you needed a friend
(เอนี่ไทม์ ยู นีด อะ ฟเร็นด)
Girl i was right there for you
(เกิล ไอ วอส ไรท แดร์ ฟอ ยู)
Anytime you needed love
(เอนี่ไทม์ ยู นีด ลัฝ)
You could call on me for that too
(ยู เคิด คอล ออน มี ฟอ แดท ทู)
There is nothing, nothing that i wouldnt do for you
(แดร์ อีส นัธอิง , นัธอิง แดท ไอ วูดดึ่น ดู ฟอ ยู)
Tell me whos gonna love you girl
(เท็ล มี ฮู กอนนะ ลัฝ ยู เกิล)
The way i loved you
(เดอะ เว ไอ ลัฝ ยู)

Everything you always wanted
(เอ๊วี่ติง ยู ออลเว ว็อนท)
Girl you know i gave it to you
(เกิล ยู โน ไอ เกฝ อิท ทู ยู)
Never had to worry cuz you knew
(เนฝเวอะ แฮ็ด ทู เวอริ คัซ ยู นยู)
I would take care of you
(ไอ เวิด เทค แค อ็อฝ ยู)
And you may find, another man
(แอ็นด ยู เม ไฟนด , แอะนัธเออะ แม็น)
But cant nobody love you
(บัท แค็นท โนบอดี้ ลัฝ ยู)
The way that i loved you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

How could you do it?
(เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Baby, how could you [you did me wrong]
(เบบิ , เฮา เคิด ยู [ ยู ดิด มี ร็อง ])
Treat me the way you did [you broke my heart]
(ทรีท มี เดอะ เว ยู ดิด [ ยู บโรค มาย ฮาท ])
And how could you leave me?
(แอ็นด เฮา เคิด ยู ลีฝ มี)
When you know i did [leave me by myself]
(ฮเว็น ยู โน ไอ ดิด [ ลีฝ มี ไบ ไมเซลฟ ])
I did everything for you [girl, i did everything for you]
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ฟอ ยู [ เกิล , ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ฟอ ยู ])
And you’ll never find another man to love you the way that i did
(แอ็นด โยว เนฝเวอะ ไฟนด แอะนัธเออะ แม็น ทู ลัฝ ยู เดอะ เว แดท ไอ ดิด)
Girl nobody… nobody…
(เกิล โนบอดี้ โนบอดี้)
Will love you just like me…
(วิล ลัฝ ยู จัซท ไลค มี)

[Chorus until end]
([ โครัซ อันทีล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love You Like I Did คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น