เนื้อเพลง Secret Garden คำอ่านไทย Madonna

In my secret garden, I’m looking for the perfect flower
(อิน มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น , แอม ลุคอิง ฟอ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ฟเลาเออะ)
Waiting for my finest hour
(เวททิง ฟอ มาย ไฟเนทส์ เอาร)
In my secret garden, I still believe after all
(อิน มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น , ไอ ซทิล บิลีฝ อาฟเทอะ ออล)
I still believe and I fall
(ไอ ซทิล บิลีฝ แอ็นด ดาย ฟอล)
You plant the seed and I’ll watch it grow
(ยู พลานท เดอะ ซี แอ็นด แอล ว็อช อิท กโร)
I wonder when I’ll start to show
(ไอ วันเดอะ ฮเว็น แอล ซทาท ทู โฌ)
I wonder if I’ll ever know
(ไอ วันเดอะ อิฟ แอล เอฝเออะ โน)
Where my place is
(ฮแว มาย พเลซ อีส)
Where my face is
(ฮแว มาย เฟซ อีส)
I know it’s in here somewhere
(ไอ โน อิทซ ซิน เฮียร ซัมแวร์)
I just wish I knew the color of my hair
(ไอ จัซท วิฌ ไอ นยู เดอะ คัลเออะ อ็อฝ มาย แฮ)
I know the answer’s hiding somewhere
(ไอ โน ดิ อานเซอะ ไฮดอิง ซัมแวร์)
In my secret garden, there’s
(อิน มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น , แดร์)

Chorus:
(โครัซ :)

A petal that isn’t torn
(อะ เพเดว แดท อีสซึ่น โทน)
A heart that will not harden
(อะ ฮาท แดท วิล น็อท harden)
A place that I can be born
(อะ พเลซ แดท ไอ แค็น บี บอน)
In my secret garden
(อิน มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น)
A rose without a thorn
(อะ โรส วิเฑาท ดา ธอน)
A lover without scorn
(อะ ลัฝเออะ วิเฑาท ซคอน)

If I wait for the rain to kiss me and undress me
(อิฟ ฟาย เวท ฟอ เดอะ เรน ทู คิซ มี แอ็นด อันดเรซ มี)
Will I look like a fool, wet and a mess
(วิล ไอ ลุค ไลค เก ฟูล , เว็ท แอ็นด อะ เมซ)
Will I still be thirsty
(วิล ไอ ซทิล บี เธิซทิ)
Will I pass the test
(วิล ไอ เพซ เดอะ เท็ซท)
And if I look for the rainbow, will I see it
(แอ็นด อิฟ ฟาย ลุค ฟอ เดอะ เรนโบว์ , วิล ไอ ซี อิท)
Or will it pass right by
(ออ วิล อิท เพซ ไรท ไบ)
‘Cause I’m not supposed to see
(คอส แอม น็อท ซัพโพส ทู ซี)
‘Cause the blind are never free
(คอส เดอะ บไลนด อาร์ เนฝเวอะ ฟรี)
Even at my secret garden
(อีเฝ็น แอ็ท มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น)
There’s a chance that I could harden
(แดร์ ซา ชานซ แดท ไอ เคิด harden)
That’s why I’ll keep on looking, for
(แด๊ท ฮไว แอล คีพ ออน ลุคอิง , ฟอ)

[chorus]
([ โครัซ ])

I still believe, I still believe
(ไอ ซทิล บิลีฝ , ไอ ซทิล บิลีฝ)
‘Cause after all is said and done
(คอส อาฟเทอะ ออล อีส เซ็ด แอ็นด ดัน)
I’m still alive
(แอม ซทิล อะไลฝ)
And the boots have come and trampled on me
(แอ็นด เดอะ บูท แฮ็ฝ คัม แอ็นด แทรมเปิล ออน มี)
And I’m still alive
(แอ็นด แอม ซทิล อะไลฝ)
‘Cause the sun has kissed me, and caressed me
(คอส เดอะ ซัน แฮ็ส คิซ มี , แอ็นด คะเรซ มี)
And I’m strong, and there’s a chance
(แอ็นด แอม ซทร็อง , แอ็นด แดร์ ซา ชานซ)
That I will grow, this I know
(แดท ไอ วิล กโร , ดีซ ซาย โน)
So I’m still looking for
(โซ แอม ซทิล ลุคอิง ฟอ)

[chorus, inserting ” It’s ” before ” In my secret garden ” ]
([ โครัซ , insertings ” อิทซ ” บิโฟ ” อิน มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น ” ])

Somewhere in fountain blue
(ซัมแวร์ อิน เฟานทิน บลู)
Lies my secret garden
(ไล มาย ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Secret Garden คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น